Logga in

Behandling av covidpatienter: ”Systemen klarar inte att alla gasuttag går för fullt”

Publicerad
9 feb 2022, 10:02

Pandemin ställer nya krav på sjukhusens system för medicinska gaser, ventilation och brandskydd. Experten berättar hur man har behövt tänka om.

Behandlingen av covidpatienter har kraftigt ökat användningen av oxygen på sjukhus.

Ställer speciella krav på VVS-installatören
Svårroddat sjukhusprojekt: ”Här kan vi inte bara mosa på”

Nya forskningsrön:
Legionella klarar höga temperaturer

– Helt plötsligt låg salarna fulla med människor som behövde det. Våra system är normalt inte byggda för att alla gasuttag på avdelningen ska gå för fullt, säger Ingemar Andersson, teknisk förvaltare VVS på Västfastigheter och ansvarig för Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Under de inledande månaderna av pandemin fick en del system byggas ut under pågående drift på sjukhuset.

– Det var verkligen utmanande för oss. I dag har vi en betydligt bättre kapacitet och när vi bygger nytt har vi det här i åtanke naturligtvis. Vi bygger vissa delar av systemen med mer reservkapacitet, säger Ingemar Andersson.

Brandriskerna på sjukhusen har samtidigt ökat på grund av det används mer oxygen. Ny teknik i vården med ökad användning av litiumbatterier bidrar också till större risker. Om batterierna börjar brinna blir temperaturerna höga och mycket giftiga gaser utvecklas. Det påverkar brandlösningarna för ventilation och sprinkler.

Ett ständigt hot är legionella då legionärssjuka kan vara dödlig för känsliga patienter. Kunskapen är nu god om hur legionella ska hanteras i varmvatten även om det är mer komplicerat i VVC-systemen.

– Vi håller precis på att ta ett system för automatisk injustering och temperaturreglering av VVC-system i drift. Men kallvattnet är svårare eftersom det normalt inte finns några cirkulationssystem för att kunna kyla det, säger Ingemar Andersson.

En möjlig lösning är att behandla inkommande vatten med UV-ljus. I några av de äldsta byggnaderna på Skaraborgs sjukhus kan vattnet tillfälligt behöva stödkloreras då VA-verkets klorering förbrukas på vägen och inte är tillräcklig där.

– Vi jobbar kontinuerligt med att ta bort avstick som inte används och att upprätthålla spolrutiner, exempelvis av dusch- och tvättställsblandare.

Även självspolande blandare har installerats på sjukhuset. Samtidigt är det viktigt att hushålla med vattnet. Ingemar Andersson och hans kolleger har börjat titta på system för att använda regnvatten till WC-spolning.

Upplevelserna var överlag positiva
Här testar de att duscha i grannarnas avloppsvatten

– Det är lite av ett pionjärarbete som vi gör här i Skövde.