Logga in

Kunden vill bygga om och göra anläggningen sämre – är det okej?

Publicerad
27 mar 2024, 06:00
| Uppdaterad
26 mar 2024

Lokaler ska byggas om till lägenheter och kunden vill köra på rent frånluftssystem utan återvinning. Helt lugnt hävdar kunden, men energilösingen blir ju sämre än innan, får man göra så? VVS-konsulten Joel Wallin svarar.

Fråga: Är med i ett projekt nu där jag hjälper kunden att projektera både rör och ventilation. Tidigare var projektet anpassat för lokaler och nu ska det i stället bli lägenheter. Skillnaden i detta projektet, jämfört med andra jag varit med i, är att tidigare har det till blivit en bättre energilösning i form av FTX, men nu skall de gå på rent frånluftssystem i form av paxfläktar och frånluftskanalfläktar – utan återvinning.

Mer expertfrågor
Måste det vara 60 grader i varmvattenberedaren?

Mer om ventilation
 ”Jag började med att kasta ut frånluftsvärmepumpen”

Det har inte gjorts någon ny energiberäkning och kunden hävdar att deras lösning är okej och går under ombyggnad. Här är jag fundersam om det är okej, eftersom jag aldrig har varit med om man gör en anläggning sämre.

Svar: I Boverkets byggregler står det: ”Ändringen får inte leda till att byggnadens energieffektivitet försämras, om det inte finns synnerliga skäl till det.” Det bör också göras en energiberäkning. Framtida nya energikrav kan komma att bli retroaktiva. Om det nu renoveras till det sämre, och energinivåerna inte når upp till framtida krav, kan de bli så att fastighetsägaren måste renovera hela huset igen och uppdatera med energiförbättrande åtgärder.

Skulle ni mot förmodan välja att göra enligt beskriven lösning, bör du även tänka på att öka på värmesystemet, nya rör och radiatorer överallt för att klara värma upp den kalla luften som kommer utifrån.

Läs också:
Hela kalkylen: Så mycket energi har familjen sparat

Hade en kund till oss velat göra enligt ovan och vägrat att göra på annat vis, hade jag avbrutit projekteringen och tackat för mig. Att stå med kontruktionsansvar samt följa lagar och regler vid projektering och byggande är en förutsättning. Skulle det efter bygget komma upp till ytan att ni har projekterat detta, kommer kunden hävda att den var lekman och sedan sitter ni själva illa till och får bekosta alla nya installationer och renoveringar.

Joel Wallin, VVS-konsult VVS och energi, Cattegatt Consult