Logga in

”Man skulle kunna kalla det för en jättefördelare”

Publicerad
21 jun 2022, 09:09

Från undercentralen går kulvertar upp i schakt och fördelas ut på våningsplanen. De ovanligt stora kulvertarna blir som jättefördelare för varje våning. Det blev flera speciella VVS-lösningar i det här hållbarhetsklassade Malmö-projektet.

Solljuset strömmar in genom de höga fönstren på den nybyggda trästommen i den gamla tegelbyggnaden i Malmö. Här göts tidigare fartygsdelar till Kockumsvarvet. Nu ska den K-märkta byggnaden Gjuteriet bli nytt huvudkontor för livsmedelsföretaget Oatly.

Läs också:
Allmännyttans expert: ”Renovering är årtusendets hållbarhetsdilemma”

Läs också:
Här är bästa alternativen till VVC

Havredryckstillverkaren Oatly har hög hållbarhetsprofil som avspeglas i det nya kontoret. Fasader och stålkonstruktioner bevaras medan nya konstruktioner byggs i huvudsak i trä. Samtidigt ska karaktären av gammal industribyggnad behållas.

Fyra Instalcobolag står för projektering och installation av el, VS, ventilation och sprinklersystem när den gamla industrifastigheten ska omvandlas till en modern kontorsbyggnad. Projektet är en samverkansentreprenad med byggaren Peab och byggherren Varvsstaden. Tack vare att Instalco har alla installationsdiscipliner och varit med i ett tidigt skede har de kunnat föreslå hållbara, energieffektiva och smidiga lösningar.

– Tricket har varit att skapa en toppmodern anläggning som samtidigt uppfyller de höga estetiska kraven: Det ska så långt som möjligt se gammalt och tidstypiskt ut, säger Patrik Persson, affärsområdesansvarig för Instalco Syd.

För att hitta optimala systemlösningar med låga driftskostnader har ett stort antal simuleringar gjorts med verktyget IDA Indoor Climate and Energy. I Gjuteriet används fjärrvärme och fjärrkyla. För fjärrvärmen, som produceras i en värmepumps anläggning, är det ett lågtemperatursystem.

– Temperaturen på vattnet som vi skickar tillbaka får inte vara mer än 45 grader. Det innebär större ytor än vanligt på radiatorer och rör för att vattnet ska hinna kylas ner tillräckligt, säger Alexander Rasmussen, projektansvarig på VS-installatören Rörläggaren.

Från undercentralen går kulvertar för värme, kyla och tappvatten upp i schakt och fördelas ut på våningsplanen.

– Kulverterna har ovanligt stora dimensioner. Man skulle kunna kalla det för en jättefördelare för varje våning, säger Alexander Rasmussen.

På våningsplanen finns separata varmvattenberedare till våtgrupperna. Därmed behövs ingen VVC-krets och energiförlusterna minskar då varmvattnet endast används när det behövs. Förutom färre stammar kan en cirkulationspump tas bort från systemet.

– Schaktet blir mindre och hyresvärden får där med mer uthyrbar yta. Det blir billigare, mindre materialåtgång och lägre driftskostnader, summerar Patrik Persson.

I fläktrummet finns ett kombibatteri för både kyla och värme med en stor shuntgrupp. Installationskostnaden blir visserligen högre, men driftskostnaden betydligt lägre.

– Det är också platsbesparande. Det blir visserligen en stor shunt, men du blir av med ett batteri, säger Alexander Rasmussen.

7 klimatsmarta lösningar i Gjuteriet

 1. Fjärrvärme/fjärrkyla.
 2. Varmvattenberedare på varje plan.
 3. Kombibatterier.
 4. Sprinkleranläggningen dimensionerad för att även betjäna grannfastighet.
 5. Ventilation via behovsstyrda flöden.
 6. Belysning via närvarostyrd LED.
 7. Solceller på taket.

AV Estetiska Skäl ska det vara så lite installationer i taket som möjligt. Där finns nu enbart rör för sprinkler och värme.

– Vi har anpassat våra installationer för att takkonstruktionen av trä ska träda fram, säger Patrik Persson.

Många installationer för framför allt el, men även VS, ligger i golvplanet mellan träbjälklaget och yttergolvet. Specialbeställda konsoler, som skruvats i bjälklaget, används för installationerna.

– Det blir ett lättare montagejobb att dra rören i golvet på det här sättet i stället för att stå på en lift eller stege och jobba över huvudhöjd. Dessutom slipper vi betongen och blir av med mycket av dammet. säger Alexander Rasmussen.

Andra plus med trä i stället för betong är att det blir lättare att göra infästningar och färre borrningar.

– Det är bara att skruva. Vi har säkert sparat in ett par tusen borrningar på det här sättet, säger Alexander Rasmussen.

Alla synliga rör är i metall och övriga i plast. Längs väggarna blir det kamflänsrör, som får speciella fästen med gammalt utseende.

– Det var mycket klurande och provande innan vi hittade en lösning som vi var bekväma med och som beställaren tyckte var tillräckligt snygg eftersom det är synligt, säger Alexander Rasmussen.

Ombyggnaden av Gjuteriet

Byggherre: Varvsstaden
Byggentreprenör: Peab
Arkitekt: Kjellander Sjöberg
Installatörer
El: Insta El
VS: Rörläggaren
Ventilation: Bi-Vent
Sprinkler: Sprinklerbolaget
Isolering: LGC Isolering

Sprinkleranläggningen i källaren har dimensionerats och utformats för att även kunna betjäna en grannfastighet som ska renoveras om några år. Där finns nu en varvtalsreglerad tryckstegrings pump med högre kapacitet än vad som hade be hövts för Gjuteriet.

– Allt är förberett när det blir dags för nästa kåk. Det blir lite större och kostar lite mer nu, men blir totalt sett billigare för hyresvärden eftersom det inte behöver göras en gång till. säger Patrik Persson.

Mikael Zughaft, förstemontör på Rörläggaren, tycker att Gjuteriet är ett spännande och annorlunda projekt.

– Det är många lösningar med retrostuk och eftersom det är en gammal byggnad behöver vi kolla upp vad som är bästa sättet för infästningarna, säger han.

Byggtekniken är okänd för alla in blandade och därför går det inte köra på i gamla vanliga hjulspår.

– Därför fungerar samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna ovanligt bra. Vi hjälps åt med att hitta bra lösningar efterhand, säger Mikael Zughaft.

Läs också:
Återbruk i bygget kräver nytänk av installatörerna

Gjuteriet är även ett hållbarhetsklassat Instalcoprojekt där förutom klimatsmarta lösningar en god arbetsmiljö är en viktig parameter. Projektet beräknas bli klart i slutet av året och i början av 2023 flyttar Oatly in.

HÅLLBARHETSKLASSAT INSTALCOPROJEKT

Detta ska uppfyllas:

 1. Genomgång av Instalcos program Trygg medarbetare.
 2. Leverantörer har undertecknat Instalcos uppförandekod för leverantörer.
 3. Projektet bidrar till klimatnytta.
 4. Leveransplan har upprättats.
 5. Källsortering av material och avfallshantering.
 6. Kunden har erbjudits ett hållbarhetsavtal/serviceavtal