Logga in

Bytet blir jättedyrt – vad gör jag?

Publicerad
1 sep 2022, 07:11

Jaha, då vill beställaren plötsligt ha en annan, dyrare cirkulationspump än den som jag räknat på men hen vill inte betala mellanskillnaden. Vad gäller? undrar entreprenören. Juristen Lovisa Elmgren reder ut.

Fråga: Under projektet har beställaren meddelat att de vill ha cirkulationspumpar, av ett annat fabrikat än det jag räknat med i anbudet.

Juristen reder ut begreppet:
Ett självklart ÄTA-uppdrag, eller?

Juristen svara också på:
Kan vi få ersättning för att materialet blir dyrare?

Sannolikt beror begäran på att beställarens konsult ofta brukar jobba med det andra fabrikatet. Problemet är att det fabrikat som ingick hade jag fått till ett bra pris, vilket gjorde att jag kunde lämna ett lågt anbud.
Det nya fabrikatet är likvärdigt, men mycket dyrare. Jag har inte påbörjat arbetet än men har skickat ett prisförslag till beställaren.

Beställaren vill inte betala så mycket. Vad gäller? Avtalet regleras av ABT 06 och vi har inte avtalat något särskilt om hur ÄTA ska ersättas.

” Om beställaren förstår vad bytet kommer kosta kanske ni kan hitta en bättre lösning”

SVAR: Det här bytet ser ut att bli en dyr historia till tveksam nytta för beställaren.

När ni inte har avtalat om hur ÄTA-arbete ska ersättas gäller, enligt ABT 06, att du och beställaren ska försöka komma överens om ersättningen. I det här fallet skriver du att ni inte har lyckats komma överens och då gäller detta:

  • Det fabrikat du kalkylerat med blir ett avgående arbete och värderas till det belopp varmed arbetet ingår i kontraktssumman, alltså beloppet du har kalkylerat med i anbudet.
  • Det fabrikat beställaren vill ha i stället blir ett tillkommande arbete och ersätts enligt självkostnadsprincipen. Du får då ersättning för verifierad självkostnad plus ett arvode.  
  • Du har också rätt till ersättning för åtgärder, arbeten eller utgifter som du har haft men som på grund av ÄTA:n inte blir till avsedd nytta (”förgäveskostnader”).

I korthet har du alltså rätt till ersättning från beställaren för din verkliga merkostnad för bytet. Mitt råd till dig är att förklara det här för beställaren. Om beställaren förstår vad bytet kommer kosta kanske ni kan hitta en bättre lösning – som till exempel att behålla det ursprungliga fabrikatet.