Logga in

Måste vi göra om jobbet?

Publicerad
29 sep 2022, 06:16
| Uppdaterad
28 sep 2022

Beställaren kräver att jobbet ska göras om. Det kommer att ta lång tid och medföra stora kostnader. Måste felet avhjälpas när allt ändå fungerar som det ska? Entreprenadjuristen har ett svar.

Text

FRÅGA: Nyligen genomförde vi en entreprenad på AB 04. Vid slutbesiktningen upptäcktes att vissa av våra installationer monterats något högre upp på väggen än vad som framgår av handlingarna. Det påverkar inte funktionen, men ser kanske inte riktigt lika snyggt ut. Nu kräver vår beställare att vi ska göra om jobbet. Det kommer att ta lång tid och medföra stora kostnader för oss. Måste vi avhjälpa felet när allt ändå fungerar som det ska?

Läs också:
5 tips – så försäkrar du dig om att få betalt för jobbet

Läs också:
Bytet blir jättedyrt – vad gör jag?

SVAR: Om man ansvarar för ett fel är huvudregeln att felet ska avhjälpas, så att beställaren får den entreprenad som denne beställt. Det finns dock en särskild regel som kan vara tillämplig i den situation som du beskriver. Av 5 kap. 18 § AB 04 framgår att entreprenören inte behöver avhjälpa fel som inte i väsentlig grad påverkar entreprenadens bestånd, utseende eller möjligheten att använda den på ändamålsenligt sätt om detta skulle vara oskäligt med hänsyn till avhjälpandekostnader och andra omständigheter.

Med andra ord behöver man inte avhjälpa fel av mindre betydelse om det skulle vara orimligt dyrt. Utifrån din beskrivning låter det som att denna undantagsregel kan vara tillämplig i ert fall. Även om felet inte skulle behöva avhjälpas av er så ska dock beställaren förstås inte betala fullt pris för en felaktig entreprenad. Därför har denne rätt att istället göra ett avdrag från er kontraktssumma (ett så kallat ”värdeminskningsavdrag”) som motsvarar skillnaden mellan värdet på entreprenaden i kontraktsenligt respektive felaktigt skick.

Läs också:
Hur slipper vi hamna i konkursfällan igen?

Värdeminskningsavdraget ska aldrig vara mindre än den besparing som ni gjort genom det felaktiga utförandet.