Logga in

5 fel som orsakar buller från ventilationen

Publicerad
12 jan 2023, 05:56

En liten skruv i ett tilluftsdon eller saknade spjäll. Små missar kan ge vinande eller höga ljud från ventilationen som stör de boende. Här är fem felorsaker.

Det är inga problem att hitta bullerskapande konstigheter i ventilationssystemen, konstaterar Peter Nöjd, försäljningsingenjör på tillverkaren av ventilationsprodukter, Bevent Rasch i Motala. 

Peter Nöjd

Här listar han några av de vanligaste orsakerna till störande ljud:

1) Skruvar i don

En liten skruv som fixerar ett tilluftsdon kan ge en bullernivå på 32 decibel (dBA).

– När vi tar bort skruven är ljudnivån nere på 23 dBA. Små detaljer som sitter fel kan skapa besvär, säger Peter Nöjd och tillägger att kunskapen om ljud från ventilationen skulle behöva bli bättre i branschen.

2) Klippta hål

Inklippt anslutning till tilluftsdon kan ge höga ljudnivåer. Foto: Bebo

Förr användes inte förtillverkade T-stycken i flerbostadshusens ventilationssystem. Istället klipptes hål i raka kanaler och anslutningsstosar skruvades fast utvändigt.

Det resulterade i vassa kanter och långa skruvar, som påverkade luftströmningen och skapade ljudproblem i lägenheterna.

3) Bullrande aggregat

Gamla ventilationsaggregat som står och bullrar och hoppar och sprider stomljud i ett hus ska i första hand bytas ut, menar Peter Nöjd. I andra hand kan man minska bullret genom ljuddämpare och andra isolatorer som finns på marknaden.

Dessutom kan en bullerdämpande åtgärd vara att byta från gamla AC-fläktar till moderna EC-fläktar och göra en ny injustering. Då brukar ljudet minska, eftersom trycket i systemet ofta reduceras.

4) Saknade spjäll

För litet irisspjäll.

När rektangulära injusteringsspjäll saknas längre bak i kanalsystemet finns det risk att cirkulära injusteringsspjäll (typ irisspjäll) måste strypas för mycket, något som kan skapa ljud då trycket blir högt.

Lösningen blir helt enkelt att klippa in ett rektangulärt spjäll där det saknas så att irisspjällen kan öppnas, menar Peter Nöjd.

Återstår ljuddämpare när det är så här trångt.

5) Brist på plats för kanaler

– Det här är en mardröm för ventilationsmontören när det inte finns plats för kanalerna. Då återstår ljuddämpare, vilket är ganska vanligt att man använder i ventilationssystem i dag.

Fotnot: Riktvärdet för olägenhet för människors hälsa i bostäder är max 45 dB. Ekvivalent ljud (medelljudnivån under en tidsperiod) i bostäder är max 30 dB.