Logga in

Efter gnagarattacken: ”Hade gärna sett fler stålomspunna skyddsslangar”

Publicerad
11 okt 2022, 09:44

Hela golvet i ett nytt kök fick brytas upp. Diskmaskinen var rätt installerad, men ingen hade koll på gnagarna som härjade bakom bänkskåpet. Varför finns inga branschregler för de slangar som används? undrar en VVS-tekniker.

Under ett servicebesök i en villa på den värmländska landsbygden fick VVS-tekniker Fredrik Svensson veta att en vattenskada uppkommit bakom diskbänkskåpet. Villaägarens undersökning ledde till upptäckten att vattenskadan sträckte sig långt ut under golvet i det nya köket.

“Utöver vattenskador kan de här läckagen leda till mögel och i värsta fall hussvamp. Jag hade gärna sett stålomspunna skyddsslangar för fler diskmaskiners avlopp.”

Fredrik Svensson, VVS-TEKNIKER

Mer om läckor:
Vem orsakade diskmaskinens vattenläckage?

Läs också:
”Vi rörmontörer behöver bli hårdare”

Gnagare visade sig vara bovarna i dramat. De hade tuggat på diskmaskinens avloppsslang, som var delvis dold bakom skåpet. Under lång tid sipprade sedan vatten ut genom hålen i slangen och rann ner under golvet.

Fredrik Svensson

– Eftersom möss och andra skadedjur gnager sönder slangar av plastmaterial kan det bli överraskningar. Tyvärr fick hela golvet brytas upp i det här köket, säger Fredrik Svensson i Sunne.

Han tycker att avloppsslangar från diskmaskiner i högre utsträckning borde skyddas. Till exempel på samma sätt som vattenslangar före vattenskyddsventilen. De är ofta stålomspunna, vilket hindrar gnagares åverkan.

– Påfyllningsskyddsventilen i diskmaskinen känner inte av om vatten sipprar ut på det här sättet. Det finns inte heller några andra läckagevarnare på avloppssidan, vattnet spolar bara rakt ut, säger Fredrik Svensson.

Hela golvet i det nya köket fick rivas upp. Foto Privat

Samma problem kan uppstå för tvättmaskiner, om de inte står i våtrum. Många hushållsmaskiner är i drift i 20 år och under tiden kan det hända en hel del. Garantierna är ofta bara runt tre år. Reklamationsrätten täcker inte skadan i sin helhet, påpekar Fredrik Svensson.

– Utöver vattenskador kan de här läckagen leda till mögel och i värsta fall hussvamp. Jag hade gärna sett stålomspunna skyddsslangar för fler diskmaskiners avlopp, säger han.

Han önskar också fler råd till installatörer kring valet av slangar. Exempelvis skulle organisationen Säker Vatten kunna rekommendera att skyddsslang används för vissa diskmaskinavlopp. 

Vattenskador i kök har ökat kraftigt under det senaste decenniet. Enligt försäkringsbolaget If fördubblades skadekostnaderna för detta mellan 2009 och 2019. Vattenskadecentrums rapporter visar att trenden håller i sig. Fler vattenanslutna apparater i kök är en orsak som lyfts fram.

Säker Vatten publicerar bland annat branschreglerna Säker Vatteninstallation. Där finns ett avsnitt om vatten- och avloppsinstallationer i kök. En rekommendation är att anslutningsrör för vatten eller avloppsslang från köksapparat utförs utan fogar.

Avloppsslang från diskmaskin ska monteras enligt leverantörens anvisning. Och det ska finnas ett tätt ytskikt under apparaten, vilket tätas vid rörgenomföringar. Det står dock inget om gnagarsäkring av avloppsslangar. 

– Vi har aldrig uppfattat det som ett allmänt utbrett problem, säger Martin Brunnkvist, teknikansvarig hos Säker Vatten.

Vattenskaderapportens besked:
”Detta är mest skrämmande”

Problemet med vattenskador i kök tas dock på stort allvar. Det utreds nu i projektet Köket, som initierats av Länsförsäkringars forskningsfond, där ett 50-tal aktörer deltar.

– Disk- och tvättmaskiner faller lite mellan installatörerna och ganska ofta installeras de av privatpersoner. Här finns en tydlig skillnad mot till exempel VVS där en installatör är involverad, eller el där en elektriker ansvarar för installationen. Samtidigt finns det inget regelverk att förhålla sig till och det finns heller inget krav på dem som installerar i köket. Projektet har många frågor att reda ut, konstaterar Pierre Lundborg, utbildningsansvarig hos Säker Vatten.

VVS-tekniker Fredrik Svensson ser fram emot fler rekommendationer för disk- och tvättmaskiner. De fick gärna bli mer säkra mot gnagarangrepp. 

– Jag skulle i alla fall vilja köpa en sådan maskin, säger han.