Logga in

Snabba stambyten med moduler

Publicerad
22 mar 2018, 13:47

Det nya systemet ersätter gamla uttjänta ledningar och installeras med liten påverkan för de boende.

Nu uppmärksammas ett finskt koncept för snabba stambyten i Sverige. Pipemodul är nominerat till Nordbyggs guldmedalj 2018 och kommer att delta i VVS-Forums paneldiskussion 11 april på mässan. VVS-Forum tittade närmare på konceptet på plats vid ett stambyte i Gimo för ett år sedan.

Med Pipemoduls system monteras nya installationer i öppningsbara moduler i trapphusen och de gamla stammarna kan lämnas kvar. Enligt Pipemodul sparar det mycket tid och pengar jämfört med konventionella stambyten. Det kräver färre arbetsinsatser från projektering till montering, färre transporter och mindre material. Enligt beräkningar i Finland blir kostnaden för stambyten minst 30 procent lägre.

– Det är en beprövad och långsiktigt hållbar lösning, det vet vi, säger Kim Karlsson, försäljningschef för Pipemodul i Sverige.

Kim Kalrsson och Antti Vuori. Foto: Jan Fredriksson

I bostadshus behöver inte lägenheterna evakueras vid installation. Enligt Pipemodul krävs det bara några timmars arbete för att ansluta modulerna i lägenheterna. Och vid själva inkopplingen av det nya ledningssystemet ska vattnet bara behöva stängas av under ytterligare några timmar.

Modulerna är tillverkade av bockad varmförzinkad stålplåt med täcklock av MDF. Ytfinishen kan anpassas för varje projekt. Modulerna skruvas eller skjuts fast i vägg- eller takkonstruktionen. Rörledningarna, av valfritt fabrikat eller typ, monteras sedan i färdiga klämmor inuti modulerna. Det går även att ge utrymme för el, tele och data i modulerna.

Värmeledningarna är oisolerade i modulerna. Foto: Jan Fredriksson

I modulerna går det att placera alla ledningar för tappvatten, värme och spillvatten och beroende på vilka ledningar som ska installeras är modulerna försedda med färdig, formskuren isolering. Isoleringen ska klara BBR-kraven på högst 24 °C kallvattentemperatur efter åtta timmar.

Foto: Pipemodul

– Det är testat hos finska forskningsinstitutet VTT. Där gjordes tortyrtester genom att värma själva modulen utifrån och försöka få temperaturen att stiga över 24 °C. Men det gick inte, försäkrar Antti Vuori, försäljare för Pipemodul i Sverige.

Pipemodul har också programvara för dimensionering av moduler i specifika projekt. Programvaran tar hänsyn till rördimensioner, avstånd mellan rör och hur mycket isolering som behövs.

– Vi ger alltid en entreprenörsbild som i genomskärning visar hur stora ledningarna för varm-, kallvatten och VVC är och hur det ser ut inuti modulen med isolering och avstånd. Dessutom utrymmeskraven för själva modulen.

I uppländska Gimo installerar Söderlunds Rör från Tierp Pipemoduls system i tre fastigheter med totalt 72 lägenheter. Uppdraget görs på totalentreprenad åt Stiftelsen Östhammarshem som också valt lösningen.

Fastigheterna är källarlösa trevåningshus med loftgångar och långt ifrån optimala för Pipemoduls lösning. Det saknas trappuppgångar som ansluter till lägenheterna och eftersom de horisontala stammarna ligger i husens bottenplattor placeras de nya stammarna för tappvatten, VVC och värme i moduler på andra våningen. Därifrån dras sedan vertikala anslutningar till lägenheterna på första och tredje plan.

På så sätt behöver inte bottenplattorna bilas upp, med följden att hela de nedersta våningarna skulle behöva evakueras. I gengäld blir det större ingrepp för de boende i lägenheterna på andra våningen.

Fredrik Boström. Foto: Jan Fredriksson

Det är första gången Söderlunds Rör använder Pipemodul. Men Fredrik Boström, projektledare på Söderlunds Rör, är försiktigt positiv.

– Än så länge är det väldigt nytt. Rörmässigt är det ingen större skillnad. Men vi slipper isolerare, snickare och målare och tar egentligen bort tre andra yrkesgrupper, säger Fredrik Boström.