Logga in

Sparbad – Yasuragi bantar dyr olja med cool teknik

Publicerad
6 sep 2022, 06:00

”Den mest lönsamma investering vi någonsin gjort.” Så kommenterar Monika Hilm, vd på spa-anläggningen Yasuragi utanför Stockholm installationen av DLE-teknik från Labkyl. Nu sparar anläggningen 3,3 miljoner kronor om året i energikostnader.

– Vi fick uppdraget att se över Yasuragis energianvändning för två år sedan och kom fram till att anläggningen skulle kunna göra enorma besparingar med hjälp av vårt DLE-koncept, berättar Patrik Larsson, vd på Labkyl i Årsta. 

Läs också:
Ny skräddarsydd lösning – så ersattes ”fjärrkyla” av modern kylteknik

Läs också:
FTX och energisnål kyla i Kulturhusets kulisser

Yasuragi är en av landets största spa-anläggningar. Den öppnades för 20 år sedan och omfattar 20.000 kvadratmeter med japanska bad, heta källor, restauranger och hotell med 422 bäddar.

Labkyl är ett av företagen i Nordic Climate Group och startades för drygt 20 år sedan. De första åren var verksamheten riktad mot läkemedelsbranschen och dess behov av laboratoriekyla, därav firmanamnet. Men när Patrik Larsson och hans far Hans-Olov tog över företaget för tio år sedan ändrades inriktningen. 

– Jag har alltid varit engagerad i miljöfrågor och såg behovet av naturligare och klimatvänliga köldmedium som en stor utmaning, förklarar Patrik Larsson. 

Fyra uteluftkylare på vardera 250 kW klarar energibehoven under sommaren och minskar nedkylningen av borrhålen för bergvärme. Foto: Lars-Göran Hedin

Labkyl började utveckla teknik för att ersätta F-gaser med koldioxid och för att kombinera produktionen av kyla och värme i sina produkter. Resultatet av det arbetet är DLE, Delta Lift Energy, ett koncept för klimatneutral och energieffektiv kyla och värme som Labkyl haft stora framgångar med. Yasuragi är ett gott exempel på vad DLE-konceptet kan åstadkomma.

Spa-anläggningen hämtar bergvärme ur 44 stycken 200 meter djupa borrhål. Den tidigare tekniken innebar att borrhålen kyldes ut för mycket vilket krävde ett energitillskott från oljepannor. Det gick åt så mycket som 330 kubikmeter RME-olja för att klara energibehovet till en kostnad av 3,5 miljoner kronor. Men med hjälp av en DLE-värmepump på 1 000 kW och fyra uteluftkylare på vardera 250 kW har Yasuragi har behovet av tillskottsenergi minskat med 95 procent. 

Under sommaren klarar uteluftkylarna på taket hela energibehovet och vintertid bidrar de till att höja verkningsgraden på bergvärmen. Med det här konceptet har de 330 kubikmeter olja som Yasuragi förbrukat minskats till 22 kubikmeter.

– Det innebär en minskad energikostnad med närmare fem miljoner om året, vid dagens energipriser, eller, om man ser det hela ur klimatets synvinkel, en sänkning med 807 000 kilo CO2-ekvivalenter, konstaterar Patrik Larsson. Och, tillägger han, detta har kunnat åstadkommas utan att elförbrukningen ökat. 

DLE-värmepumpen på Yasuragi har en värmeeffekt på 1.000 kW. Den kunde med viss möda installeras intill den äldre utrustningen i värmecentralen. Foto: Lars-Göran Hedin

Yasuragis investering kan räknas hem på några få år, så nu hoppas Labkyl på att den goda ekonomin i det hela ska locka Strawberry Hospitality Group att installera DLE i  fler av sina hotellanläggningar.

Annars saknas inte kunder. Den första ordern av större dignitet kom för fem år sedan när LRF:s konferensanläggning i Sånga Säby ville ha en effek-tivare produktion av värme och kyla till det lokala fjärrvärmenät som betjänar anläggningens alla hus. Här ersatte Labkyl den äldre värmepumpen på 200 kW med en lika stor DLE-värmepump. I och med att den nya lösningen klarar 90–95 procent av anläggningens hela värme- och kylbehov kunde även här behovet av olja för spetsvärme minskas med 95 procent, utan ökad elförbrukning.

– Vasakronan är en annan stor kund till oss. Åt dem har vi installerat centrala Stockholms största geoenergianläggning vid Hötorget. De fyra höghusen och butiksytorna vid Sergelgatan i City får värme och kyla från fyra DLE-värmepumpar på tillsammans 2 MW i ett DLE-koncept med styr-system som säkerställer rätt drift. 

Runt om i landet har Labkyl hjälpt kommuner till klimatsmartare kyl- och värmeteknik för is- och simhallar. Där de ligger på rimligt avstånd från varandra är kombinationen av kyla till ishallen och värme till simhallen idealisk att lösa med DLE-teknik. Patrik Larsson berättar att värmen från ishallens kylanläggning kan klara 60 procent av värmebehovet i simhallen. 

– Min vision är att våra fastigheter skulle kunna göras självförsörjande under åtta till nio månader av året, med hjälp av vår DLE-konceptet, säger han.

Läs också:
29 fläktrum fixar klimatet

”Den mest energieffektiva lösning som finns på marknaden”

Patrik Larsson är vd och delägare i Labkyl. Det är hans klimat-engagemang som drivit på utvecklingen av DLE-konceptet. Foto: Lars-Göran Hedin

”Tekniken är modulbaserad så vi kan bygga hur stora DLE-värmepumpar som helst”.

Patrik Larsson

Hemligheten med Labkyls DLE-teknik är användandet av CO2 som köldmedium och det faktum att tekniken skapar hetvatten på över 75 grader, i vissa fall upp till 90 grader. Den högre temperaturen innebär att varmvatten, värme och ventilationsuppvärmning kan produceras i värmeväxlare. Energi återvinns hela tiden och tack vare att DLE-värmepumpen arbetar med höga temperaturskillnader kan pumpens egen energi-förbrukning minskas med en tredjedel, jämfört med konventionella värmepumpar.

– Medan vanliga värmepumpar normalt kan svara för 70 procent av en fastighets årsvärmebehov klarar DLE upp till 100 procent, förklarar Patrik Larsson. Han menar att det här är den mest energieffektiva lösning som finns på marknaden idag.

Den koldioxid som används är en biprodukt från biogastillverkning så på så vis kan DLE-konceptet sägas fungera som en koldioxidfälla – ännu en klimatpositiv egenskap.

– Koldioxiden kapslas in ett slutet system och tas om hand av oss, så på så vis är DLE-konceptet helt klimatneutral, berättar Patrik Larsson.

För att minska kostnaderna för DLE-konceptet har Labkyl tagit fram värmepumpar i några standardstorlekar; 150, 270, 350, 700, 900 och 2.700 kW. Den minsta modellen, DLE 150, har en värmeeffekt på upp till 150 kW, ger 120 kW kyla och väger 600 kg. Den har ett nominellt elbehov på 55A och är bestyckad med två hetgasväxlare som producerar varmvatten på 55–90 grader och kyla från +20 till –10 grader. Modellen mäter 1,8 x 0,8 x 1,2 meter (LxBxH) och är stapelbar. Alla modellerna går att bestycka med mindre kompressorer för att anpassa effekten till varje applikation.

– Uppåt finns egentligen ingen gräns – tekniken är modulbaserad så vi kan bygga hur stora DLE-värmepumpar som helst, förklarar Patrik Larsson.

Labkyl AB

  • Huvudkontor i Årsta, Stockholm
  • Var med och bildade Nordic Climate Group, där i dag cirka 40 företag ingår
  • Omsatte 187 mkr 2021
  • Har idag 48 anställda och omsättning på 200 mkr
  • Huvudverksamheten finns inom värme och kyla, men har också dotterbolag inom ventilation, el och styrsystem
  • Rörelseresultat 12,4 mkr 2021.