Logga in

Redo för prefab-boomen?

Publicerad
26 sep 2019, 06:00

Installatörsjättarna ser både fördelar och risker.

Med fabrikstillverkade VVS-installationer kan installatörerna höja marginalen även om timmarna blir färre. Men är det självklart att hoppa på prefab­tåget? Installations­jättarna har valt olika vägar.

Varje måndag kommer veckans leverans av våtrumskassetter till bostadsrättsföreningen Boken i Järfälla utanför Stockholm. Stambytesprojektet omfattar 282 lägenheter fördelat på 15 hus och pågår till mars 2021.

Arbetslaget från installatören Aquadus VVS tar emot kassetterna och kollar att leveransen är komplett. Därefter bär de upp kassetterna till lägenheterna i väntan på installation.
Inom några dagar börjar monteringen av kassetterna i de urrivna badrummen. Efter fem till sju veckor är det nya badrummet klart.

Linus ErssonDen höga prefabriceringsgraden, att mycket av montaget redan är gjort i fab­riken, är en fördel, förklarar projekt­ledaren Linus Ersson.

– Det är enkelt att montera kassetter när du har gjort det några gånger. Och det blir minimalt med rördragning, Därmed går det väldigt fort att komplettera ett badrum och du får en hög produktionshastighet.

– Vi jobbar oftast i äldre hus med trånga schakt och när vi använder kassetter vet vi att vi alltid klarar temperaturkraven på kallvatten.

Jani Seppä monterar  vattenrören till duschen. Foto: Daniel RoosDet behövs nya bostäder samtidigt som renoveringsbehovet, bland annat i miljonprogrammet, är stort. Detta ger skäl att satsa på prefabricerade VVS-installationer då monteringen på plats går snabbare och därmed också blir billigare. Andra fördelar när monteringen flyttar från byggarbetsplatsen till fabriken är högre kvalitet och bättre arbetsmiljö.

Hans Nyblom, affärsutvecklings­ansvarig på Installatörsföretagen, är övertygad om att det industriella byggandet kommer att öka kraftigt. Bakgrunden är dagens långa byggtider och höga byggkostnader.

– Om grejerna ändå sätts ihop på fabrik är det lika bra att sätta ihop fler på en gång, säger han.

Fabriksmontören utför färre moment och blir duktig på dem. Då går det snabbare, kvaliteten blir högre och det blir mindre svinn än om samma montering hade utförts på bygg­arbetsplatsen.

I dag går mycket tid på byggena åt till att åtgärda fel som egentligen varit kända sedan tidigare, påpekar Hans Nyblom. Det kan byggas ett likadant hus bredvid ett tidigare och båda har samma fel.

– Konstruktörer kan rita samma fel i 20 år utan att få reda på det. Installatörerna får därför lösa samma problem flera gånger, säger Hans Nyblom.

Samma sak hade aldrig hänt om felen gjorts i en fabrik.

– Prefableverantören är ute hos slutkunden för att säkerställa att lösningen verkligen fungerar. Under montering på byggarbetsplatsen är leverantören också noga med att ta reda på vad som fungerar bra och dåligt. Sedan åker de tillbaka till fabriken och ser till att det inte strular nästa gång.

Hans NyblomHans Nybloms råd till VVS-installatörer är att använda så mycket prefabmoduler som möjligt. Det blir ett sätt att erbjuda en större kundnytta, exempelvis en kortare monteringstid.

– Ta betalt för kundnyttan och inte för hur många timmar du lägger på att skruva skruvar. Det är superviktigt att installatören börjar tänka på det sättet för varför skulle inte byggaren kunna leverera moduler som bara är att klicka ihop? Det är inte säkert att rörmokaren kommer att göra det jobbet.

Genom att leverera ökad kundnytta med prefab, som gör monteringen snabbare, kan installatören behålla jobben och höja sina marginaler.

Rapport om produktivitetsläget i svensk VVS: Så försvinner montörernas tid 

Genom att använda mer prefab går det också att lägga över ett större ansvar på leverantören när det blir fel.

– Det kan också vara en drivkraft för en liten hantverkare som är tveksam till prefab och tycker det är bättre att själv skruva ihop sakerna på plats. Är det fel på modulen kan du faktiskt lägga en del av produktansvaret på den som byggt modulen.

Påbörjad kakling av kassetten. När den är färdig och golvet ligger kan kompletteringen börja. Foto: Daniel RoosMer prefab kräver samtidigt att hela byggandet utvecklas.

– Då duger det inte att väggarna står lite snett utan det måste bli rätt hela vägen. Om du bygger en Volvo hamnar inte bromsskivan lite längre bak på torsdagar. Det skulle ingen acceptera.

Läs mer: Manschett duschsäkrar fördelarskåp

Per Schütz, inköpschef VS på Bravida Sverige, ser en stor potential för mer prefab. Han pekar på att sprinklerbranschen varit framgångsrik genom att använda mer rillade system som ökar möjligheten för prefabricering.

– I sprinklerprojekt där man använder prefab har man kunnat flytta 30 procent av montagen från byggarbetsplatsen till fabrik. Det ger en tydlig bild av vart vi bör komma även inom traditionell VS, säger Per Schütz.

– Om du ska öka lönsamheten i ett installationsbolag gäller det att montera så mycket material som möjligt på så få arbetade timmar som möjligt. Då är all form av prefabricering positivt eftersom det kan sänka kostnaderna. Löneläget i installationsledet är högt och i tillverkarledet är det oftast lägre. Produktivi­teten är samtidigt i regel högre på en fabrik än på en byggarbetsplats.

 

”Löneläget i installations­ledet är högt och i tillverkarledet är det oftast lägre.”

Per Schütz, inköpschef VS på Bravida Sverige

 
Per SchützVilka typer av VS-installationer köper Bravida prefabricerade i dag?
– Vi har kommit långt inom vissa områden, men jag vill inte avslöja vilka de är, säger Per Schütz och tillägger att det handlar om både direktimport och köp från svenska leverantörer.

– Direkt­import sänker ofta kostnaden kraftigt. Vi har flera lyckade exempel där direktimport gjort att vi vunnit projekt.
 
En risk med att köpa in prefab kan vara brister i kvaliteten, påpekar Per Schütz. Han exemplifierar med de prefabricerade badrummen med bakfall på sjukhuset NKS, Nya Karolinska Solna.

– Därför är det viktigt att vi installatörer jobbar med kvalitetssäkring och leveranskontroller när vi köper in prefab. Mer problematiskt med ansvaret och kontrollen blir det, som på NKS, när de prefabricerade badrummen levereras av byggaren och installatören bara ska ansluta dem, säger Per Schütz.

Läs mer: Här landar installationerna

 

”Vi gillar tanken med prefab och tror att det kommer att växa.”

Daniel Lundberg, chef för operativt inköp på Caverion Sverige

Även Caverion köper in alltmer prefabricerat, framför allt avloppsgrodor och fördelarskåp.

Daniel Lundberg– Vi gillar tanken med prefab och tror att det kommer att växa. Vi har gått från en blygsam till en acceptabel volym, och ser att det ökar, säger Daniel Lundberg, chef för operativt inköp på Caverion Sverige.

Att Caverion själva förtillverkar VVS-installationer på byggarbetsplatsen sker bara undantagsvis.

I fabriken går det i regel snabbare och samtidigt blir kvaliteten oftast högre. Arbetsmiljön är samtidigt bättre där tack vare anpassade verktyg och hjälpmedel.

– Om vi prefabricerar själva beror det på oftast på tidsbrist och ibland lite haltande planering. Vi strävar efter att i god tid skicka ritningar till våra avtalsleverantörer och har en dialog med dem så att de hinner göra det i sina fabriker, säger Daniel Lundberg och tillägger att prefab ger säkrare kalkyler.

För Assemblin är det framför allt avloppsgrodor, fördelarskåp och shuntar som köps förtillverkade. Sprinkler är ett annat teknikområde där Assemblin köper mycket prefab.

– När det som nu är högkonjunktur och svårt att få tag på montörer blir det naturligt att vi köper mer färdigt. Men prefab är inte alltid den mest kostnadseffektiva lösningen, säger Katarina Swahn, inköpschef på Assemblin och utvecklar resonemanget:

– Ju tidigare vi installatörer kan komma in i projekten och diskutera med vår beställare, desto större möjlighet har vi att avgöra vilken metod som är bäst i det aktuella projektet. Alla fastigheter är olika och man måste göra en bedömning från fall till fall om vilken metod som är effektivast.

Assemblin har blandade erfarenheter av att köpa in prefab.

Katarina Swahn– Det har varit förseningar samt oklarheter om ritningar och lagring av gods. Vi har behövt åtgärda kvalitetsproblem, vilket ätit timmar. När det gäller färdiga badrum har vi haft problem med reservdelar och kompletteringar från utlandet och vi har fått gå in i modulerna för att avhjälpa felen, säger Katarina Swahn.

Anpassningar på plats kan fördyra projekt då prefab används.

– Om vi köper färdiga badrum från utlandet måste vi tänka på vilka komponenter och material de innehåller och om det finns reservdelar så de går att reparera. Det handlar också om att säkerställa garantier och ansvar.

Test av Rise Kimab: De vattentäta skåpen läcker

Med bättre planering i alla led, kan installatören bli mer effektiv till nytta för kunden, framhåller Katarina Swahn. Då kan det bli möjligt för installatören att själv göra prefab på plats mellan olika moment inom den ursprungliga tids­planeringen.

– Det går att göra saker kostnads­effektivt med bra planering. Om prefab görs på fabrik någon annanstans krävs logistik, transporter och att materialet ska lagras någonstans. Även om arbetskraften på fabriken är billigare gäller det att se till totalkostnaden, säger Katarina Swahn.

 

”I dag är 40 procent av fördelar­skåpen kundanpassade och andelen av dem ökar.”

Veli Komulainen, regionchef Prefab/OEM på LK Systems

LK Systems är den marknadsledande leverantören av prefab för VVS i Sverige. Prefabverksamheten omsätter cirka 200 miljoner kronor och i Gävle ligger en fabrik på 7 000 kvadratmeter med 72 anställda.

I LK:s prefabsortiment ingår fördelarskåp, våtrumskassetter och avloppsgrodor med kundunika lösningar. Fördelarskåpen står för ungefär 70 procent av försäljningen.  

Veli Komulainen– I dag är 40 procent av fördelarskåpen kundanpassade och andelen av dem ökar. Både storlekar och inkråm kan anpassas efter kundens behov, förklarar Veli Komulainen, regionchef Prefab/OEM på LK Systems.

Alla kundanpassade skåp ritas upp på LK:s konstruktionsavdelning för att kunden ska kunna se hur skåpet blir och för att säkerställa att det går att tillverka ett sådant skåp som kunden önskar.

Ritningen arkiveras, vilket ger en spårbarhet. Samma sak gäller för våtrumskassetterna.

– De har ett unikt artikelnummer. Om något skulle gå sönder går det att se vad varje kassett innehåller och då kan den repareras.

En renovering med kassetter tar 3–4 veckor medan ett traditionellt stambyte tar 5–10 veckor, uppger Veli Komulainen.

Men under de senaste åren har våtrumskassetterna även börjat användas även i nyproduktion. Samtidigt har LK utvecklat nya produkter som en installationsvägg och en schaktbotten.

FAKTA

LK-koncernen

LK är enfamiljeägd koncern och grundades som Lagerstedt & Krantz i Stockholm 1910. I dag verkar koncernen globalt inom VVS-branschen.

I koncernen ingår affärsområdena: VVS, Rörproduktion och Teknisk armatur
Bolaget LK Systems säljer egenutvecklade lösningar för värme- och tappvattensystem. Sortimentet består främst av system för radiator- och golvvärme, tappvatten och avlopp, samt olika typer av rör och rörkopplingar. I prefabsortimentet ingår fördelarskåp, våtrumskassetter, schaktbotten och installationsvägg.

LK Systems omsätter cirka 780 miljoner kronor och prefabverksamheten 200 miljoner kronor.

Läs mer: Bygget som sätter golvbrunnen i centrum

 

”Tillsammans hittar vi finesserna som gör att installationen går fortare.”

Fredrik Nilsson, Beulcos prefabchef

Beulco Armatur har egen prefabtillverkning hos systerbolagen Promab i Helsingborg och PD Prefab i Staffanstorp.

Prefab står i dag för ungefär 35 procent av Beulco Armaturs totala omsättning på 125 miljoner kronor. Kassetter svarar för 40 procent och fördelarskåp för nästan lika mycket.
Totalt omsätter prefabverksamheten i hela Beulcokoncernen cirka 80 miljoner kronor.

Huvuddelen av Beulco Armaturs sortiment säljs via grossist, men prefab­produkterna säljs direkt till installa­törerna.

Fredrik Nilsson– Det blir en tydligare väg till marknaden. VVS-installatörerna är våra kunder. Men vi jobbar även mot konsulter i föreskrivande led, fastighetsbolag och byggbolag, som partner i projekt, berättar Beulcos prefabchef Fredrik Nilsson.

Även Beulco levererar kundanpassade våtrumskassetter, fördelarskåp och avloppsgrodor.
Utvecklingen av produkterna sker i samarbete med installatörskunderna.

– Tillsammans hittar vi finesserna som gör att installationen går fortare. Det är den lilla detaljen som gör skillnad, till exempel att montören inte behöver byta från ett verktyg till ett annat, säger Fredrik Nilsson.

Beulcogruppen köper PD Prefab : ”Förstärker satsningen på prefab för VVS-marknaden”

Att kunna bygga 1,5 hus på samma tid som ett skulle innebära en stor ekonomisk besparing, påpekar han.

– Hastigheten är en vinnande faktor, både för installatören och för beställaren. Vi har möjligheten att hjälpa installatörerna att bli snabbare på bygget, säger Fredrik Nilsson.

FAKTA

Beulcokoncernen

Beulco Holding är en familjeägd koncern som består av Beulco Armatur, Impel, PD Prefab & Design, Promab Produktion och montage och Fastighets AB Förtennaren.

Koncernen omsätter i dag totalt cirka 200 miljoner kronor och har 63 anställda.

Största dotterbolag är Beulco Armatur, som startade 1972, och i dag omsätter 125 miljoner kronor med 30 anställda. I sortimentet ingår kopplingssystem, ventiler, pumpar, kärl och mätinstrument, bäde enstaka produkter och färdiga systemlösningar. I prefabsortimentet ingår våtrumskassetter, fördelarskåp och avloppssystem.

Prefabverksamheten omsätter 30 miljoner kronor i Beulco Armatur och 80 miljoner kronor i hela koncernen.

Aquadus VVS-montör Pierre Freimanis gör den sista åtdragningen av kopplingen. Foto: Daniel Roos

 

”Jag och mina montörer kom tillsammans på idén att vi kunde spara tid genom att få ventilerna ihoplinade.”

Linus Ersson, projekt­ledare på Aquadus VVS

Instalcobolaget Aquadus VVS har ett nära samarbete med Beulco, berättar projektledaren Linus Ersson.

– Alla våra önskemål om förändringar av kassetterna har hittills uppfyllts. Vi bad dem till exempel att byta plats på varm- och kallvatten i vattenmätarkonsolen, som finns i kassetten. Vi vill ha varmvatten överst så det inte blir kondens på kallvattnet. Någon gång ändrade vi modulens höjd eftersom det var låg takhöjd i badrummet.

– Vi har några nya förändringar på gång som kommer underlätta montaget och anslutningen av vattenrören till tvättstället. Tillsammans förfinar vi produkten.

Linus Ersson har också beställt färdiglinade ventiler från Beulco.

– Jag och mina montörer kom tillsammans på idén att vi  kunde spara tid genom att få ventilerna ihoplinade.

Är det något annat du skulle vilja ha prefabricerat?
– För nyproduktion vore det bra om det gick att köpa färdigkapade rörslingor i olika längder och numrerade för olika ändamål i stället för att behöva göra det själv. Det skulle kunna vara någonting även om vi inte jobbar så mycket med nyproduktion, säger Linus Ersson från renoveringen norr om Stockholm där badrum efter badrum färdigställs.

FAKTA

Stambytesprojekt brf Boken

HSB-bostadsbostadsrättsföreningen Boken intill Viksjö centrum i Järfälla nordväst om Stockholm byggdes 1969. I föreningen ingår 282 lägenheter fördelat på 15 hus.

Stambytesprojektet startade i augusti i år och pågår till mars 2021.

Totalentreprenör: Eskilstuna Byggtjänst.

VS-entreprenör: Aquadus VVS, Eskilstuna.