Logga in

Fältsjukhusen undantas från bygglov

Publicerad
3 apr 2020, 13:23

Alltfler VVS-företag engagerar sig i uppbyggnaden av fältsjukhus, som nu får dispens från bygglov. Däribland Bravida och Caverion som arbetar med syrgasinstallationer i fältsjukhuset på Stockholmsmässan.

VVS-montörer från Bravida och Caverion arbetar nu dygnet runt med installationer av syrgas och andra medicinska gaser i fältsjukhuset i Älvsjö.

”Hemvärnet hjälper oss med enklare VVS-arbeten”

Som VVS-Forum tidigare skrivit om är också Sandbäckens Medicinska Gaser och Bergstrands VVS på plats för att så fort som möjligt skapa nya vårdplatser.

Ett 20-tal installatörer från Caverion kommer att arbeta skift med att säkerställa driften av system för medicinska gaser och andningsluft i fältsjukhuset.

– Det känns fantastiskt hur samhället nu sluter upp och hugger i och att vi kan vara en del i det., säger Erika Björnesparr, marknads- och kommunikationschef på Caverion.

De gör gott i coronakrisen

Formellt sett klassas de nybyggda fältsjukhusen och tälten som svartbyggen, eftersom de saknar bygglov. Men nu vill regeringen införa tidsbegränsade undantag från bygglovsreglerna för fältsjukhus.

Undantaget gäller om spridningen av coronaviruset innebär att sjukvårdens lokaler inte räcker till för att tillgodose behovet av vård.

Enligt nuvarande regler kan det krävas bygglov för att bygga fältsjukhus och sätta upp tält till följd av spridningen av coronaviruset.

– Kraven på bygglov får inte fördröja eller försvåra regionernas arbete med att anordna vårdplatser. Det är anledningen till att regeringen nu föreslår en lagändring. säger bostadsminister Per Bolund (MP) i ett pressmeddelande.

VVS-företagets montörer hempermitteras med full lön

Förslagen innebär att regeringen även ska kunna besluta om undantag från flera andra krav i plan- och bygglagen, exempelvis kravet på att en byggnad måste stämma överens med det som kommunen har bestämt i en detaljplan.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2020. Regeringens föreskrifter ska även kunna gälla retroaktivt.

Det innebär att undantagen även omfattar tillfälliga byggnader som eventuellt redan har byggts utan bygglov.