Logga in

Legionella klarar höga temperaturer

Publicerad
10 nov 2015, 15:03

Forskare vid Helmholz-Zentrum för infektionsforskning i tyska Braunschweig har funnit att tillväxt av legionellabakterier även sker i högre vattentemperaturer än vad som anses vara säkert. Bland bakterierna finns även Legionella pneumophilia som kan orsaka legionärssjuka och Pontiacfeber.

Enligt en artikel som publicerats i The ISME Journal växer bakterierna även när temperaturen är över 50 ºC. Den temperatur som rekommenderas av bland annat Boverket och branschregler Säker Vatten.

– Det låter inte så alarmerande, vi kan inte säga att man behöver ändra i regler och rekommendationer. Vi ska naturligtvis titta på rapporten i sin helhet för att bedöma vad som gäller tillväxt. Men att de överlever ända upp till 70 ºC är ingen nyhet. Det finns andra studier som också visar det, säger Caroline Schönning, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Enligt Caroline Schönning är ändå temperaturer över 50 ºC en viktig faktor som minskar risken. Men även om man följer gällande rekommendationer är det ingen garanti att det inte finns legionella.

– Tidigare studier har visat på förekomst av legionellabakterier i 25 procent av tappvarmvatteninstallationerna. Många utsätts för bakterierna men blir ändå inte smittade.

Enligt gällande rön sker bakterietillväxt vid 20–45 ºC. Bakterierna har svårt att överleva temperaturer över 50 ºC och ju högre temperatur desto snabbare dör de. Enligt branschregler Säker Vatten ska varmvattenberedare eller ackumulatorer ha minst 60 ºC, utgående varmvatten ska hålla 55–60 ºC och temperaturen i VVC-system får inte understiga 50 ºC.

Stillastående tappkallvatten får inte bli varmare än 24 ºC på 8 timmar. Dessutom är det viktigt att inte ha outnyttjade avstick eller andra delar där kallvattnet kan bli stillastående.