Logga in

Rörgrossisterna passerade 18 miljarder

Publicerad
19 jan 2021, 14:57
| Uppdaterad
26 mar 2021

Försäljningen tog fart under sista kvartalet.

Läs också: Nya samordnade branschreglerna
”Varför måste det vara så stort avstånd mellan rören?”

– 2020 blev ett bra och stabilt år för medlemmarna i Svenska Rörgrossistföreningen, RGF.

Så summerar RGF:s vd Joacim Nordh fjolårets försäljning.

Försäljningen för de sex medlemmarna ökade med 2,2 procent jämfört med 2019. Därmed blev den sammanlagda försäljningen för första gången över 18 miljarder kronor, från cirka 17,8 miljarder till 18,2.

Efter ett tredje kvartal med en tillväxt på låga 0,7 procent var utvecklingen bättre under det fjärde med 3 procent.

Försäljningen inom produktgrupperna rör, värme och teknisk armatur ökade under förra året medan porslin och blandare nådde ungefär samma nivåer som 2019.

Ökningen i Göteborg var 4,3 procent under 2020 och 2,1 procent i Stockholm.

Joacim Nordh konstaterar att det varit en relativt stor variation av efterfrågan från olika kundsegment under året.

– Vi kan konstatera att konjunkturavmattning och pågående pandemi har lett till kraftigt fallande investeringar inom sektorerna kontor, handel, hotell och nöjeslokaler.

Bygg och anläggning ökade främst tack vare starkare efterfrågan från företag med VA- och anläggningsverksamhet.

– Olika konjunkturinstitut rapporterar om en bredare konjunkturåterhämtning mycket drivet av en ökande världshandel, fortsatt låga räntor och ökad optimism i samband med den påbörjade coronavaccineringen, kommenterar Joacim Nordh utsikterna för det nya året.

Läs också: "Utförandet följer inte Säker Vatten"
De har varit utan varmvatten och värme i fyra år: ”Vet inte om man ska skratta eller gråta”

Försäljningsstatistiken baseras på den fakturerade omsättningen av RSK-nummersatta produkter för RGF:s medlemmar: Ahlsell, Bra Gross, Dahl Sverige, Kesko, Rörpojkarna och Solar Sverige. John Fredrik ingår inte längre på grund av konkursen i juni förra året.