Logga in

Svårroddat sjukhusprojekt: ”Här kan vi inte bara mosa på”

Publicerad
9 feb 2022, 09:22

Med ritningar som inte stämmer dyker det ständigt upp oväntade problem att lösa för Nordisk VVS-Teknik på Södertälje sjukhus. Och VVS-jobb på sjukhus ställer i sig många speciella krav på installatören.

Entrébyggnaden på Södertälje sjukhus totalrenoveras. Renoveringen kommer att ge nya vårdlokaler för dagkirurgi och beräknas vara klar till sommaren.

Pandemin ställer nya krav på sjukhusens VVS-system
Behandling av covidpatienter: ”Systemen klarar inte att alla gasuttag går för fullt”

Nya rör måste bytas ut
Skadade vattenledningar stoppar sjukhusbygge

Stockholmsföretaget Nordisk VVS-Teknik installerar VS, kyla och medicinska gaser. Arbetena startade under våren 2021 och pågår till mars. Den största utmaningen är att många originalritningar har blivit inaktuella, berättar projektledaren Kristoffer Frisell. Byggnaden kom till på 1960-talet, men har byggts om sedan dess.

– Vi har haft stora problem med höjder och andra mått som inte stämmer med det som står på relationsritningarna. Och plötsligt kan det dyka upp en stålbalk som gör att vi inte kommer fram med våra grejer som vi hade tänkt, säger Kristoffer Frisell.

Arbetet är tungrott eftersom det ständigt kan krävas förändringar, konstaterar projektledaren Kristoffer Frisell. Foto: David Lagerlöf

Montörerna vill ju kunna jobba på och få ett flyt, men här kan vi inte bara mosa på.

Dessutom är det väldigt trångt med installationsutrymmena där även ventilation, sprinkler och el ska in. Byggherren Locum har en installationssamordnare som hjälper till med att hitta alternativa sätt att dra rören utan att det stör andra tekniska discipliner.

– Arbetet blir tungrott eftersom vi hela tiden kan behöva göra förändringar. Montörerna vill ju kunna jobba på och få ett flyt, men här kan vi inte bara mosa på. Vi kommer kanske tio meter innan vi ställs inför ett nytt problem som tar två timmar att lösa, säger Kristoffer Frisell.

En annan svårighet är de långa väntetiderna på material som är en följd av pandemin. Det gäller framför allt plaströr och produkter med sammansatta material, exempelvis blandare. Materialbristen började bli märkbar efter sommaren 2021.

– Vi funderade på att hitta alternativ till plaströr, men det visade sig vara ungefär lika långa väntetider på allting, säger Kristoffer Frisell.

På vissa material är det väntetider på upp till tre månader och de är långa även för vitala delar som kopplingar och t-rör samt elförzinkade rördelar.

– Det underlättar förstås inte vårt arbete och ställer oss inför nya utmaningar hela tiden.

Du vill inte att målaren står och slipar väggarna samtidigt som du ska löda. Det får inte komma in damm eller andra partiklar i rören.

Johan Börjebo

Johan Börjebo, som är vd, startade Nordisk VVS-Teknik år 2000 och skaffade några år senare behörighet för delar av personalen att arbeta med centralgasanläggningar för medicinska gaser. I dag har sju av totalt 31 medarbetare den behörigheten.

Ett grundkrav för sjukhusjobben med medicinska gaser är kompetens att löda med skyddsgas för att säkerställa att rören är rena. Dessutom ska miljön där rören dras vara ren.

– Du vill inte att målaren står och slipar väggarna samtidigt som du ska löda. Det får inte komma in damm eller andra partiklar i rören, säger Johan Börjebo.

Södertälje sjukhus. Foto: David Lagerlöf

Projektfakta

Entrébyggnaden vid Södertälje sjukhus totalrenoveras. Genom ombyggnaden får sjukhuset en modern huvudentré med bättre service. Den möjliggör en ökning av dagkirurgin med 25 procent, vilket motsvarar 3 000 operationer. Den dagkirurgiska öppenvården kommer att samlokaliseras och integreras med operationsavdelningen samt dess pre-och postoperativa del. Det kommer att leda till effektivare operationsflöden, men också optimera nyttjandet av operationssalarna. Totalrenoveringen innebär också förbättrad arbetsmiljö för vårdens medarbetare och bättre inomhusklimat för patienter i och med installation av kyla.

Källa: Locum

Nordisk VVS-Teknik har även Swedacs ackreditering för att trycksätta rören med gas när de ska provtryckas. Johan Börjebo ser det som en konkurrensfördel att ha både behörigheten och ackrediteringen i företaget.

– Provtryckningen kan vi göra åt företag som själva saknar den kompetensen. Sjukhusjobben har dessutom höjt kvaliteten på hela vår verksamhet. Vi har generellt blivit noggrannare och det blir färre fel och skador.

Planeringen av jobben är mycket viktig, vilka olika moment som ingå och hur lång tid de tar. Det finns ofta skriftliga instruktioner för hur arbetena ska gå till.

– Det är som ett recept. Alla grejer ska finnas på plats innan arbetet startar, då flyter det på bättre. säger Johan Börjebo.

Det är trångt om utrymmet för rören. Foto: David Lagerlöf

Om andningsoxygenen försvinner skulle det första dödsfallet komma inom bara någon minut så det får inte gå fel.

På Södertälje sjukhus är det en hel byggnad som byggs om. Annars är det vanligt att arbetena görs samtidigt med pågående verksamhet och att det finns patienter i rummen.

– En del montörer tycker att det är krångligt att jobba på sjukhus. Du ska gilla ordning och reda för att vara där. På sjukhus är det rent och snyggt, så långt man kan komma från stambyten, som vi också jobbar mycket med, säger Johan Börjebo.

Vid arbete med medicinteknisk utrustning ställs speciella krav för att stänga av befintliga rörsystem. Avstängningar måste planeras noggrant och i samverkan med vårdverksamheten. På en akutavdelning behövs det reservsystem för de medicinska gaserna.

– Om andningsoxygenen försvinner skulle det första dödsfallet komma inom bara någon minut så det får inte gå fel, säger Johan Börjebo.

Magnus Perswalld löder rör för medicinska gaser. Kraven på en ren miljö är höga när arbetet utförs. Foto: David Lagerlöf

Vi får inte vrida på en enda ventil utan att ha fått det godkänt.

På sjukhus är det mycket ringmatningar för att säkerställa att systemen är i drift hela tiden, även när ny utrustning kopplas in. Det förebygger också legionella. Innan driftsättningen av systemen görs en säkerhetsbesiktning. Då kontrolleras renheten och att allt är rätt kopplat. så att rätt sorts gas kommer ut ur rätt uttag.

– Om det kom andningsluft i stället för andningsoxygen skulle det kunna få katastrofala följder, säger Johan Börjebo.

Både vid avstängningar och innan systemen driftsätts krävs tillstånd från beställaren.

Dotterbolag tar över Nordisk VVS-Teknik
Storskogen köper stor VS-entreprenör i Stockholm

– Vi får inte vrida på en enda ventil utan att ha fått det godkänt, säger Johan Börjebo.

Nordisk VVS-Teknik

Omsättning: 113 miljoner kronor det brutna räkenskapsåret 2020/2021.

Anställda: 31.

Verksamhet: Entreprenader inom VS, kyla och medicinska gaser.

Grundat: 2000.

Ort: Stockholm.

Vd: Johan Börjebo.

Ägare: Sedan sommaren 2021 Tepac Entreprenad som ingår i bolagsgruppen Storskogen.