Logga in

Stölder på byggarbetsplatser ökar – installatörer drabbas hårt

Publicerad
15 maj 2019, 06:00

STÖLDER. Bravida, Assemblin och Caverion är alla hårt drabbade av stölder – men få brott klaras upp. Det visar VVS-Forums rundringning till landets tre största installationsföretag.

Statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att antalet anmälda stölder på byggarbetsplatser ökar kraftigt, från närmare 3 500 år 2013 till drygt 5 500 förra året.

Det är en ökning med 60 procent på fem år.  

”Huvuddelen av stölderna begås av internationella brottssyndikat”

Stöldgodsets sammanlagda värde uppskattas till mer än två miljarder kronor per år.  

När det gäller installationsbranschen finns det ingen sammantagen statistik, men både Bravida och Assemblin upplever att stölderna har blivit allt fler.  

– Intrycket är att brotten mot Bravida ökar, men vi är också ett bolag som växer mycket och i snabb takt så antalet brott måste sättas i relation till tillväxten, säger Fredrik Jonsson, bolagsjurist på Bravida och tillägger: 

– Vi arbetar aktivt för att förhindra stölder, till exempel genom DNA-märkning, god dialog med försäkringsbolag och samarbete med polis. För att komma till bukt med de här problemen krävs stora insatser inte bara från branschen utan från samhället som helhet.

Avancerad hälericentral för stulna verktyg 

Assemblins vd för VS-verksamheten, Andreas Aristiadis, bekräftar bilden av en ökad brottslighet. 

– Min uppfattning är att stölderna har ökat. Vi DNA-märker ofta verktyg, men det är tveksamt vilken effekt det får. Assemblin verkar för att arbetsplatserna ska vara stängslade och larmade – det är det bästa sättet att förhindra brott. 

Caverion uppger att de i särklass vanligaste brotten är stölder ur bil och stöld på arbetsplats.  

– Så har det sett ut de senaste åren, konstaterar Erika Björnesparr, marknads- och kommunikationschef på Caverion.  

Dömda för stölder ur hantverksbilar

Men hon kan inte säga om stölderna ökar, eftersom Caverion inte har ett tillräckligt faktaunderlag.  

– Vi har stöldbegärligt gods på våra arbetsplatser – därför jobbar vi med förebyggande åtgärder. Vi samarbetar med byggentreprenören för att säkerställa skalskyddet, att det finns grind och staket som säkrar platsen samt bevakning och bygglarm, framhåller hon.  

Caverion försöker ha så låga värden som möjligt på arbetsplatserna genom att beställa rätt mängd i rätt tid, särskilt när det gäller stöldbegärligt material.  

– Vi köper inte allt på en gång utan handlar efter tidplan. Vi ser också till att i möjligaste mån låsa in verktyg på kvällen i containrar eller verktygsvagnar, säger Erika Björnesparr. 

Skånskt VVS-företag drabbat av storstöld

VVS-Forum har gått igenom rättsfall från den första januari 2018 fram till och med i dag där Bravida, Assemblin och Caverion varit utsatta för stöld och häleri och där gärningsmannen dömts. 

Det visar sig att det ofta handlar om drogmissbrukare som stjäl enstaka verktyg, men det kan också vara systematiska inbrott där stöldgodsets värde överstiger 100 000 kronor. 

Men de flesta brott som installationsföretagen drabbas av når inte domstol.  

En sak är säker: brotten kostar installationsbranschen mycket pengar. 

– Vi tycker att det är synd att inte fler av de brott som begås på byggarbetsplatser och i servicebilar går till rättslig prövning och dom. Tyvärr är rättsfallen endast en bråkdel av alla stölder och brott som Bravida utsätts för, säger Fredrik Jonsson, bolagsjurist på Bravida. 

Maskiner och verktyg är ofta dyrt och krångligt att ersätta då det kan leda till försenade projekt, driftavbrott och minskad produktion.

Nu har VVS-företaget drattas av inbrott – igen

Avskrivningsnivåerna är ofta höga och självrisken kan likaså vara hög.

Här är några av stölderna där gärningsmännen gripits och dömts under 2018–2019

Bravida

 • Stöld. 61-åring stal kärra lastad med sex verktygslådor, värde 50 000 kronor.
 • Stöld. 21-åring stal armaturlampor, värde 212 500 kronor.
 • Stöld. 28-åring stal verktyg från byggarbetsplats, okänt värde.
 • Stöld. 55-åring stal handverktyg, värde 25 000 kronor.
 • Stöld. 33-åring stal skruvdragare från firmabil, okänt värde.
 • Stöld. 31-åring stal kopparrör på byggarbetsplats, okänt värde.
 • Häleri. 29-åring tog emot en stulen vinkelslip, värde 4 000 kronor.
 • Häleri. 31-åring köpte bland annat en stulen skruvdragare, okänt värde.
 • Stöld. 22-åring och 20-åring stal en släpvagn, värde 26 500 kronor.
 • Häleri. 34-åring och 42-åring tog emot stulna transformatorer, borrmaskiner med mera, värde 74 100 kronor.
 • Häleri. 38-åring hade stulen cirkelsåg märkt Bravida, okänt värde.
 • Stöld. 30-åring och 36-åring bröt sig in i verktygscontainrar tillhörande Bravida och Assemblin, värde 130 000 kronor.
 • Stöld. 39-åring stal en pressmaskin, värde 12 000 kronor.

Assemblin

 • Stöld. 28-åring stal verktyg från byggarbetsplats, okänt värde.
 • Stöld. 38-åring stal verktyg från Assemblin, värde 16 000 kronor.
 • Stöld. 30-åring och 36-åring bröt sig in i verktygscontainrar tillhörande Bravida och Assemblin, värde 130 000 kronor.

Caverion

 • Häleri. 28-åring hade stulna verktyg från byggarbetsplats, däribland en rörpress, värde 8 000 kronor.
 • Stöld. 50-åring och 30-åring gjorde inbrott i firmabil, värde 2 000 kronor.
 • Häleri. 37-åring hade verktyg som stulits från Caverion, okänt värde.