Logga in

Helt tätt med strumpa i kanalen

Publicerad
21 jun 2018, 15:00

Ventilationskanalerna blir täta igen med smidig infodring. Ett beprövat system vinner mark i allt fler renoveringsprojekt.

En gasoldriven ånggenerator ansluts till infodringen. Foto: Jan FredrikssonTäta ventilationskanaler är väsentligt för energieffektivitet och bra inneklimat. Att de läcker i befintliga flerbostadshus är inte ovanligt. Enligt Bebo är 90 procent av alla befintliga kanaler otäta och medför ökat luftflödesbehov på i genomsnitt 35 procent.

Läs mer: Nya krav i Gustav Vasas gamla skola

Men att bara installera nya, täta kanaler i befintliga fastigheter är inte alltid så enkelt.
I Valla Torg tätas nu de gamla murade frånluftskanalerna med insatsrör av kompositmaterial. I ett av trevåningshusen är Anatoli Dudzin, vd för ADE Installationer, i full färd med att renovera kanalerna.

Anatoli Dudzin. Foto: Jan Fredriksson– Kanalerna är troligtvis otäta. Det är därför vi relinar för att säkerställa att systemet blir tätt. Vi sparar tid och behöver inte bila i väggarna för att montera nya ventilationskanaler, förklarar han.

En mjuk slang skickas ned i den gamla kanalen och formas sedan med lufttryck för att anpassas till den befintliga kanalens väggar. Ventilationsnipplar träs sedan på slangens båda ändar för att dra ventilationssystemet vidare med traditionella kanaler.

Monteringen av infodringsröret avslutas genom att ansluta en gasoldriven ånggenerator som spänner upp slangen samtidigt som den härdas av värmen. Slutresultatet ska inte minska befintliga kanalenarean nämnvärt. Dessutom kan alla befintliga brandtätningar behållas
På taken ansluts sedan kanalerna till trycklådor som i sin tur ansluts till ventilationsaggregaten. I Valla Torg har dessa frånluftsvärmepumpar.

Läs mer: Därför köper reliningbolaget en rörinstallatör

– Vi har installerat tusentals meter, men nu är efterfrågan enorm med jobb ett år framåt för oss, säger Anatoli Dudzin.

Den mjuka slangen  innan den formats efter den murade kanalen. Foto: Jan Fredriksson

Svårigheterna med systemet är få, menar Anatoli Dudzin, som sedan 2004 inte misslyckats med tätning av kanaler.

– Om det är stopp i kanalerna måste vi rensa. I bostadshus där människor bor kvar måste vi komma åt anslutningarna i lägenheterna, det kan finnas köksskåp och annat, säger han.

Bland ADE Installationers kunder finns bland annat bostadsrättsföreningar som inte får sin OVK godkänd. Men de flesta kunder är ventilationsföretag, så också i Valla Torg där HH:s Ventilation gett dem uppdraget.

Fredrik Wester. Foto: Jan Fredriksson– Alternativet hade varit att ta upp nya schakt och dra nya sprirorör. Det hade troligen blivit dyrare. Hur mycket dyrare är svårt att säga men det hade blivit kostnader för ventilationsdragningen och byggkostnader för att sätta igen schakt, måla och annat, säger Fredrik Wester, arbetsledare på HH:s Ventilation.

Läs mer: Jakten på den försvunna isoleringen

HH:s Ventilation har använt systemet tidigare men detta är första gången för Fredrik Wester.

– Det är ett smidigt sätt och det går att använda befintliga kanaler. Det är bara fördelar, ekonomiska och tidsmässiga.

Kanaltätningssystemen som ADE Installationer använder heter VentilFlex och FuranFlex och finns i tre utföranden för ventilations- och imkanaler. Dessutom finns en variant för fastbränsle-eldning i rökkanaler.

Samtliga system för ventilation är typgodkända och kan användas för till- och frånluft. De uppfyller kraven för brandklassificering och täthetsklass D i mindre dimension och klass E för större. Det finns slangar som passar kanaldiameter från 60 till 1 200 mm. Systemen är dessutom klassade av Sunda Hus, Byggvarubedömningen och Basta.

Kanaltätningen avslutas med en nippel för anslutning till cirkulära kanaler. Foto: Jan Fredriksson

Systemet har importerats och marknadsförts av Skorstensfolket Sverige sedan 1998. De företag som utför infodringen är certifierade för produkten, garantitiden är 25 år.

Jörgen Tellestam– Från början var det främst skorstensrenovering sedan har det blivit alltmer ventilationsrenovering. Det är en enorm skillnad på efterfrågan i dag mot för 20 år sedan, säger Jörgen Tellestam, vd på Skorstensfolket.

Han menar att det är när kunderna får svårigheter i installationerna som de väljer lösningen.

– Det klarar alla typer av kanaler, det är den största fördelen, avslutar Jörgen Tellestam.

Systemet har studerats närmare i Bebo-rapporten ”Tätning av ventilationskanaler” som fann att metoden fungerar bra. De fanns dock några negativa synpunkter. Kompositrör som inte är vattenbaserade kan avge en svag plastlukt under härdtiden. Den påverkar de boende under en tid. Det är också svårt att demontera kompositrören, i vissa fall omöjligt. Dessutom kan inte materialet återvinnas utan det sorteras som brännbart avfall.

 

Fakta/Läckande kanaler enligt Bebo

Läckande ventilationskanaler ger ofrivillig ventilation – luft transporteras i byggnaden på ett sätt som inte är planerat och inte alltid önskvärt.

Ofrivillig ventilation kan ha negativa konsekvenser på inomhusklimatet. Ett självdragssystem som tar in luft från andra utrymmen än lägenheterna medför att lägenheterna får sämre luftomsättning. I hus mekaniska frånluftssystem kan det ge problem med undertryck i lägenheterna och ökad energianvändning för fläktarna.

Läckande kanaler innebär ökat energibehov, både i form av ett högre elbehov för fläktdriften och större uppvärmningsbehov av läckluften. Vid läckluftflöden på 35 procent behövs 250 procent större fläkteffekt än om kanalerna är täta och systemet fungerar optimalt.

Den ofrivilliga ventilationen medför också ofta ökat uppvärmningsbehov. Ett läckande ventilationssystem kan behöva 160 procent mer värmeenergi än ett idealt ventilationssystem.

Andra alternativ för kanaltätning är glidgjutning och flexibla metallrör.