Logga in

Fungerande värmepump läckte 13–26 liter vatten efter rutinservice

Publicerad
10 jun 2024, 02:00
| Uppdaterad
7 jun 2024

Efter servicen av värmepumpen uppstod läckage och svåra vattenskador, hävdar kunden. Företaget antyder att en utspilld hink kan ha orsakat skadorna. Men vem fick rätt i Arn?

Tvist:
”Värmepumpen skulle spara el – men det blev tvärtom”

Läs också:
Kunden ville inte betala för värmepumpens elinstallation

Kunden beställde installation av en jordvärmepump 2020. I priset ingick tre års garantiservice. Därför beställde kunden service innan garantitiden gick ut trots att värmepumpen fungerade felfritt.

Några dagar efter servicen märkte hon att det hade läckt vatten från expansionskärlet, som är inbyggt i ett skåp. Hon anmälde läckan direkt men eftersom företaget inte hade jourtjänst dröjde det två dagar innan en tekniker kom till huset. Under tiden där emellan avhjälpte hon själv läckaget med slangavrinning från expansionskärlets ventil.

Enligt kunden ska teknikern ha konstaterat att tilloppsventilen i ovankant av värmepumpen läckte, vilket medfört övertryck i systemet och att han dessutom påpekade att systemet skulle ha utrustats med avrinningsventil från expansionskärlets säkerhetsventil redan vid installation med tanke på utrymmets utformning.

”Han tyckte det också var märkligt att det installerats avrinning från en annan ventil i ovankant på systemet”

Kunden

”Han tyckte det också var märkligt att det installerats avrinning från en annan ventil i ovankant på systemet”, skriver kunden i sin anmälan till Arn och hänvisar till ”estimat för läckage” när hon uppskattar att vattenläckaget motsvarade en droppe per sekund i tre dygn, alltså 13–26 liter vatten.

Hon krävde drygt 108 000 kronor för att åtgärda skadorna som uppstått – vattnet hade fått spridning vidare i huset hela vägen ner till betongplattan och skadat både golv och inredning runt värmepumpen. När företaget avvisade kravet vände hon sig till Arn.

Företaget konstaterar att det är riktigt att säkerhetsventilen löst ut och börjat droppa men menar att det inte är entydigt bevisat vad vattenskadan beror på. ”Därtill är det inte såvitt vi erfar inte utrett varför vattnet inte gått till golvbrunn”, skriver företaget i sitt svar till Arn.

”Exempelscenario kan vara en utspilld hink alternativt ett läckage från annan utrustning eller dylikt”

Företaget

Att montera en avrinningsslang på säkerhetsventilen vid installation av värmepump görs inte som standard i ett våtutrymme med golvbrunn, förklarar företaget och fortsätter:

“Mängden vatten som behövs för att orsaka påstådd skada förefaller också vara betydligt större än vad som kan antas komma från en droppande säkerhetsventil. Exempelscenario kan vara en utspilld hink alternativt ett läckage från annan utrustning eller dylikt”

Ännu ett fall för Arn:
Värmepumpens utedel placerades i källare: ”Installatören har nog inte kunnat förstå följden av sitt montage”

Vad beslutade Arn?

Det är ostridigt att värmepumpen fungerade som den skulle i tre år efter installationen och att det nu aktuella läckaget upptäckts tre dagar efter den service som XX (företagets namn) utfört, resonerar Arn som bedömer det som ”övervägande sannolikt” att det är servicen som orsakat läckaget och de därpå följande fuktskadorna.

Därför ska företaget betala skadestånd för det belopp som kunden kan styrka genom skäliga offerter för vad det skulle kosta att återställa de fuktskadade områdena, beslutar nämnden.