Logga in

”Inte tillåtet med tryckande fläkt på självdrag”

Publicerad
21 mar 2022, 12:12

Besiktningsmannen var osäker på om han skulle ge en självdragsfastighet godkänt vid den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). Han rådgjorde med kollegorna på Facebook innan han bestämde sig. Men hur blev det? 

Den obligatoriska ventilationskontrollen var ovanligt knepig i den äldre självdragsfastigheten med 30 lägenheter. Hälften av de boende hade kopplat på köksfläktar och låtit relina en kanal till den gamla skorstenen. Ombyggnaden skedde 2014–2015. 

Besiktningsmannen ser fram emot att jobba i nya system – med ett förbehåll
Automatiserad OVK ”kan revolutionera fastighetsbranschen”

Tre gånger försökte OVK-besiktningsföretaget komma in – men fick nobben
Missade OVK – förlorade bostadsrätten

”Generellt så finns inget grundflöde I köket. Får luftflödet gå från kontaminerat rum till rent rum?  Då jag inte är certifierad OVK-besiktningsman så kanske jag har fel, men för mig är det Big No No”, kommenterar en ventilationstekniker i Facebook-gruppen.

En servicetekniker påpekar att luften lätt vänder i toalett och badrum:”Vid användande av köksfläkt ska fönster eller annan vädringsanordning i annan del av lägenheten öppnas. Har man spaltventiler och frånluftsfläkt och brassar på med köksfläkten vänder luften i bad/WC. Luften är lat och tar lättaste hållet.”

Vissa av deM som deltog i diskussionen menar att ventilationssystemet är godkänt om bostadsrättsföreningen fått ett intyg från sotarna att rökkanalerna är tätade.

VVS-Forum bollade frågan vidare till Torbjörn Knutsson, ordförande i den ideella organisationen Funkis (Funktionskontrollanterna i Sverige):

– Vi måste ha koll på regelverket. Om ändringen är gjord 2014– 2015, så är det då gällande regelverk som ska uppfyllas av systemet. Det är en komplexitet i OVK, så det är en svår fråga att svara generellt på. Det går inte att stycka ut enskilda funktioner i ett system och bedöma dem, man gör en bedömning av systemet i sin helhet, säger han.

Hur gjorde då besiktningsmannen till sist?

– Jag underkände. Man gör ju en OVK-besiktning utifrån de regler som gällde för den tiden som huset är byggt eller ombyggt. OVK i självdragshus är krångligt att hålla på med. Många boende stänger självdragsventilen i köket under vintern, för att slippa kalldrag. Men då fungerar inte självdragssystemet, säger besiktningsmannen som fått ett intyg från skorstensfejarmästaren att kanalerna är tätade.

Sänkta krav på erfarenhet
Kraven på OVK-kontrollanter sänks

Men det hade ingen betydelse för besiktningsmannen, eftersom han inte fått ta del av det intyg som varje boende i de berörda lägenheterna fått.

– Och det är inte tillåtet att koppla på en tryckande fläkt som köksfläktar på självdragssystemet. Dessutom kommer det inte att finnas någon form av grundventilation och det är det krav på att ha, konstaterar han.

 FAKTA/OVK, Obligatorisk ventilationskontroll

  • Vid en OVK-besiktning ska det kontrolleras att ventilationssystemets funktion i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet tog i bruk. Har dock en större ombyggnation utförts av ventilationssystemet gäller föreskrifterna som gällde vid ombyggnadsåret.
  • Om en spisfläkt installeras måste den anslutas till en separat kanal med dokumenterad täthet. 
  • OVK ska göras med viss regelbundenhet. Flerbostadshus med självdrag ska genomgå OVK vart sjätte år.
Källa: Boverket