Logga in

”Vi lyckades klämma in 27 borrhål”

Publicerad
9 jan 2024, 08:56

När ett 60-talshus i Umeå skulle få nytt värmesystem var markytan utomhus för liten för bergvärmen. Bekymmersamt. Men i fastighetens källare låg ju ett stort garage … Borra inomhus, var det möjligt?

2019 påbörjade Umehem ett projekt med 49 nyproducerade hyresrätter, byggda av det egna byggbolaget AR Bygg, i centrala Umeå.

Värme är inte bra för solceller, kyla är dåligt för värmepumpar och borrhål
Gör både bergvärmen och solcellerna bättre

Energigurun Willy Ociansson brinner för att få stopp på energislöseri
Experten: Tre saker som kan stoppa energislöseriet

Parallellt med detta inleddes även en ombyggnad av kvarteret Frigg 7 och utbyte av befintlig värmepump i en annan fastighet. Totalt beställde Umehem 16 bergvärmepumpar till tre olika fastigheter.

Fem av värmepumparna var avsedda för fastigheten Frigg 7 på totalt 11 400 kvadratmeter på Rådhusesplanaden, på Umeås affärsstråk. Det är ett betonghus i fem våningar, med butiker i bottenplan, kontor på plan två och lägenheter ovanpå det.

Här skulle också en tillbyggnad av 32 lägenheter på tre våningar ske, med Assemblin VS som VS-entreprenör.

– Huset från 1967 var väldigt eftersatt och behövde renoveras. När vi köpte det 2019 ville vi börja med att göra om värmesystemet, säger Rikard Ågren, energiansvarig projektledare på Umehem AB, och tillägger att fastigheten hade en mycket stor energianvändning på 1 300 000 kilowattimmar per år för värme och varmvatten.

Från början var man bekymrad över bristen på mark att borra i, det fanns bara omkring 20 kvadratmeter markyta utomhus. Men det fanns ett stort garage i fastighetens källare.

– Då väcktes den här idén, säger Rikard Ågren och berättar om en utmanande installation:

 – Vi lyckades klämma in 27 borrhål. Det gick ju inte att gräva ner alla rör som man brukar, utan vi fick dra upp dem i källartaket i stället. Eftersom borrningen skulle ske inomhus så fick vi använda en elektrisk borrigg och ha en dieseldriven kompressor utomhus. Med den här lösningen tog det längre tid än normalt och krävde lite logistik. Själva ingreppet påverkade inte huset och vi fick inga klagomål från hyresgästerna. Vi kunde undvika vibrationer i stommarna genom att vi sågade upp källargolvet så borrningen kunde ske direkt i berget.

En av de fem bergvärmepumparna i fastigheten Friggs teknikrum.

I teknikrummet står nu fem bergvärmepumpar som ger 300 kilowatt i toppeffekt.

– Med 55 procents effekttäckning får vi en energitäckning på 96 procent. Tidigare låg toppeffekten på 500 kilowatt, men nu byter vi ut de gamla ventilationsaggregaten som var väldigt energikrävande och då minskar effektbehovet, förklarar Rikard Ågren.

Värmepumparna har gjort lokalerna mer attraktiva.

Det hävdar Ralf Andersson på konsult- och luftfilterföretaget Provenco i en ny rapport
”Värmepumpar sparar alltid energi”

–Nu kan vi erbjuda att ta hand om butikens värmeöverskott, vilket påverkar deras lönsamhet. De behöver ingen gaskylare för att blåsa bort värme på sommaren och vi får varmare brinevätska till värmepumparna att jobba med.

De övriga elva bergvärmepumparna är på plats i två andra fastigheter.

– Det här är en energilösning vi kan nu och som funkar väldigt bra när det finns behov av både värme och kyla. Det är ju kämpigare nu med elpriserna och kan vi sälja kylan till våra hyresgäster så bidrar det ju till att kalkylen går ihop. Vi har inte varit solcellspionjärer, men vi tittar på det nu när vi gör påbyggnader på fastigheten. Och om våra hyresgäster har andra önskemål så erbjuder vi det, säger Rikard Ågren.

Besparing på 900 000 kWh

Fastighet: Frigg 7 (Valandhuset), Umeå.

Ägare: Umehem Fastigheter AB.

Byggår: 1967.

Storlek: 11 400 kvadratmeter (uppvärmd yta).

Konvertering: Från fjärrvärme till bergvärme med fjärrvärme som spets.

Energilösning: Fem bergvärmepumpar, Nibe F1345-60 med aktiv och passiv kyla.

Borrhål: 27 stycken, totalt cirka 6 500 meter.

Köpt energi före energieffektiviseringen per år: 1 300 000 kilowattimmar (fjärrvärme).

Köpt energi efter energieffektiviseringen per år: 50 000 kilowattimmar (fjärrvärme).

El: 350 000 kilowattimmar.

Besparing köpt energi per år: 900 000 kilowattimmar.

Koldioxidutsläpp med 100 procent fjärrvärme per år: 76 700 kilo.

Koldioxidutsläpp med värmepump + fjärrvärme per år: Beräknat 2 950 kilo.

Minskat koldioxidutsläpp per år: 73 750 kilo.