Logga in

Rejält uppsving för luftrenare under pandemin

Publicerad
1 sep 2021, 11:00
| Uppdaterad
3 sep 2021

Intresset för att minska smittspridning med hjälp av luftrenare har ökat kraftigt. Men kan luftrenare rena luften från virus som covid 19?

Text

”Renar luften från virus – Sasoo håller vad den lovar”. Så marknadsför företaget Solectro sin luftrenare, som enligt företaget har en reningseffektivitet med 99,995 procent. Modellen har också en indikator för koldioxidmängden som mäter luftkvaliteten och meddelar när det är dags att tillföra nytt syre i rummet eller lokalen.

Smittsäkert och energieffektivt:
Undertryck och filtrering ska hindra smittspridning på nya sjukhuset

Läs också:
Automatiserad OVK ”kan revolutionera fastighetsbranschen”

En ökad efterfrågan på luftrenare har lett till att nya aktörer dyker upp på marknaden. Modellen på bilden säljs av företaget Solectro.

– Intresset för luftrenare har boomat de senaste två åren. Bland kunderna finns exempelvis hotell som vill komma igång med konferensverksamheten igen. Institutet för ventilation och kylteknik, ILK Dresden, som testat Sasoo, bekräftar att den minskar virusbelastningen i ett rum med 90 procent på 20 minuter, säger företagets presskontakt Karoline Ljung.

Men kan det verkligen stämma att en luftrenare är så effektiv mot smittspridning? Erik Österlund, teknik- och miljöchef på branschorganisationen Svensk Ventilation, säger att luftrenare är ett bra komplement till ventilation men bollar frågan vidare till Mattias Utbys, affärsutvecklare för luftrenare på medlemsföretaget Camfil Svenska, som har större detaljkunskap om funktionen:

– Ja, det kan stämma, men hur effektiv reningen är påverkas såklart av faktorer som filterklass och kvalitet, dimensionering, luftrörelser och så vidare, En viruspartikel av covidstorlek fastnar absolut  i ett H14 filter. Det svåra är att få partikeln till filtret och tiden det tar, säger han.

 Covidpartiklar från en exempelvis en nysning kan sväva omkring i luften i timmar, ibland längre. Ett ventilationssystem byter vanligtvis ut luftflödet en till två gånger i timmen. Med en luftrenare kan man få fler luftombyten och därmed en minskad smittorisk, förklarar han.

– Väger man sedan in ytterligare faktorer som ljud, drag och design så inser man att luftrening är en komplex fråga, som vi bland annat har tagit upp och fortsätter att informera om i webinar tillsammans med Lunds universitet.

Camfil har också märkt av en kraftigt ökad efterfrågan på luftrenare under pandemin, från bland andra företag, sjukvård och kommuner.

– Min uppskattning är att försäljningen har dubblerats under det gångna året, säger Mattias Utbys.

Även om covidpandemin väckte det stora intresset för luftrening har det nu breddats till en önskan om att minska smittspridning även när det gäller förkylningar och andra ”vanliga” virus som sprids när folk samlas i skolor och på arbetsplatser, menar han.

Luftrenare säljs även direkt till konsument genom olika kedjor. Finns det en risk för att privatpersoner, som inte har sakkunskap om luftkvalitet, invaggas i en falsk säkerhet?

– Den risken finns. Antagligen är det som det brukar vara, att man får vad man betalar för. En bra luftrenare gör markant skillnad redan efter 15 minuter. Enkelheten med luftrenare generellt sett, att man bara behöver stoppa i kontakten i uttaget, ser jag som ett stort värde.

Erik Österlund på Svensk Ventilation säger att uppsvinget för luftrenare lett till fler aktörer på marknaden. Även han understryker vikten av ett bra filter och tillräcklig kapacitet för att luftrenaren ska rena luften effektivt.

Straterier för minskad smittspridning:
Så anpassas kontoret för livet efter corona

Att det finns koldioxidmätare, som på Sasoo-modellen, tycker han kan ha ett pedagogiskt värde.

– Genom att övervaka koldioxidhalten märker man åtminstone om ventilationen klarar av att ge uteluft nog för de människor som vistas i rummet, säger han.