Logga in

Här får gamla skolan ny luft

Publicerad
16 maj 2022, 08:32

Sturebyskolan i södra Stockholm är en av många skolor från 50-talet som måste byta ventilationssystem. Entreprenören Artega jobbar för fullt för att skolan ska stå klar för inflyttning till årsskiftet. 

Platschefen Johan Österdahl på Artega Entreprenad har sett många gamla och underdimensionerade ventilationssystem, inte minst i skolor. System som varit totalt igengrodda av smuts, som är felkopplade eller som övertaget inte fungerar.

Dennis Johansson på Nationellt Renoveringscentrum: .
”Energirenoveringar halkar efter”

4,3 miljarder kronor till energieffektiv renovering användes aldrig
Miljarder till renovering frös inne

Platschefen Johan Österdahl, Artega, med bygghunden Milou.

– Det här ventilationssystemet i Sturebyskolan hade en hel del brister, men nu kommer det att bli märkbart mycket bättre, säger Johan Österdahl.

Om allt går som det ska kan lärarna och de över tusen eleverna på Sturebyskolan andas frisk luft i klassrummen i december, då projektet ska vara klart.

Sturebyskolans tegelfasad med sina stora fönster, byggd 1951, påminner om många andra skolbyggnader. Och det är inte så konstigt, eftersom den är ritad av landets skolhusarkitekt nummer ett, Paul Hedqvist, som ligger bakom inte mindre än ett 60-tal skolor i landet.

Aulan är en dröm för de som vurmar för 50-talet, med en tidstypisk fondmålning och gigantiska fönster som släpper in mängder med ljus, men en mardröm för den som vill göra en quick-fix-renovering. Varje liten förändring måste förhandlas med antikvarisk expertis för att följa gällande lagstiftning.

– Ja, vi har haft många möten, säger Ingela Trolle Thor, projektledare på Sisab, och tillägger att ventilationen är anpassad för 32 elever och 2 lärare i varje klassrum. Det är samma nivå som tidigare, men nu med skillnaden att tilluften inte längre hämtas från korridorerna.

På en Facebook-sida kan eleverna skriva omdömen om Sturebyskolan. En elev har skrivit följande:

”Ingen AC, så på somrarna blir det väldigt kvavt och varmt i klassrummen.”

Men både Ingela Trolle Thor och Nadja Bouzaiane, förvaltare på Sisab, skakar på huvudet och säger att AC inte finns med i renoveringsplanerna.

Det började med att den obligatoriska ventilationskontrollen slog ner på flera fel i skolans ventilationssystem, bland annat att de flesta klassrum får sin tilluft från aula och korridorer och att det är för många elever i varje klassrum med hög koldioxidhalt i luften som följd.

– Använd luft har gått in i klassrummen, suckar Johan Österdahl.

Sen kom ett föreläggande från Miljöförvaltningen att ventilationen måste åtgärdas. Uteluftsflödet ska minst uppgå till 7 liter per sekund per person med ett tillägg av 0,35 liter per sekund per kvadratmeter golvarea,

Koldioxidhalten vid normal användning av rummen får inte överstiger 1000 parts per million (miljondelar), skrev Miljöförvaltningen och hänvisade till Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Nadja Bouzaiane, förvaltare på Sisab och Ingela Trolle Thor, projektledare på Sisab

Enligt Miljöförvaltningens mätningar överskreds värdena vid ett flertal tillfällen. Dessutom påpekade man att bullernivån från fläktarna var för hög.

– Framför allt handlar det om att bygga bort överluft, det vill säga att förhindra att luft överförs från ett rum till ett annat, säger förvaltaren Nadja Bouzaiane på Sisab, Skolfastigheter i Stockholm, som äger de flesta skol- och förskolefastigheter i huvudstaden. 

Totalt kommer renoveringen att kosta drygt 45 miljoner kronor, tillägger hon.

Artega är generalentreprenör för ventilationsprojektet på Sturebyskolan och har anlitat bland andra underentreprenörerna E&E Ventilation och Torppa Rörprojekt. Uppdraget är att byta ett gammalt FTX-system till ett nytt.

Renoveringen på Sturebyskolan är ingen energirenovering, där man försöker kapa energianvändningen.

– Ventilationenär det som är i fokus här och sannolikt minskar energianvändning ändå, eftersom vi får nyare system, säger Ingela Trolle Thor.

Hänsyn behöver tas till hyresgäster, byggprodukter och inneklimat
Allmännyttans expert: ”Renovering är årtusendets hållbarhetsdilemma”

Renoveringsarbetet har pågått sen i juni förra året och beräknas bli klart i början på december i år. Att det handlar om så lång tid beror på att skolan är stor och består av ett tiotal hus och att fastigheten är kulturmärkt (grön markering).

Nere i den ombyggda undercentralen, som numera också rymmer fläktrummet, strömmar musik ut på hög volym från en högtalare.

Det är fredag eftermiddag och ventilationsmontören Masoed Abdi från E & E Ventilation och styr- och reglermontören Stefan Pilqvist från byggnadsautomationsföretaget Kieback & Peter har fredagsfeeling.

– Jag kopplar in värme och varmvatten, så att inte ungarna fryser, säger Stefan Pilqvist och skrattar. Han berättar också att han ser till att det blir rätt flöden i luftsystemen och kopplar på brandspjäll.

Masoed Abdi står en bit ifrån och städar inför helgen.

– Det är mycket jobb. Vi blir aldrig klara, säger han och ler. 

Fakta/Artega Entreprenad

Omsättning: Närmare 230 miljoner kronor.

Anställda: 42.

Verksamhet: Bygg­entreprenör med erfarenheter i allt från ombyggnader i kulturhistoriska byggnader till industrilokaler runt hela Storstockholm.

Grundat: 2010.

Vd: Thomas Larsson.

Ägare: Thomas Larsson och Anders Blomberg.

Fakta/Skolventilation

  • Sju av tio kommuner genomför inte OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i skolor, enligt en rapport från Svensk Ventilation. Sisab påpekar att detta inte gäller för skolor i Stockholm.
  • Var femte skola har problem med inomhusluften, enligt Folkhälsomyndigheten.
  • På flera skolor stängs ventilationen av nattetid och under helger, för att spara energi.  Det är omdiskuterat om detta påverkar luftkvaliteteten eller ej.