Logga in

Bästa strategin för covid-säker ventilation

Publicerad
24 mar 2021, 10:00

Hur stor är risken för att coronaviruset sprids via ventilationen i en lokal? Det har varit en fråga på tapeten ända sedan covid19-pandemins utbrott. Nu finns ett nytt verktyg som hjälper till att skapa den bästa strategin för att minska smittrisken.

Ända sedan corona-pandemins början har experter diskuterat om och hur viruset kan spridas i ventilationssystem. Nu har organisationen Rehva tagit fram ett nytt verktyg för att räkna ut virusrisken. Modellen passar för exempelvis ett kontorsvåningsplan med flera rum, korridor och toaletter.

Läs också: Mycket att tänka på
Så anpassas kontoret för livet efter corona

Läs också: Vad kan spridas via ventilationen?
”Vi har redan tagit höjd för aerosolsmitta”

I den Excel-baserade kalkylatorn skrivs värden in bland annat för rummens yta och höjd, till- och frånluftsflöde, antal personer i rummen, om de använder skyddsmask, hur många som är smittade samt tider då lokalerna används.

Förifyllda värden finns för hur snabbt virusmängden i luften minskar på vägen genom ventilationssystemet, hur länge virus sitter kvar på ytor i kanalerna, och hur mycket luft människor omsätter då de andas. Varianter finns för beräkning med eller utan Hepa-filter i systemet.

Verktyget är främst tänkt för lokaler med återluft, vilket i Sverige mest förekommer i äldre hus. För att kalkylatorn ska vara enkel att använda är den utformad för en korridor, ett toalettutrymme, en trapphall och maximalt 100 rum. Antalet rum går dock att utöka manuellt för den som vill.

Läs också: Så jobbar experterna
Undertryck och filtrering ska hindra smittspridning på nya sjukhuset

Rehvas experter poängterar också att de ej har tagit hänsyn till de nya muterade varianterna av covid19-viruset (Storbritannien, Sydafrika och Brasilien). Organisationen menar dock att verktyget ändå fungerar bra för jämförelse av olika tänkbara ventilationsstrategier, för att se vilken som ger lägst risk för smitta.