Logga in

Spiskåpor i täta hus kan ge dålig innemiljö

Publicerad
19 jan 2023, 06:00

Vanliga spiskåpor i täta hus ger undertryck i lägenheterna. Men köksfläktar är starkare, ger högre luftflöden och betydligt större problem med undertryck. Det visar forskning från Chalmers.

Köksventilation har länge varit synonymt med spiskåpor med ett lågt grundflöde och möjlighet till forcering vid matlagning.

Kanalen till köksfläkten var inte isolerad och det satt gråslang istället för rör
”Jag är skeptisk till att allt ska vara isolerat”

En liten skruv i ett tilluftsdon kan ge höga ljud från ventilationen
5 fel som orsakar buller från ventilationen

Men det räcker inte för god innemiljö i energieffektiva, täta hus, enligt Lars Ekberg, CIT Energy Management vid Chalmers Industriteknik i Göteborg.

Därför har Chalmers, med finansiering av Energimyndigheten, utvärderat resultaten från BeBo:s tekniktävling om ersättningsluft vid forcering av spiskåpa och köksfläkt. Per Kempe, teknisk expert, har deltagit i Chalmers verifiering av lösningarna.

Ingen lösning uppfyllde alla tävlingskrav, men tre lösningar förordades och två av dem har nu testats i Chalmers installationstekniska laboratorium med bra resultat.

– Energieffektiva byggnader är ofta mycket lufttäta. Ju bättre byggentreprenören är på att bygga lufttätt, desto större problem får ventilationsinstallatören att skapa bra funktion på både spiskåpor och fläktar, säger Lars Ekberg och tillägger:

– Luftbalansen blir allt viktigare vid täta och energieffektiva byggnader. Undertryck är ett vanligt ventilationsproblem i täta bostäder. Nya flerbostadshus kan vara så lufttäta att forcering av flödet från en motorlös spiskåpa kan ge mycket besvärande undertryck, som att det kan bli svårt att öppna ytterdörren, förklarar han.

Mätningar gjordes i en testkammare där man simulerade två lägenheter, den ena med mekanisk till- och frånluft, den andra med frånluftsventilation och lufttillförsel via uteluftsventiler. 

Mätningarna visade att undertryck uppstod när spiskåpan forcerades. När ingen av de provade lösningarna för ersättningsluft var aktiv blev undertrycket besvärande stort. Båda de provade lösningarna klarade dock av att begränsa undertrycket så att det inte uppstod några problem.

Spisfläktar kan dessutom orsaka större problem än spiskåpor eftersom de är motoriserade och så pass starka att de kan få luftflödena i ventilationssystemet att vända.

Ett för kraftigt utsug av luft från köksfläkten skapar ett undertryck i lägenheten och luft från angränsande lägenheter eller exempelvis trapphus och källare sugs in i lägenheten. Det kan slå ut skyddet mot brandgasspridning i flerbostadshus.

– Energieffektiva och lufttäta hus behöver mycket goda förutsättningar för luftflödesmätning och injustering av ventilationssystemet för varje lägenhet, konstaterar Lars Ekberg.

En del fastighetsägare låter installera en spiskåpa med flöde som går på konstant, oavsett om de boende är hemma eller inte, för att råda bot på luftflödesproblemet. Ett alternativ som kan bli dyrt, eftersom lösningen sannolikt leder till högre luftflöden och energianvändning.

David Södergren har bland annat utvecklat frånluftsfönstren
David, 100, har jobbat med ventilation i över 80 år

De två tävlingsbidragen är nu redo att anpassas för en tredje etapp med fullskaletester i flerbostadshus.

FAKTA/UNDERTRYCK OCH LUFTOMSÄTTNING

  • Ju tätare hus som byggs, desto viktigare är det att ventilationen fungerar bra.
  • Ett stort undertryck i ett tätt hus kan till och med göra att dörrar blir svåra att öppna och stänga.
  • Köksventiler som murats igen och fönster som tätats med tätningslister är några exempel på åtgärder i äldre bostäder som kan orsaka undertryck.