Logga in

Rekorduppgång för grossisterna i spåren av prishöjningarna

Publicerad
12 jul 2021, 10:50

”Plasten har rusat iväg med uppåt 30 procent”, kommenterar RGF:s vd.

Försäljningen för medlemmarna i Svenska Rörgrossistföreningen VVS (RGF) ökade med 15,9 procent under andra kvartalet i år jämfört med samma period 2020.

"Vissa material har stigit med över 30 procent"
Skenande materialpriser kan förklara oväntad konkursökning

Installatör i pilotförhandling med beställare
Chockhöjda priser på material hotar installationsbranschen

RGF:s vd Joacim Nordh beskriver det som ett historiskt starkt andra kvartal.

– Vi mäts mot ett kvartal 2020 där corona på allvar slog igenom samt att prishöjningseffekten på bland annat råvaror varit stor under detta kvartal. Plasten har till exempel rusat iväg med uppåt 30 procent, kommenterar han den kraftiga uppgången.

Installatörer som VVS-Forum har talat med vittnar även om en ökad hamstring av material inför de aviserade prishöjningarna av grossisterna den 1 juli. En annan orsak till hamstringen bland installatörerna är att undvika materialbrist.

– Jag har inga detaljer i frågan, men har också hört det och kan bekräfta att man köper på sig på grund av osäkerheten i kommande prishöjningar, säger Joacim Nordh.

Samtliga produktgrupper visar positiv tillväxt där rör går starkast,

– Men även teknisk armatur, porslin, blandare och värme har fin utveckling.

Både Göteborg och Stockholm visar positiva siffror där Göteborgsmarknaden har något starkare utveckling.

– Vi kan även konstatera att marknaden fortsatt är stark inom vår bransch och att i princip samtliga av våra kundgrupper har bra med jobb.

Det finns också en kalendereffekt bakom den stora ökningen. Andra kvartalet i år hade en dag mer jämfört med fjolåret.

Vaccineringen ger ökad optimism inför 2021
Rörgrossisterna passerade 18 miljarder kronor

Statistiken baseras på den fakturerade omsättningen av RSK-nummersatta produkter för RGF:s medlemmar: Ahlsell, Bra Gross, Dahl Sverige, Kesko, Rörpojkarna och Solar Sverige.