Logga in

Automatiserad OVK ”kan revolutionera fastighetsbranschen”

Publicerad
25 aug 2021, 15:37

Ny teknik för automatiserad OVK kan revolutionera fastighetsbranschen, menar uppfinnarna. Besiktningsmannen och utbildaren Fredrik Eriksson gillar innovation och ser fram emot att jobba i nya system – med ett förbehåll.

Mätmetoden Census Eye som utvecklats av Locum och Aera IAQ var nominerad till Stora inneklimatpriset i år. Ambitionerna med den är höga – att förändra ventilationsarbetet i grunden.

– Census Eye håller ett vakande öga på att alla positioner i OVK-författningen är i god funktion på aggregatnivå och på varje kanalgren som aggregatet betjänar. På det sättet upptäcks, förhindras och förebyggs kostsamma störningar i fastigheter, säger Mikael Nutsos, teknikutredare på Locum och uppfinnaren bakom produkten.

Stridsfrågan: FX eller FTX?
”Det har blivit ett mantra att man måste ha FTX”

Revansch för F-ventilationen?
”Ventilationssystemet har dykt upp som en dark horse”

Han menar att den obligatoriska ventilationskontrollen kostar mycket och utförs för sällan. Den nya metoden ska digitalisera och automatisera processen. Produkten drivs av en algoritm där data från sensorer i ventilationssystemen trådlöst skickas till ett moln och kan läsas av närmast i realtid.

Mikael Nutsos ser inte sin uppfinning som något hot mot OVK-jobben. Han hävdar att den snarare utvecklar än avvecklar rollerna i branschen.

– Besiktningsmännens arbetsinsats blir mer attraktiv eftersom bristerna åtgärdas så fort de uppkommer. Och när OVK-protokoll kan erhållas varje dag eller varje månad så stimuleras fastighetsansvariga att lösa bristerna med en gång och inte vart tredje år som i dag, säger han.

Tekniken bygger på insikter som drev ett forskningsprojekt redan för 20 år sedan, bland annat att luftflöden är den viktigaste indikatorn på ett bra inneklimat, inte koldioxid.

– Det är först nu den tekniska utvecklingen av kapacitiva sensorer, som inte driver iväg värden, har gjort den här typen av digitalisering möjlig, säger Mikael Nutsos.

Fredrik Eriksson driver det egna företaget FFE Ventilationskontroll i Tyresö och ser med intresse på framväxande teknik. Han har precis letat upp och tittat på ett webbinarium om Locums och Aeras nyhet och gillade det han såg, men har också förbehåll.

– Det låter verkligen som en bra grej om man kan få en indikation i realtid på att någonting i systemet inte stämmer. Men ett mätinstrument är alltid ett mätinstrument och ett momentanvärde just ett momentanvärde. Även stabila sensorer som inte driftar över tid påverkas av omgivningen. Temperatur, luftfuktighet, densitet och försmutsning påverkar mätresultat, säger han.

Fredrik Eriksson håller just nu i en internutbildning med certifiering för OVK. Han ser till att eleverna får pröva sig fram på ett handfast sätt med injusteringsmoduler som de byggt för att kunna mäta på. Den fysiska närvaron kommer fortfarande att vara viktig för kontrollerna, säger han.

– Det kan vara svårt att i efterhand analysera en tryckavvikelse och luftflöde i en datalista. Är man på plats och mäter traditionellt så kan man koppla avvikelser till orsaker på ett annat sätt.

Ser du några risker med den här typen av teknik?

– Generellt så ser jag inga problem så länge den automatiska övervakningen kombineras med att man har någon form av rondering och stickprover, säger han.

– Det blir mer och mer elektronik vad gäller styrsystem och reglering, det exploderar med olika lösningar just nu på gott och ont. Det ställer stora krav på både installatörer, driftspersonal och brukare.

Hur kommer branschen att påverkas?

– Om elektroniska övervakningssystem tar över en del av arbetet så påverkar det ju arbetsvolymen i någon mån, men jag tror att det främst berör sjukhus och större industrier. I bostäder eller hos små och medelstora företag har jag svårt att se att det skulle användas. Så jobb kommer det nog alltid att finnas, någon måste ju göra ronderingen och kontrollen av övervakningssystemet också.

Är OVK på väg att bli ett distansjobb?

– Man kommer alltid behöva komma ut på plats och kolla att det inte finns byggnadstekniska problem som systemet inte klarar att upptäcka. Ett stort och återkommande problem vid OVK är ju ombyggnader och kundanpassningar av lokaler, nya rumsindelningar, ändrad användning och annat.

Innovation:
Smart fläkt ska få bort lukt och fukt i villor – men det är svårt att hitta montörer

Blir jobbet roligare eller tråkigare med teknikens utveckling?

– Jag tycker att ny teknik är spännande så för egen del så är det bara kul. Men det är ju inte alltid så att det blir till det bättre. Det finns skrämmande exempel där det gått till överdrift på styr- och reglersidan där sådant som sett bra ut på pappret inte funkat i verkligheten.

Vad är det för exempel?

– Jag vill inte gå in specifikt på vad jag menar men det är kopplat till vissa projekt och entreprenörer och en jakt på energieffektiva system som i praktiken försämrar inomhusklimatet.

Fakta

Locum bygger och förvaltar vårdfastigheter åt ägaren Region Stockholm. Produkten Census Eye som är ett samarbete med Aera IAQ bygger på en algoritm och en öppen plattform. Uppkopplade sensorer samlar in mätdata i ventilationssystemet och skickar den kontinuerligt till molnet. Därifrån kan datan läsas av var tionde minut. Systemet larmar om medelvärden avviker mer än fem procent från inställningarna. 

Källa: Locum