Logga in

Så ska Rörmontören Syd räddas

Publicerad
19 dec 2023, 06:00

Tre åtgärder ska få den krisdrabbade rörfirman på fötter igen.

Rörmontören Syd i skånska Staffanstorp ansökte om företagsrekonstruktion i slutet av oktober. Företaget hade då drygt 50 anställda. Enligt preliminära siffror omsatte företaget cirka 99 miljoner kronor det brutna räkenskapsåret 2022/2023. Samtidigt redovisades en förlust efter finansnetto på 9,3 miljoner kronor. Det innebär det fjärde förluståret i rad.

Läs också:
Har jag rätt att häva avtalet vid företagsrekonstruktion?

Läs också:
Snabbväxande rörfirma i konkurs: ”De har haft för dålig kontroll”

Av rekonstruktionsplanen framgår att de ekonomiska problemen beror på en kombination av omvärldsfaktorer och bristande intern kontroll. Det handlar om prishöjningar och förseningar för material samt minskad efterfrågan på större VS-entreprenader. Flera genomförda projekt har gått mycket dåligt på grund av bristande organisation, felkalkyler och kontrakt med fasta priser. I och med att nyproduktionen minskat kraftigt väljer fler VS-entreprenörer att fokusera på större rot-entreprenader och det har lett till ökad priskonkurrens.

För att säkra bolagets livskraft har det efter rekonstruktionsbeslutet vidtagits åtgärder för att förbättra lönsamheten. Sammanfattningsvis handlar det om:

  1. Förändrad affärsmodell
  2. Sänkta kostnader för personal och konsulter
  3. Omförhandling av avtal.

Rörmontören Syd kommer att ändra inriktning på verksamheten och enbart satsa på serviceverksamheten med 15–20 montörer. 25 montörer har därför sagts upp.

Serviceverksamheten har fortsatt att gå bra och stod i år för 30 procent av omsättningen med ett täckningsbidrag på cirka 10 procent. Historiskt sett har företaget gjort många stambytesprojekt som i sin tur lett till löpande serviceuppdrag. Det ger en bra grund för den fortsatta serviceverksamheten, konstateras i rekonstruktionsplanen. Alla större entreprenader har avslutats och det underlättar övergången till enbart service.

Rörmontören Syd bytte vd i november. Den nye vd:n Jörgen Jönsson har arbetat 20 år i företaget och varit ansvarig för servicearbeten. Antalet tjänstemän har minskat från tio till tre för att anpassa till den nya inriktningen.

Besparingar kan också göras på lokalhyran eftersom företaget inte behöver lika stora lokaler när verksamheten bantas. Företaget kommer också att sänka kostnaderna för marknadsföring, abonnemang, IT, maskiner och fordon.

Åtgärderna beräknas ge ett löpande positivt resultat redan första halvåret 2024. Den totala besparingarna på årsbasis beräknas bli 15,6 miljoner kronor varav personalminskningen står för 12 miljoner.

När rekonstruktionen inleddes hade Rörmontören Syd cirka 7 miljoner kronor i skulder till ägaren Drivator Equity och 19 miljoner i leverantörsskulder. Den största leverantörsskulden var till Ahlsell och bland övriga ingår bland annat Bravida, Geberit, L-G C Isolering, LK Prefab, VVS Rental och Watt Heating.

Läs också:
Snabbväxande Stockholmsfirma i konkurs: ”Beställaren betalade inte”

Företagsrekonstruktionen beräknas avslutas i slutet av januari 2024. Peter Öfverman på Ackordscentralen Syd har utsetts till rekonstruktör.

Rörmontören Syd

Bildades 2003 genom en sammanslagning av två bolag. Har huvudkontor och säte i Staffanstorp söder om Lund. Drevs som ett familjeföretag fram till 2020 då Drivator Equity köpte hälften av bolaget. Utför VS-installationer och har historiskt sett haft en tyngdpunkt på rot-entreprenader och servicearbeten. Efter att Drivator köpte in sig i företaget utvidgades fokusområdet till nybyggnadsentreprenader av bostäder och större entreprenader. 2021 köptes WS Rörpågarna 2021 för att öka omsättning samt personal och kompetens till de större entreprenaderna.