Logga in

Sverige på tur för nydanande lågenergisystem

Publicerad
28 mar 2022, 11:51

Lösningen som kombinerar både värme, kyla och ventilation har funnits i Finland i 20 år och installerats på 50 platser. Energibesparingarna har blivit upp till 30 procent. Snart kommer den till Sverige.

Tekniken bygger på effektivt utnyttjande och återvinning av gratisenergier. Med smart styrning från ett så kallat lågenergicenter cirkulerar varmt och kallt vatten genom rör i innertaket. Värme eller kyla strålar ut genom tysta takpaneler. Panelerna och strålningsvärmen gör att man slipper drag.

Läs också:
6 heta värmepumptrender

Läs också:
Enkelt system fixar ventilation i gamla hus

Bakom lösningen står Are-koncernen, som har installerat den i Finland sedan början av 2000-talet. Efter Ares köp av Climat 80-gruppen och Kungälvs Rörläggeri finns nu förutsättningarna för att börja installera systemet i Sverige.

Lösningen kallas Are Sensus och passar för kontor, sjukhus, hotell och skolor. Den kan användas både i nya och befintliga byggnader.

En svensk organisation för Are Sensus håller nu på att sättas upp. Ansvarig för etableringen i Sverige är Climat 80-gruppens marknadschef Anders Welander.

– Bland annat gör vi nu beräkningar av hur stora energibesparingarna kan bli under svenska förhållanden. Vi jämför Are Sensus med lösningar som används här, exempelvis VAV- och baffelsystem, säger han.

De tittar också på vilka produkter som ska användas i Sverige, samma som i Finland eller andra.

– Vi har planer på att installera ett Are Sensus-system på vårt huvudkontor och att det kan fungera som ett showroom för tekniken, säger Anders Welander.

Are Sensus är ett cirkulärt helhetssystem som ska fördela värme och kyla i fastigheten på ett optimalt sätt. Systemet ger en jämn temperatur i fastighetens alla rum oavsett beläggning och med minimal energianvändning. Temperaturen justeras individuellt i varje rum. Temperaturen upplevs, enligt Are, svalare på sommaren och varmare på vintern och gör att fastigheten blir behagligare att vistas i oavsett läge, tid på dygnet eller årstid.

Värme och kyla distribueras och återvinns med ett trerörssystem. Det blir en jämn temperaturfördelning och låg energianvändning. Takpanelerna fångar upp värme som återanvänds för att värma tilluften. På samma sätt fångar systemet upp frikyla från den svala utomhusluften. Kylan återanvänds för att sänka temperaturen i rum där den är för hög. Sammantaget ger återvinningen av värme och kyla en låg energianvändning. Värme återvinns även som kyla med hjälp av lågenergicentralen och ventilationssystemet.

Energibesparingen har i Finland blivit upp till 20 procent för värme och 30 procent för kyla. Hur stor energibesparingen blir i den aktuella fastigheten kan beräknas redan i projekteringsstadiet. Därmed kan systemet anpassas efter faktiska förhållanden i stället för antaganden. Eftersom all installationsteknik finns i taket är det enkelt att anpassa lokalerna efter förändrade behov genom att bygga och ta bort mellanväggar.

Frikyla viktig i energisnålt kvarter
Så klarade de sommarens extremvärme

Are Sensus har installerats på över 50 platser i Finland, motsvarande över 500 000 kvadratmeter. Konceptet utvecklas kontinuerligt med hjälp av forskning, simulering och erfarenheter.

Tre Finska ARe Sensus-projekt

Swing House i Esbo är en kontorsbyggnad på sju våningar och ett hotell på åtta våningar. Kontorsdelen stod färdig i slutet av 2021 och hotellet med cirka 260 rum i början av 2022. Swing House ansöker om kvalitetscertifieringen Well v2 på guldnivå. Betyget baseras på mätning av tio områden som påverkar välbefinnandet, bland annat inomhusluften.

Campusbyggnaden Edu City för Åbo yrkeshögskola samt även kontor för bland annat Nordea och Cloetta blev färdig 2020. I byggnaden finns flera laboratorier för undervisning och forskning. Energilaboratoriet studerar geoenergi och värmepumpar. Värmen som genereras i laboratorierna används för att värma byggnaden med Sensus-systemet. Edu City har certifierats enligt miljöklassningssystemet Leed högsta nivå, platinum.

Skattehuset i Kuopio stod färdigt 1928 och var inledningsvis brand- och polisstation. Byggnaden har renoverats i omgångar sedan dess och vid den senaste installerades Are Sensus. Are ansvarar nu för det tekniska underhållet av byggnaden.