Logga in

”Framför allt förhindrar den här metoden vattenskador”

Publicerad
20 maj 2024, 06:00

Gothia Towers i Göteborg hade tidigare drabbats av svåra vattenskador. Så när 200 badrum i hotellet skulle renoveras ville ägarna verkligen slippa oroa sig för liknande katastrofer. Det här blev lösningen – som även effektiviserade bygget.

Gothia Towers i Göteborg består av tre torn, varav det högsta är 100 meter högt och rymmer cirka 1 200 rum totalt. När 200 badrum skulle renoveras saknades det först en lösning för hur det skulle gå till.

Vad beror det på?
”Det ritas alldeles för små schakt av arkitekterna”

Fem vanligaste VVS-missarna
 ”Installatörer vattensäkrar inte sina installationer”

Hotellets ägare kontaktade LK Systems i ett tidigt skede och en prototyp på en schaktmodul, anpassad för Gothias behov installerades och förbättrades ytterligare innan tillverkningen sattes i gång.

Under renoveringen var det också viktigt för Gothia Towers att säkerställa att inga stora vattenskador uppstår på grund av läckage som inte upptäcks i tid.

På varje plan finns därför nu en färdigbyggd modul där läckor kan åtgärdas direkt.

– Framför allt förhindrar den här metoden vattenskador, eftersom man kommer att upptäcka eventuella läckage i tid. Innan renoveringen upptäcktes ett läckage som orsakat ofantliga skador. I dag kommer det att rinna ut via en ”läckut” i badrummet, säger Robin Örtegren, servicechef på Tingstad Rörinstallation.

mer teknik i höga byggnader
Pumpar i källaren och på våning 38 höjer trycket på tappvattnet i Karlatornet

“Läckuten” fungerar, enligt Robin Örtegren, som om det skulle vara ett läckage från någon kall- eller varmvattenslang så kommer vattnet hamna i schaktbotten och sedan ledas ut så att detta syns på badrumsgolvet.

Renoveringen av den andra etappen är klar och ska nu slutbesiktigas.