Logga in

Tilluftskanaler på gamla fasaden halverade energianvändning

Publicerad
28 feb 2019, 07:56

Eskilstunaföretaget beskriver drömscenariot. “Ett optimalt hus för oss är byggt under 1950- och 1960-talen, med dålig fasad, dåliga fönster och råvind. Har det också radonproblem blir det optimalt.” 

I Västertorp, strax söder om Stockholm, har HSB Stockholm halverat energianvändningen i fastigheten Skidstaven. I samband med renoveringen placerades den nya ventilationens tilluft i fasadisoleringen.

– De senaste fyra månaderna har den totala energianvändningen i fastigheten närapå halverats. Från 144 till 77 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Det känns självklart bra, då energianvändningen i bostäder fortsatt står för en stor del av vår klimatpåverkan, säger Kristian Gauffin, projektchef på HSB Stockholm, i ett pressmeddelande.

Enligt HSB Stockholm har renoveringen tagit bort buller från springventilerna samt kallras och köldbryggor från fönster och balkonger. Dessutom har de boende fått bättre inomhuskomfort med jämnare temperatur och renare luft.

Helt tätt med strumpa i kanalen

Bakom den patenterade lösningen finns Eskilstunaföretaget Smartfront.Stefan Forsberg

– Vi renoverar hus primärt i behov av åtgärder på klimatskalet, fönster och fasad. Men vi tillför ventilation med tilluftkanaler i fasaden bakom tilläggsisoleringen genom att fästa kanalerna på den gamla fasaden, förklarar Stefan Forsberg, vd på Smartfront, till VVS-Forum.

Tilluften släpps in i lägenheterna över eller under fönstren beroende på fastighetens förutsättningar. FTX-aggregatet placeras på vinden.

– Att vi jobbar på utsidan av fasaden är en fördel och stör de boende väldigt lite under renoveringen, menar Stefan Forsberg. De boende får sedan bättre boendemiljö med tanke på luftkvalitet och mindre buller samtidigt som vi ventilerar bort eventuell radon.Illustration: Smartfront

Enkelt system fixar ventilation i gamla hus

Fastigheten Skidstaven i Västertorp är byggd 1948. HSB Stockholms ursprungliga planer var att tilläggsisolera, renovera fasadputsen och installera bättre balkongdörrar och fönster.

Skidstaven hade frånluftsventilation med tilluft via springventiler. Enligt HSB var det den höga energianvändning som avgjorde valet av ny ventilationslösning.

– Det var ett tufft projekt med en krävande beställare och resultatet blev över förväntan. Både ekonomiskt och utseendemässigt, säger Stefan Forsberg.

Installationsföretag hjälper utsatt familj

Enligt Stefan Forsberg har systemet använts sedan 2013 med goda resultat. Den ekonomiska återbetalningen ska vara 8–10 år under förutsättning att fastigheten har behov av renoverad och tilläggsisolerad fasad.

– Ett optimalt hus för oss är byggt under 1950- och 1960-talen, med dålig fasad, dåliga fönster och råvind. Har det också radonproblem blir det optimalt. Vi har gjort projekt där vi mätt radonhalten före och efter och ser att vi ventilerar bort all radon, säger Stefan Forsberg.

Även om det går att lösa är tegelhus från 1960-talet med platta tak och stora fönsterpartier mer problematiska.

Smartfront utvecklar nu en annan metod för fastigheter som redan har renoverat fasaden.