Logga in

”Smart med VVC-ledningen inne i tappvarmvattenledningen”

Publicerad
30 nov 2023, 07:02

Skrota VVC är en av VVS-konsulten Roland Jonsson tre käpphästar för att spara energi. Här utvecklar han sina idéer.

Roland Jonsson är VVS-konsult och energiexpert. Han har genom årtionden synts flitigt på seminarier och i branschmedia. Han har ofta skapat rubriker i VVS-Forum och deltagit i diskussioner i sociala medier.

En slang installeras i fastighetens befintliga varmvattenstam med egna kopplingar
VVC-lösning: ”Det är en snabb metod som fungerar bra vid renovering”

Bostadsrättsförening hade stora problem med hög energiförbrukning
Så fick de stopp på energispillet

Den som har följt honom genom åren blir dock sällan överraskad. Roland Jonsson har sina käpphästar och han är övertygad om att mycket energi skulle sparas om fler följde hans förslag.

Vi bad Roland Jonsson utveckla. 

1)  Varför vill du skrota VVC?

– Det är en stor energitjuv och det finns bättre alternativ. En smart lösning är VVCi där man monterar VVC-ledningen inne i tappvarmvattenledningen. Den fungerar i princip som ett sugrör. Det inre röret är ett böjbart pexrör. Då har man bara ett rör att montera och isolera. När tappvarmvattenröret är på plats skjuts det inre röret (VVC) in i tappvarmvattenröret, något som är ett snabbt och billigt montage samt är den energisnålaste VVC-lösningen.

– En annan lösning är att montera en mindre VVB (varmvattenberedare) vid tappställen långt bort från tappvarmvattenberedningen. Då minskar man onödiga förluster från VVC och tappvarmvattenledningar.
– Man kan också sätta dit en vägghängd frånluftsvärmepump på 100 liter. Den kyler rummet där den sitter och kan också ta hand om värmeöverskott från elektrisk utrustning och kopiatorer.

– Man kan också slopa VVC-ledningen helt och hållet och bara rotera tappvarmvattnet. Det kallas för CVV, cirkulerande varmvatten. En bostadsrättsförening i Trångsund har gjort detta och sparar 150 000 kWh per år. 

2) Varför är det bra med rör-i-rör-system?

– Rör-i-rör-system består ofta av polyetenrör med syrediffusionsspärr som monterats i tomrör av grå polypropen (PP-rör). De värmeisolerar bra eftersom det är luft mellan det inre och yttre röret, dock förutsatt att det är vakuum i mellanrummet. Men så installerar man inte idag. Värmeförlusten ökar fyra gånger om rören är ingjutna i betong.
– Det finns många fördelar med att ha matningen i trapphuset (som är dold i skåp). Man slipper täta schakten mellan varje våningsplan, eftersom trapphuset är en brandcell. Fördelningen till varje lägenhet sker i varje våningsplan och här monteras även individuell mätning och debitering av varmvatten (IMD). Då slipper man fördelarskåpen, skvallerledningarna och att VVC är ingjutet i golv. Systemet finns enbart i den stående stammen. Lösningen håller ner mängden rör samtidigt som läckagerisken minskar.

3) Varför ska man satsa på avloppsvärmeväxlare?

– Tappvarmvatten står för en ökande andel av nya byggnaders energibehov. Energibehovet kan vara högre för tappvarmvatten än för rumsuppvärmning. Mer isolering i väggarna sänker inte energibehovet för tappvarmvatten, utan minskar bara lägenhetsytan. Samtidigt är energiåtervinning ur spillvatten mycket lönsam.

Avloppsvärmeväxlare har en dold potential att sänka energikostnaderna
Här ska det vaskas kilowattimmar ur avloppet

– Den schablonmässiga energianvändningen för tappvarmvatten i svenska flerbostadshus är 25 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Om energieffektiv återvinningsteknik utvecklas för spillvatten finns en stor potential för låg energianvändning och en effektsänkning vid nybyggnation eller renovering av flerbostadshus.

– När det gäller värmeåtervinning från spillvatten i byggnader är stående rörvärmeväxlare ett bra exempel på en väl fungerande avloppsvärmeväxlare.