Logga in

Läckande kanaler tätas snabbt med ny metod

Publicerad
18 nov 2021, 07:00
| Uppdaterad
24 jan 2023

De slösar energi och pengar. Men med en ny luft­buren metod tätas läckor i kanaler snabbt och utan störningar för de boende.


Hjärtat i utrustningen, maskinen som skapar och kontrollerar processen i realtid.

Klockan är åtta på morgonen när arbetslaget kommer till bostadsrättsföreningen med 102 lägenheter i Huddinge söder om Stockholm. Ventilationskanalerna läcker och nu ska de tätas med Aeroseal. 

Arbetet inleds med att alla luftdon täcks över, brand- och driftlarm stängs av och givare i kanalerna tas bort för att inte förstöras av tätningen. Huset har fyra ventilationsstammar och läckaget är så stort att tätningen behöver göras av två stammar i taget. 

Utrustningen ansluts i fläktrummet och efter det börjar tätningen av kanalerna med det luftburna medlet. De boende kan vara kvar i lägen­heterna under tiden och märker inte av arbetet. 

"Väl fungerande lösning som är robust"
Enkelt system fixar ventilation i gamla hus

Ger indikation i realtid om något inte stämmer
Automatiserad OVK ”kan revolutionera fastighetsbranschen”

I den ena sektionen är läckaget före tätningen 277 liter per sekund. I den andra 252 liter. Efter åtgärden har läckaget minskat till 8,2 respektive 5,8 liter per sekund. 

Jocke Lindberg

– Husen är bara fyra år gamla, men läckagen har varit så omfattande att ventilationen inte fungerat som det var tänkt. Tyvärr är det ett stort problem med otäta kanaler även i helt nybyggda hus, säger Jocke Lindberg, vd och del­ägare i det nystartade operatörsföretaget Conduct Air som arbetar med Aeroseal i Sverige utanför Skåne.

När tätningen är klar genererar systemet automatiskt ett intyg till kunden med uppnådd prestanda, hur mycket det läckte före och efter tätning.

Tätningen av varje sektion tar i det här fallet ungefär 1,5 timme. Tidsåtgången beror på storleken på läckaget och ventilationssystemet, hur mycket information som finns om systemet i förväg samt vilken täthetsklass som kunden har beställt.

Två timmar efter tätningen kan ventilationssystemet driftsättas och ungefär klockan fyra på eftermiddagen är arbetet färdigt i Huddinge. 

Jens Lejon är inne i en av de 102 lägenheter för att täta av kanalen innan tätningen med Aero­seal startar. 
Tim Wester blåser upp tätningsballong i ett frånluftsdon till barnvagnsrummet. 
Kontroll av ritningsunderlag en sista gång innan tätningen startar.
Kompressorluft är en viktig del i processen för att skapa aeroliserad tätning och ett övertryck för spridning i kanalsystemet. 
Kontroll av ritningsunderlag en sista gång innan tätningen startar.
Läckagemätning pågår. 

Den totala tiden för förberedelser och efter­arbeten i bostadsrättsföreningen var 14 dagar.

– Med en traditionell metod skulle det ha tagit två månader för det här objektet, säger Ingvar Asplund, vd för det andra operatörsföretaget, Omnino, som redan har genomfört flera projekt med Aeroseal i Skåne.

– Kostnaden blir generellt sett minst hälften jämfört med traditionella åtgärder, att först lokalisera läckage eller göra det åtkomligt för relining alternativt täta läckaget utvändigt, säger Ulf Johnson, vd för Nordiska Skorstensprodukter, som är distributör och partner för Aeroseal i Sverige. 

Traditionella åtgärder kräver ofta längre driftstopp och att boende eller hyresgäster behöver en alternativ bostad eller lokal när åtgärderna utförs.

Med Aeroseal tätas kanalen från insidan, men till skillnad från andra metoder utan att kanalens volym minskar. Utrustningen känner av var det läcker och tätar bara där.

Efter tätningen minskar energianvändningen för fläktarna, värmeåtervinningen förbättras och livscykelkostnaden för systemet blir därmed lägre. Bullret minskar också när fläktarna inte behöver gå på för högt varv och de håller längre. Kanalsystemet tål rensning med borstar och tryckluft efter att det har tätats. 

Metoden har använts i USA i cirka 25 år och i Tyskland i ungefär tio år utan några reklamationer ännu.

– Materialet håller åtminstone lika länge som metoden har funnits, säger Jocke Lindberg.

Jens Lejon och Jimmy Jönsson anpassar plasttunnel där tätningsmedlet ska passera innan det går ut i kanalsystemet.
Jens Lejon ansluter plasttunneln till fastighetens kanalsystem.
Mattias Asplund och Jimmy Jönsson gör den sista kopplingen till Aerosealmaskinen.
Jimmy Jönsson startar upp mjukvaran som styr hela processen.
Aerosealmaskinen provtrycker kanalerna för att få ut startvärde på hur många liter systemet läcker.
Efter utförd sealing får beställaren ett certifikat på tätning och dess resultat.

Potentialen är stor för att minska energianvändningen genom att täta läckande kanaler. Det visar förstudien ”Tätning av ventilationskanaler”, som WSP gjort på uppdrag av Bebo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus. Enligt studien bedöms 80 procent av befintliga flerbostadshus, främst de som byggts före 1990, ha läckande ventilationskanaler. Den potentiella energibesparingen beräknas till 110 gigawattimmar per år, vilket motsvarar hushållselen för 22 000–25 000 hushåll.

Ulf Johnson

– Då gäller det bara flerbostadshus. Lägg till det som läcker från kanaler i offentliga byggnader, kontor och industrier, säger Ulf Johnson. 

När luften läcker från kanalerna och inte kommer ut via donen blir kontrollen över luftdistributionen sämre. Vissa rum kan bli för kalla och vissa för varma. Det leder till ett sämre inomhusklimat. 

Med tanke på klimatfrågan kommer det att bli ett ökat fokus på läckande ventilationskanaler, bedömer Ulf Johnson.

– Bara inom några år kommer det inom EU att bli tuffare krav på fastighetsägare på hur mycket energi som får användas för att producera en kubikmeter luft, säger han.

Alternativ lösning för läckaget
Helt tätt med strumpa i kanalen

Så fungerar Aeroseal

Det vattenbaserade tätningsmedlet omvandlas till gasform med uppvärmd tryckluft. De aerosoliserade partiklarna sprids i hela kanalsystemet, men ombildas till en elastisk tätningsmassa bara där det är otätt. Hål och spalter upp till 15 millimeter tätas. Kanalen kan vara tillverkad av metall, eternit, cement eller tegel. En tätad kanal tål ett övertryck upp till 2 000 pascal. Tätningskapaciteten är upp till 600 meter alternativt 2 700 kvadratmeter kanalyta per dag. Om läckagen är för stora går det att dela av systemet i kortare sektioner. Metoden kan konvertera om A-, B- och C-täthetsklassade kanaler till en högre klass upp till D. Den kan inte användas för att täta i imkanaler i restaurangkök, bland annat för att materialet inte tål ozon.

Fakta/Aeroseal

Aerosseal är en teknik för att täta insidan av ett redan installerat luftkanalsystem som utvecklades på 1990-talet vid University of Barkeley i Kalifornien, USA. Från och med 2021 delfinansierar Bill Gates utvecklingen av tekniken via fonden Breakthrough Energy Ventures, som investerar i lösningar som minskar utsläppen av växthusgaser. I Sverige finns två operatörsföretag för Aeroseal, Omnino som arbetar i södra delen och Conduct Air i resten av landet, Nordiska Skorstensprodukter i Vänersborg är svensk distributör och partner till Aeroseal.