Logga in

Förväxlade avlopp och dagvatten

Publicerad
1 jul 2019, 10:08

Byggherren utreds för miljöbrott.

Under flera år rann avloppvatten från ett av höghusen på Liljeholmskajen i Stockholm rakt ut i den närliggande Årstaviken. Orsaken var att avloppet från delar av fastigheten felaktigt kopplats till dagvattnet.

Nu utreds om byggherren JM är skyldig till miljöbrott, rapporterar tidningen Stockholm direkt.

WC-avlopp i golvbrunnen

Det var Stockholm vatten och avfall som förra året upptäckte att avloppet var felkopplat. Enligt Stockholm direkt åtgärdade JM felet direkt när det upptäcktes.

Exakt hur många hushåll som hade felkopplat avlopp vill varken staden eller JM svara på.

Stockholm stads miljöförvaltning har åtalsanmält JM och frågan utreds av polis och åklagare.

Gamla avlopp bakom algblomning

I Årstaviken vid det aktuella bostadshuset finns också ett soldäck. Under förra året visade vattenprover vid soldäcket varierande halter av kolibakterier. I vattnet vid närbelägna Årstaskogen var halterna mycket höga.

Orsaken tros vara avloppet från fastigheten, uppger Jerzy Slazak på miljöförvaltningen, till tidningen.

På andra sidan Årstaviken finns också badplatsen Tanto Strandbad samt flera badbryggor runt viken.