Logga in

”Trots sina begränsningar anser vi ändå att studien gett intressanta resultat”

Publicerad
21 okt 2019, 14:18

Svein Ruud, teknisk expert vid divisionen Energi och cirkulär ekonomi på forskningsinstitutet Rise, svarar på branschens kritik mot forskningstudie om värmeåtervinning:

REPLIK/DEBATT. Vi beklagar att en del artiklar om projektet och dess resultat har vinklats lite mycket åt det negativa hållet för de olika fettreducerande teknikerna. Vi styr inte över vinklingen i externa artiklar, utan vill hänvisa till den rapport som är skriven av Rise.

 Företag finansierade studie om värmeåtervinning – men rasar mot forskningen

Huvudsyftet med Rises del av projektet var att försöka ta fram en relativt enkel och snabb mätmetod för att se hur system med UV- och/eller ozonrening bidrar till ökade möjligheter till värmeåtervinning i hårt belastade köksmiljöer.

Vi insåg tidigt i projektet att det inte är rimligt med en provmetod där mätningen sker på en värmeväxlare. Den pragmatiska lösningen blev därför att mäta viktökningen på värmeväxlarens skyddsfilter med och utan olika fettreducerande tekniker.

”Fel att skylla problemen på roterande värmeväxlare”

Provuppställningen presenterades vid flera mötestillfällen och även om vi hade långa diskussioner så upplevde vi inga stora invändningar mot den slutgiltiga versionen.

”Under andra förhållanden i en verklig anläggning kan UV- och/eller ozonrening kan ha en ytterligare positiv effekt på luftfiltrets funktion, men det har inte studerats i projektet.

I testriggen mätte vi upp en viss reduktion av massbelastningen på filtren med UV och/eller ozonrening aktiverad, men inte alls så stor som förväntad. Resultaten gäller bara under de förutsättningar som gällde i vår testrigg. Under andra förhållanden i en verklig anläggning kan UV- och/eller ozonrening kan ha en ytterligare positiv effekt på luftfiltrets funktion, men det har inte studerats i projektet.

Glada bakterier fixar fettpropparna

Trots sina begränsningar anser vi ändå att studien gett intressanta resultat och att tolkningen av testresultaten är korrekta så som de beskrivs i rapporten. Utifrån studien kan det inte uteslutas att luftfiltren i vissa tuffa belastningsfall ändå skulle behöver bytas relativt ofta även med UV- och/eller ozonrening och att det då är ytterligare systemlösningar som krävs för att radikalt minska intervallen mellan filterbyten.

Luftföroreningar är dagsaktuella

Rise är ett oberoende forskningsinstitut. Att hålla hög integritet i vår forskning och verksamhet är viktigt för vår legitimitet och vårt förtroende. Vi tar till oss, och delar kritiken, kring att vissa resultat har vinklats på ett otydligt sätt.

Svein Ruud, teknisk expert vid divisionen Energi och cirkulär ekonomi på forskningsinstitutet Rise.