Logga in

Ny skräddarsydd lösning – så ersattes ”fjärrkyla” av modern kylteknik

Publicerad
22 feb 2022, 13:41

Den gamla kylmaskinen i förortscentrumet behövde skrotas. Istället blev det en ny modern anläggning med lägre energianvändning och mindre miljöpåverkan.

Tensta centrum i västra Stockholm invigdes till julhandeln 1969 och har sedan dess byggts om flera gånger. Den största förändringen skedde vid slutet av 1980-talet då tre hus byggdes ihop till en inomhusgalleria.

Frikyla i energismart kvarter
Så klarade de sommarens extremvärme

Gör det själv-koncept som inte kräver el
Är det här framtidens självklara kylsystem?

I ett kallgarage intill centrumet fanns tidigare en kylcentral som var avsedd för fjärrkyla.

– Men det har varit fjärrkyla inom citationstecken. I praktiken har det varit en kylmaskin eftersom det inte finns fjärrkyla i området, berättar Kim Berglund, teknisk förvaltare på Fastpartner.

Sedan 2011 ägs centrumanläggningen av Fastpartner som de senaste åren har genomfört ett energieffektiviseringsprojekt med bland annat nya kylmaskiner och värmepumpar. Kylmaskinen i Tensta centrum hade installerats av Fortum Värme, numera Stockholm Exergi, som sålde den till Fastpartner 2017.

– Anledningen till att vi sålde var att den ekonomiska potentialen var för svag i kombination med de reinvesteringar som skulle behöva göras, kommenterar Daniel Löfstedt, presschef på Stockholm Exergi.

Han tillägger att det i dagsläget inte finns några planer på att bygga ut fjärrkylan i Tensta.

Det var inte många kretsar som funkade. Styrsystemet hade dessutom gått sönder så den gick i manuellt läge hela somrarna.

Kylmaskinen var gammal och i dåligt skick när Fastpartner tog över den.

– Det var inte många kretsar som funkade. Styrsystemet hade dessutom gått sönder så den gick i manuellt läge hela somrarna, säger Kim Berglund.

Valet stod mellan att reparera eller ersätta den.

– Det skulle kosta mycket att byta kompressorer med mera så vi valde att skaffa en ny och att flytta tillbaka kylcentralen in till centrumbyggnaden där den hade funnits tidigare.

Uppdraget gick till Qlimat & energi System i Vallentuna, som har installerat en nyckelfärdig anläggning på totalentreprenad.

– Genom att använda moderna aggregat och köldmedier har nu anläggningen blivit både mycket energieffektivare och har lägre miljöpåverkan än den tidigare, säger Roger Westberg, som äger och driver Qlimat & energi System.

Genom att använda moderna aggregat och köldmedier har anläggningen blivit både mycket energieffektivare och miljövänligare än den tidigare, förklarar Roger Westberg. Foto: Klas Sörbo

En av utmaningarna i projektet var att bygga ett stativ för den drygt två ton tunga kylmedelskylaren.

– Bjälklagets konstruktion var för klen så vi behövde gå ner med stativet till betongtaket på ett hisschakt i byggnaden, berättar Roger Westberg.

En annan svårighet var att överhuvudtaget komma fram med en kranbil för att få den nya tre meter höga enheten på plats. Viadukterna i området tillåter endast 3,4 meter fritt.

Det ideala hade varit om den nya anläggningen hade kunnat använda geoenergi för att producera både värme och kyla samt säsongslagra den. Ett borrhålslager var dock inte möjligt på grund av att tunnelbanan går under centrumet och att Fastpartner inte äger marken intill.

Jag är om möjligt en ännu större motståndare till fjärrkyla, eftersom den många gånger installeras utan att den kan bära sina egna kostnader.

Två anläggningar med geoenergi har Qlimat & energi System tidigare installerat för Fastpartner i området Lunda, ett stenkast från Tensta. Dessa betjänar nu två fastigheter på dryg 50 000 kvadratmeter, som tidigare har haft fjärrvärme och kylmaskiner, men numera med bergvärme och frikyla via 17 000 meter energibrunnar.

Roger Westberg beskriver sig som en stor motståndare till fjärrvärme om den inte baseras på spillenergi.

– Jag är om möjligt en ännu större motståndare till fjärrkyla, eftersom den många gånger installeras utan att den kan bära sina egna kostnader. Det är den nu rivna anläggningen i Tensta centrum ett exempel på, säger han.

Han har flera gånger räknat på mindre kulverterade system med en gemensam värmepumps- eller kylcentral för flera fastigheter i ett mindre bestånd.

– Men det har alltid lönat sig bäst med separata anläggningar för varje fastighet. Det kan också vara av värde att ha egna anläggningar för respektive fastighet vid försäljningar av enstaka objekt inom beståndet, säger Roger Westberg.

För Fastpartner väntar många projekt med kylmaskiner eller geoenergi och värmepumpar för att ersätta gamla kylanläggningar eller installera nya.

– Allt fler hyresgäster vill ha kyla, även i de gamla industriområdena. Det ställs högre krav på inomhuskomfort jämfört med för tio år sedan, säger Kim Berglund.

Förutom nöjda hyresgäster finns andra fördelar för fastighetsägaren. Användning och kostnader för energi minskar och värdet på fastigheterna ökar.

Experten om framtidens kyllösningar:
”Transportbranschens kylteknik har alltid legat i framkant”

Kim Berglund har inget principiellt emot fjärrkyla.

– Det är bra i de områden där det erbjuds och är ofta en miljövänlig kyllösning. Men det går att pressa priset mera med lokala lösningar. Fjärrkyla blir i regel dyrt på sommaren.

Nya kylcentralen

  • Består av vätskekylda vätskekylaggregat, VKA, med skruvkompressorer, som har levererats av TPI Klimatimport. Kyleffekten är 450 kilowatt.
  • Ett nytt miljövänligare köldmedium, HFC-513A, används. Det har ett GWP-värde (klimatpåverkan) på 631, vilket är mindre än hälften av det tidigare.
  • Sammantaget med plattvärmeväxlare och mindre köldmediemängder har den nya anläggningen nästan åtta gånger mindre koldioxidekvivalenter, 32 ton jämfört jämfört med 253 ton i den tidigare.
  • Aggregaten har en gemensam kylmedelskylare KMK, som står på yttertaket. Fläktarna i kylmedelskylaren styrs steglöst, 0–10 volt, för att använda så lite energi som möjligt. Samtidigt håller kylmedelskylan lägsta möjliga temperatur, vilket ökar verkningsgraden.