Logga in

Så försvinner montörernas tid

Publicerad
2 okt 2018, 09:52

En tidigare rapport visade att VVS-montörernas tid försvinner till annat än produktion. Nu är resultaten från den uppföljande rapporten klara.

Rapporten täcker hela Sverige och bygger på en av de största mätningarna av projektproduktivitet i installationsföretag som gjorts i svensk byggbransch.

För åtta år sen kom en undersökning som visade att i genomsnitt är 26 procent av VVS-montörers arbetstid tidsförluster, 53 procent utgörs av förberedelser och bara 21 procent går åt till själva monteringsarbetet.

Den vanligaste orsaken till tidsförluster var avbrott och väntan.

Läs mer: Så ska projektledarens kompetens säkras

Undersökningen, som kom 2010, gjordes av framlidne professor Per Erik Josephson vid Chalmers, och väckte uppmärksamhet i VVS-branschen och olika arbetsgrupper tillsattes för att lösa problemen.

Har det då blivit bättre?

Bakom den nya rapporten, ”Produktivitetsläget i svensk VVS 2014”, finns Christian Koch, professor i byggproduktionsledning på Chalmers, som tagit vid där Per Erik Josephson slutade, därav årtalet 2014, samt Sverige Bygger, Johan Brycker från Prolog Bygglogistik och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).

Inte mindre än 210 olika projektansvariga personer i VVS-branschen från flera olika VVS-projekt över hela Sverige intervjuades 2014.

Kostnaden för VVS-uppdragen i undersökningen varierar mellan 5 000 och 200 000 kronor per kvadratmeter brutto total areal (BTA).

Läs mer: En tredjedel av VVS-montörernas arbetstid är tidsförluster

Magnus Everitt, Installatörsföretagen

– Vi är så oerhört beroende av byggs projektledare. Det finns ett talesätt i branschen som stämmer ganska bra: ”VVS följer bygget”. Om byggsidan har en bra styrning och entreprenadformen är bra, så får man ett väldigt bra projekt med hög produktivitet, säger Magnus Everitt, expert på installationsteknik, energi och hållbarhet på Installatörsföretagen.

– Man kan inte dra slutsatser om hur produktiviteten har utvecklats sedan 2010 då mätmetoden är ny, konstaterar han.

Enligt rapporten är de vanligaste störningarna dålig projektering och oklara handlingar eller ritningar. Cirka 50 procent av störningarna i projekten kostar mellan 50 000 kronor upp till en miljon kronor.

Läs mer: Vart tredje VVS-projekt saknar tidsplanering

Peter Melander, Carl Hanssons Rör & Värme

Entreprenadchefen Peter Melander på Carl Hanssons Rör & Värme i Stockholm anser att små, flexibla och självständiga montagelag är ett bra sätt att minska tidsförlusterna.

– Genom att delegera ansvar, uppmuntra till handlingskraft och acceptera mindre misstag skapas sammansvetsade och målmedvetna grupper som tar ansvar för att hantera svårigheter och lösa problem. Tillsammans med en bra planering och ledarskap motverkas tidsförlusterna, säger han och tillägger:

– De vanligaste störningarna beror på en bristfällig projektering, otydliga eller dåligt samordnade handlingar ofta orsakade av resursbrist eller stressade tidplaner. Vi erbjuder våra kunder vår medverkan i tidiga skeden. Vår kompetens och erfarenhet är det bästa receptet för att undvika störningar och merkostnader.

Läs hela rapporten här.