Logga in

”Personer utan VVS-kunskap installerar kökets vitvaror”

Publicerad
26 maj 2023, 09:54

För femte året i rad är köket det rum som oftast drabbas av vattenskador. Bakom ökningen kan förändrad utrustning, nya matvanor och låga kunskaper hos de som installerar vitvarorna ligga.

Vattenskadecentrums årliga rapport över hur det läcker i svenska hem visar att trenden fortsätter. Andelen vattenskador som inträffar i köken ökar samtidigt som den sjunker i badrummen. Var tredje läcka i de besiktigade vattenskadorna har hänt i köket och källan är oftast kyl, frys eller diskmaskin. 

Experten svarar:
Slopas kravet på golvbrunnar i tvättstugor?

Drabbades av tre vattenskador på tre år:
”Jag har lärt mig att jättesnabbt bryta upp ett fördelarskåp”

– Det är en oroväckande tendens att det ökar i procent. Det händer något med köket och felen kan skyllas både på handhavande och kanske på utrustningen. Vi måste tänka efter kring hur vi skyddar oss mot läckage och hur vi upptäcker dem i tid och minimerar skadorna, säger Thomas Helmerson, verksamhetsledare på Vattenskadecentrum. 

I den nysläppta vattenskaderapporten framgår det att vitvaror i kök står för en majoritet av alla skador som orsakas av installerad utrustning. Enligt Vattenskadecentrum finns flera förklaringar till det. En är att det ofta saknas golvbrunn i köket, att det inte finns krav på heltäckande tätskikt och att det ofta är personer utan VVS-kunskap som står för installationerna.

Thomas Helmerson. Foto: Peter Knutson

– Det kan vara hemmafixare eller folk från vitvarukedjor som det handlar om. Det är klart att det skulle ligga i allas intresse att det är personer med yrkeskunskap som utför jobbet. Installerar man ett kylskåp så handlar det om att stoppa i kontakten och det behöver man ingen särskild kunskap för men man måste ha kunskap om tätskiktet under, hur det ska ligga och hur det gör nytta, säger Thomas Helmerson. 

Han lägger till att det finns en lång rad tänkbara delförklaringar.

– Det finns många saker som kan utgöra ökade risker för att det ska rinna ut vatten. Det kan vara för dåligt rensad kondensvattenledning, att mer mat i kylskåpen numera, som grönsaker, innehåller mycket vatten,  att kylskåpen blivit mer energisnåla och kompressorn inte går lika mycket, säger han.

En fjärdedel av skadorna upptäcks i bad- och duschrum, platserna som i många år var mest drabbade. Där är det främst tätskikten som brister och står för hälften av fallen. Men räknat som andel av de totala felen minskar läckande tätskikt stadigt år för år. Även ledningssystemen, övrigt material och installationerna har blivit bättre genom branschens åtgärder, menar Vattenskadecentrum, vilket visar sig på att det går åt rätt håll i badrummen.

Ledningssystemen är fortfarande den största orsaken till vattenläckor. Det handlar inte främst om fabrikations- eller installationsfel utan helt enkelt om rör blivit gamla, rostiga och slitna. Thomas Helmerson menar att fastighetsägare borde tänka mer på att byta ut rören innan det är försent.

– Man väntar ju inte tills det börjar läcka in genom taket innan man lägger om det. Likadant är det med rören, många nonchalerar rörens livslängd. De behöver bytas mer än vi tror, säger han.

– Rören håller inte hela livet, det finns en viss livslängd på dem. 40 procent av samtliga vattenskador beror på uttjänta rör och den kunskapen behöver rörbranschen föra vidare. Jag tror inte folk i allmänhet tänker så mycket på det så vi måste se till att upplysa dem om det.

Ovanlig vinter leder till dyrbara fel:
Kraftig ökning av vattenskador i sommarstugor

Årets rapport sammanställer läckor som besiktigades under 2022 och i statistiken ingår främst villor och fritidshus. Den omfattar 35 000 vattenskador, en klar minskning från drygt 40 000 år 2021. Den höga siffran det året tros ha att göra med pandemin och att många personer var hemma ovanligt mycket då, vilket bland annat ökade slitaget på hemmen.

Här inträffar vattenskadorna:

Kök: 35 procent

Bad/dusch: 24 procent

Annat: 29 procent

Tvättstuga: 7 procent

WC: 5 procent

Skadetyper:

Ledningssystem: 59 procent

Utrustning: 28 procent

Tätskikt i våtrum: 13 procent

Källa: Vattenskadecentrum.

Här finns hela rapporten att läsa (extern länk)