Logga in

Byggfacken kräver 3,2 procent

Publicerad
16 dec 2015, 15:39

AVTAL 16. ”Vi vill ha mer av byggkakan”, sa Byggnads ordförande Johan Lindholm när byggfacken under sin paraplyorganisation 6F presenterade sina avtalskrav vid en pressträff i dag.

– Löntagarna måste få en större del av kakan som vi arbetar ihop. Det är våra medlemmar som är med och jobbar ihop vinsterna åt bolagen, sa Johan Lindholm, när han presenterade avtalskraven.

Johan Lindholm konstaterade att det går bra för Sverige, men menade att vinstandelen under en lång tid av år har ökat på bekostnad av löneandelen, och att önskvärda investeringar uteblir i stor utsträckning.

– Löneskillnaderna mellan hög- och lågavlönade är fortsatt höga trots att vi har försökt komma tillrätta med detta i tidigare avtalsrörelser, fortsatte han. En rättvis fördelning till Sveriges löntagare det är vad den här avtalsrörelsen ska handla om.

– 6F-förbunden lanserar en gemensam plattform men varje förbund kommer sedan att gå fram med sina specifika yrkande mot sin motpart, sa Johan Lindholm.

Några av 6F-förbundens krav är:

  • 800 kronor per månad eller lägst 3,2 procent i löneökningar.
  • Motsvarande höjning av övriga ersättningar.
  • En satsning på lägsta lön samt satsningar på att minska löneklyftorna mellan kvinnor och män.

Det betyder att man övertrumfar industrifackens utspel från i november som hamnade på 2,8 procent.

– En av de viktigaste frågorna för Byggnads kommer att bli jämställdhet, vi måste göra branschen mer attraktiv för kvinnor. Vi kan inte bygga allt det vi behöver med bara halva befolkningen, konstaterade Johan Lindholm.

Facken lanserade samtidigt ett så kallat stödpaket, en typ av försvarsallians som innebär att om det blir konflikt på något av de fem avtalsområdena kommer de andra att ställa upp med sympatiåtgärder.

Från arbetsgivarhåll låter inte kommentarerna vänta på sig. ”Fackens krav hotar jobb och välstånd” konstaterar Anita Hagelin, tf förhandlingschef på VVS Företagen.

– Det är en högre nivå än de krav som facken från industrin la fram för en tid sedan. Under sken av låglönesatsningar kräver de här facken löneökningar som klart överstiger vad industrifacken krävt. Detta trots att merparten av medlemmarna inom 6F hör till de allra bäst avlönade LO-grupperna, säger Anita Hagelin.

– 6F kan rimligen inte bedöma industrins förmåga bättre än parterna inom industrin, tillägger Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef på Elektriska Installatörsorganisationen EIO.

”Sedan 2006 har arbetskraftskostnaderna i Sverige ökat snabbare än i andra europeiska länder och i USA. Ett övergripande och viktigt mål för löneavtalen 2016 är att svenska företag kan återta förlorad konkurrenskraft. Vi kommer att betrakta den internationellt konkurrensutsatta industrin som lönenormerande även i avtalsrörelsen 2016”, skriver EIO i en kommentar till byggfackens utspel.

Och för bara en vecka sedan publicerade en samlad arbetsgivarfront inom bygg med bland andra Sveriges Byggindustrier, VVS Företagen och EIO, en debattartikel i DN där man fastslog att byggsektorn inte tecknar några avtal över det så kallade märket.