Logga in

Rotorfel i FTX-systemet: ”Mycket höga elpriser och mycket kallt inomhus”

Publicerad
2 apr 2024, 06:00
| Uppdaterad
28 mar 2024

Efter ett systemfel kopplades värmeväxlaren bort och FTX:en använde enbart kall utomhusluft. Installatören skyllde på olyckliga omständigheter. Kunden gick till Arn och krävde ersättning – men vem fick rätt?

FTX:
Då ska man inte välja roterande värmeväxlare

Energieffektiviseringsjakt:
 ”Jag började med att kasta ut frånluftsvärmepumpen”

Kunden hade låtit installera ett FTX-system i sitt hus 2020 för 92 836 kronor . Under hösten 2022 började systemet stänga av med felsignalen ”rotorfel”. Detta berodde, enligt kundens anmälan, på att ett kretskort bränt sönder som en följd av att en kabel felaktigt fastnat i rotorn. 

Kunden kontaktade företaget som hade installerat systemet för att få hjälp. Eftersom systemet svarar för både värme och ventilation i huset kunde det inte stå stilla på grund av risken för fuktskador. Lösningen blev att koppla bort värmeväxlaren i väntan på ett nytt kretskort. 

”Detta innebar skyhög förbrukning och skulle bara vara tillfälligt enligt XX, vilket inte blev fallet …”

Kunden

”Hela hösten och hela vintern gick med dels mycket höga elpriser, dels en mycket kall inomhusmiljö i kombination med uteblivna besked om när det nya kretskortet skulle komma att installeras”, skriver kunden till Arn och förklarar att han var tvungen att köra systemet med reducerad effekt och temperatur för att undvika skyhöga elkostnader.

Eftersom rotorn till värmeväxlaren var ur funktion ställde företaget in maskinen på att dra in kall luft från utsidan i stället för att maskinen återanvände den varma luften inifrån huset. “Detta innebar skyhög förbrukning och skulle bara vara tillfälligt enligt XX, vilket inte blev fallet utan i stället blev sex månader”, skriver kunden som sänkte inomhustemperaturen till 18 grader under perioden då elkostnaderna i stort var exceptionellt höga. 

”Vi vill gärna ha ett avslut på detta ärende som på grund av olyckliga omständigheter gäller reservdelstillgång”

Företaget

Efter att det nya kretskortet var på plats i maj 2023 begärde kunden ersättning  för de förhöjda elkostnaderna. När han inte fick kontakt med företaget vände han sig till Arn och krävde 15 000 kronor i prisavdrag på anläggningen, vilket motsvarar runt 15 procent av kostnaden.

Företaget bestrider kravet. ”Vi vill gärna ha ett avslut på detta ärende som på grund av olyckliga omständigheter gäller reservdelstillgång”, skriver företaget i sitt svar till Arn och påpekar att kunden, trots att garantin gått ut, varken behövt betala för kretskort eller arbete. 

Svensk ventilation:
”Kräva att frånluftsvärmepumpar borde förbjudas är djupt okunnigt”

Vad kom nämnden fram till?

Arn konstaterar att parterna är överens om att det funnits ett fel i systemet. Men eftersom det uppstått mer än två år efter installationen och kunden varken har kunnat bevisa att felet fanns redan vid installationen eller att han drabbats av några ekonomiska kostnader med anledning av att han fått sänka temperaturen i sitt hus, ska kundens krav avslås, beslutar nämnden.