Logga in

Enkelt system fixar ventilation i gamla hus

Publicerad
8 feb 2018, 09:43

Det är komplicerat att installera FTX-ventilationen i fastigheter med självdrag – ekonomiskt och tekniskt. Ett nytt system visar att det kan göras enklare enligt en färsk studie.

Systemet Clean-Air 24 FTX som tagits fram av Skorstensbolaget har installerats sedan 2013 i sekelskiftesfastigheter och lamellhus i Stockholm.

Nu har prestanda och funktion för två installationer utvärderats mer ingående i ett projekt inom Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, Bebo.

Enligt Bebo har många av fastighetsägare svårt att få lönsamhet i installation av FTX-system, särskilt i hus med självdragsventilation. Det är utrymmeskrävande och kostsamt med nya tilluftskanaler och aggregat.

Jens Penttilä, WSP

– Det kanske inte är lika effektivt som ett renodlat FTX-system, men i befintliga byggnader där det inte riktigt finns möjlighet att dra nya kanaler, så är det här en väl fungerande lösning som är robust och enkel. Just enkelheten är något jag fastnat för, det är egentligen självreglerande med ökande förvärmningseffekt ju kallare det blir ute, säger Jens Penttilä, WSP, som genomfört studien.

Clean-Air 24 FTX är ett alternativ till ett traditionellt FTX-system som kan installeras till ungefär halva kostnaden, enligt studien. Det liknar ett mekaniskt frånluftsystem kompletterat med värmeåtervinning och använder befintliga frånluftskanaler med rörformiga värmeväxlare installerade i kanalerna.

Några närmare detaljer om systemets konstruktion kan Skorstensbolaget för närvarande inte avslöja på grund av patent- och licenshandlingar.

Carl-Henrik Vinberg, vd Skorstensbolaget

– Det är en teknik som vi utvecklat sedan 2011 för att få effektiv problemfri värmeväxling från den varma smutsiga frånluften till den kalla, upp till tre gånger renare tilluften. Clean-Air24 Eco-Heat kan installeras på olika sätt beroende på fastighetens förutsättningar med höjder, planlösning och kanalspecifikationer, säger Carl-Henrik Vinberg, vd på Skorstensbolaget.

Tilluften, som tidigare tillfördes genom fasaden, via springventiler eller liknande, tillförs genom intag på taket och blir på vägen förvärmd av frånluften. Vid installationen tar man bort eller täpper igen springventilerna, på så sätt minskar kallraset och bullret från utsidan.

Läs mer: Snart dags för nästa renoveringsboom

Utvärdering har skett i två byggnader som tidigare hade självdragssystem. Det flesta lägenheter saknade eller hade dålig ventilation.

– De jag har pratat med har upplevt att det blivit betydande förbättringar. Men man ska ha i åtanke att utgångsläget egentligen var väldigt bristfälligt, i vissa fall obefintlig ventilation med fukt- och luktproblem i båda byggnaderna, säger Jens Penttilä.

Med Clean-Air installerat ökar visserligen energianvändningen för fastigheten totalt eftersom den får fungerande ventilation.

– Vi har valt att jämföra med motsvarande flöden fast med endast frånluftsventilation. Sedan har vi tittat på vad värmeåtervinningen ger, säger Jens Penttilä.

Resultaten visar på värmebesparing runt 40 kWh/m², år för sekelskifteshuset respektive 30 kWh/m², år för sjuttiotalshuset. För det äldre huset är det drygt 30 procent mindre än om det skulle ha haft frånluftsventilation.

– Jag hade hoppats på att det skulle kunna återvinna 20–25 procent av värmen. När rapporten kom blev jag väldigt glad att det var så pass hög återvinning, säger Carl-Henrik Vinberg.

Läs mer: Ny sajt samlar hållbar information

I studien har förvärmning av tilluft, värmeeffekt och energibesparing för uppvärmning mätts. Förändring av upplevt inneklimat och komfort har dokumenteras med intervjuer och samtal med boende och berörda i projektet.

Lär mer i VVS-Forums februarinummer som kommer ut 22/2 eller i E-tidningen som kommer ut samma dag.

Rapporten finns att ladda ned hos Bebo.