Logga in

”Vi är bara i början av krisen”

Publicerad
7 apr 2020, 16:49

Hittills har ett 50-tal VVS-montörer korttidspermitterats från de tre största VVS-företagen. Och det kommer att bli fler, varnar Bravida.

Coronakrisen slår hårt mot landets största VVS-företag. Ett av regeringens stöd till företag är bestämmelserna om korttidspermittering, som träder i kraft i dag, tisdag. Det innebär att att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering), samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

Liselotte Stray, Bravida

– Det är cirka 15–25 VVS-montörer totalt som är korttidspermitterade i dagsläget, men det är ju en siffra som kommer förändras beroende på utvecklingen och troligtvis öka från dag till dag, säger Liselotte Stray, Sverigeansvarig för kommunikation och press på Bravida.

Fråga till juristen: Vad gäller vid hinder på grund av coronaviruset?

– Vi är bara i början av krisen och har hittills haft bra med löpande jobb, men när våra uppdragsgivare påverkas, vilket vi ser just nu händer, så blir det ofrånkomligt med arbetsbrist, även i vår bransch. Och då påverkas vi genom att tvingas till fler permitteringar och i värsta fall uppsägningar. Hur många det berör är svårt att säga i dagsläget, säger hon.

Bravida lånar också ut VVS-montörer internt mellan avdelningarna, från de med lite jobb till avdelningar med mycket jobb.

– Det är inget ovanligt, internt inom Bravida är det något vi alltid gör, säger Liselotte Stray och tillägger:

–  Det är en av våra styrkor som stort bolag.

”Vi har tillsatt två VVS-montörer till fältsjukhuset i Göteborg”

Caverion uppger att företaget har haft förhandlingar med facket om korttidspermitteringar.

Erika Björnesparr, Caverion

– Möjligheten att korttidspermittera är positiv då hela tanken är att undvika uppsägningar. Sen en tid tillbaka är de klara på central nivå, men vi följer utvecklingen för att i stunden kunna göra rätt bedömningar, säger Erika Björnesparr, marknads- och kommunikationschef på Caverion.

Av hänsyn till fackliga processer och att företaget är inne ”i en tyst period”, vill hon inte ge ytterligare detaljer om hur många VVS-montörer som är permitterade.

– Vi befinner oss i en situation som är svåravläst. Marknaden är uppenbart olika påverkad av situationen till följd av corona. Vi gör extra ordinära insatser, exempelvis för att på kort tid få igång driften av medicinska gaser i fältsjukhuset på Älvsjömässan, säger hon.

”Hemvärnet hjälper oss med VVS-arbeten”

Assemblin bekräftar tidningen Byggnadsarbetarens uppgifter om att företaget har permitterat ett 15-tal VVS-montörer på grund av coronakrisen.

Åsvor Brynnel, Assemblin

– Som en stor arbetsgivare försöker vi i första hand tillfälligt omplacera våra medarbetare, men i några fall har vi förhandlat eller inlett förhandlingar om permitteringar. Det är svårt att säga hur mycket det kommer att bli framöver, men vi måste självklart anpassa vår verksamhet efter våra kunders efterfrågan, säger Åsvor Brynnel, kommunikationschef på Assemblin Sweden AB, och tillägger att det framför allt är inom serviceverksamheten som företaget drabbats av produktionsbortfall.

– Men de flesta beställare har valt att hålla produktionen uppe, så generellt sett har vi fortfarande mycket att göra, säger hon.

Fakta/Korttidspermittering

  • Det var den 16 mars som regeringen beslutade om korttidspermittering, även kallat korttidsarbete. Det är inte samma sak som vanlig permittering.
  • Företag som drabbas av en oförutsedd kris, som coronasmittan, ska kunna behålla sin personal med statligt stöd och växla upp snabbt igen när läget vänder.
  • Vid en korttidspermittering får VVS-montörer 92,5 procent av lönen.