Logga in

”Ren fabriksluft ger även ekonomiska vinster”

Publicerad
22 sep 2022, 06:21

Uppkopplade luftrenare och tuffare kvalitetskrav. Det är två av fyra tydliga luftreningstrender som Petra Gustafson, utvecklingschef på Qleanair Scandinavia, ringar in.

1. Bättre kvalitet på tekniken

Under coronapandemin installerades en stor mängd luftrenare i tyska skolor, med stöd från staten. Efter det upprättades en norm som nu sprids över Europa.

Kan ta bort viruspartiklar, men …
Rejält uppsving för luftrenare under pandemin

Forskaren reder ut
Så stora blir vinsterna – i pengar och hälsa – med bra inneklimat

Vi kommer att se en utgallring av tekniker och lösningar som inte fungerar. Jag tror också att vi kan förvänta oss mer kontroller, regler samt riktlinjer i större upphandlingar med krav på att företag mäter och läser av funktionen.
 

2. Uppkopplat och sammankopplat med andra system

Vi driver sedan ett år tillbaka ett pilotfall med vårt styr-och övervakningssystem där ett 40-tal luftrenare övervakas digitalt. Systemet larmar till exempel om någon luftrenare drar för mycket el. Vi kan också styra luftreningen till olika delar av lokalerna efter behov.

Nästa steg är att koppla luftreningen till andra fastighetssystem, som ventilation och FMS, och att kunna anpassa och schemalägga den efter tider på dygnet eller säsonger. Ytterligare nästa steg är att med hjälp av sensorer i realtid kunna mäta, anpassa och justera efter de mätvärden man ser. 

3. Ökad kunskap om vinsterna

Många partiklar som finns i luften kan inte ventileras bort på ett energieffektivt sätt, som virus, pollen och mögel.  Dessutom frigörs partiklar som damm och kemikalier i produktionen av olika varor. Bortsett från den ideologiska vinsten med att personalen får arbeta i ren luft finns ekonomiska vinster, vilket forskningen börjat lyfta fram. Man arbetar effektivare i ren luft, livslängden på maskiner och finmekanik ökar, kvaliteten på produkterna blir bättre och underhåll, som städning, minskar.

Inneklimatprisets juryorförande:
”Ett kvitto på att det jag gjort kommit till nytta”

4. Fokus på tjänsten

Luftrening handlar inte bara om leverans av produkten utan även att kunden får garanterat trygg luft, anpassad efter specifika, aktuella behov. Till exempel att rätt filterkombination installeras och att servicen utförs vid rätt tidpunkt. På byggen och i fabriker kan damm vara det stora problemet, i läkemedelsproduktion finns skadliga kemikalier och på bageriet vill man slippa andas i mjöl. Uthyrning av luftrenare på kort och lång sikt, som vi redan jobbar med, kommer allt mer .

Fakta Qleanair Scandinavia

Grundades 1988. Erbjuder luftrenare, rökkabiner och renrum till professionella miljöer.

2022 lanserades den uppkopplade tjänsten Qleanair connect.

Företaget är verksamt i över 30 länder, med huvudkontor i Solna.

De svenska kunderna finns framför allt inom industrin, lager-och logistik men även i exempelvis vården, hotell- och konferensanläggningar.