Logga in

Flexibel ventilation i ny galleria

Publicerad
2 okt 2017, 06:00

Sveriges hittills största installation av behovsstyrd ventilation med trådlös kommunikation görs i en ny galleria i Västsverige. 

På taket till nya Mölndal galleria pågår intrimningen av installationerna i fläktrummet.

Det 140 meter långa teknikrummet är nästan helt fyllt från golv till tak med FTX-aggregat och kanaler.

Tekniken som vann

Gabriel Johansson, Ventab

– Det här är en jättestor lokal, men ytan blir ändå proppfull. Vi har fått använda mycket hjälpmedel för att montera kanaler och ljuddämpare som väger cirka två ton styck, säger Gabriel Johansson, produktionsledare från Ventab.

Sammanlagt 23 ventilationsaggregat ska försörja den 24 000 m2 stora shoppinggallerian med frisk och rätt tempererad luft.

Tre av aggregaten är vätskekopplade, med värmeåtervinning i batterier, och ska användas för ventilationen i restaurangerna.

 

 

”Kapaciteten är 130 mluft/sekund. Att få allt i balans – tilluft och frånluft – är en utmaning i sig.”

Robert Persson, Bengt Dahlgren

De 20 FTX-aggregaten har roterande värmeväxlare.

Robert Persson, Bengt Dahlgren

– Kapaciteten är 130 mluft/sekund. Att få allt i balans – tilluft och frånluft – är en utmaning i sig, säger Robert Persson, VVS-konsult från teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren som projekterat fläktrummet.

Byggentreprenör är NCC och Sandbäckens Rör är rörentreprenör. Byggkostnaden för gallerian beräknas bli cirka 764 miljoner kronor.

Den största utmaningen i arbetet hittills har varit att få alla stora delar på plats. Nästa höst slår gallerian upp portarna.

– De stora kanalerna har kommit hit i 11,5 meter långa sektioner som har satts ihop före monteringen, berättar Gabriel Johansson.

De installerar avancerad ventilation i Malmös nya ”kvarn”

Inomhustemperaturen i gallerians gångar och butiker kommer främst att regleras via tilluften, med variabelt flöde (VAV).

Gallerian ansluts till fjärrvärme och fjärrkyla, men målet är att använda dessa så lite som möjligt för att spara energi. Bara några få radiatorer används, vid en stor glasfasad.

– Vi försöker optimera så att det blåser in så kall luft som möjligt, ungefär 15 grader, för att det ska bli energieffektivt, säger Mikael Wall, entreprenadansvarig från Ventab.

En gråmulen dag med 14 grader utomhus ska systemet använda så mycket kall uteluft som möjligt. En varm och fuktig sommardag styrs systemet om mot mer återluft.

VAV-enheterna regleras trådlöst i Sveriges hittills största installation av behovsstyrd ventilation med trådlös kommunikation.

Enheterna sitter i de betjänande kanalerna i butikerna, där tilluftens maxflöde är 5,5 liter/sekund och m2.

”Utmaningen har varit att få systemet flexibelt och anpassningsbart för alla kända behov och även för framtida hyresgäster.”  

Lars Nilsson, Ventab Styr

En fördel med trådlös kommunikation, jämfört med traditionella VAV-system (med kablar), är att det blir enklare att göra förändringar i butikerna – flytta väggar och annat.

– Det blir flexibelt för fastighetsägaren som inte behöver dra om kablage. Det räcker att programmera om enheterna, säger Mikael Wall.

– Utmaningen har varit att få systemet flexibelt och anpassningsbart för alla kända behov och även för framtida hyresgäster, säger Lars Nilsson hos Ventab Styr.

I ena änden av det långa teknikrummet på taket finns undercentralen med anslutningar till fjärrvärme och -kyla. Värmecentralen tar liten plats i förhållande till ventilationsinstallationerna. Två till synes små värmeväxlare ska försörja hela gallerian med värme och varmvatten.

En förklaring till den nätta konstruktionen är att dagens prefabricerade växlare är kompakta. En annan förklaring är att varje butik förses med egen elvarmvattenberedare.

– Generellt kommer vi inte att ha varmvatten cirkulerande till huset, utan bara till restauranger och kaféer. Det är för att hålla energianvändning och kostnader nere. Långa varmvattenstråk kostar mycket mer, säger Robert Persson.

Två stora projekt för Högbergs Rör

Han visar några FTX-aggregat som sträcker sig in i undercentralen. Det finns tekniska fördelar med att förlägga de stora försörjningarna ihop.

För att utnyttja utrymmet optimalt hänger aggregaten på stålstativ ovanför undercentralen.

– En annan fördel med att ha allt samlat här är att det frigör butiksyta, säger Robert Persson.

En annan av projektets utmaningar har varit att klara kraven i miljöklassningen Breeam, nivån ”very good”.

– Breeam lägger stor vikt vid låg energianvändning. Därför har det bland annat varit viktigt att hålla uppe storlekarna på kanalerna, för att inte få så stora tryckfall. Det är alltid en balans mellan det teoretiska och praktiska, och vad som är ekonomiskt möjligt, säger Robert Persson.

FAKTA/VENTILATIONEN I MÖLNDAL GALLERIA

  • Styranläggningen består av sju apparatskåp med DDC-protokoll och tre apparatskåp för brandgasfläktar sammankopplade via ett tekniskt nätverk.
  • Styrsystemet är datoriserat med industriella PLC:er (Programmable Logic Controllers) som styr samtliga ventilationsaggregat, kyla, ridåvärmare och värmesystem samt VAV-enheterna.
  • Visualiseringen sker med hjälp av ett centralt Scada-system som hanterar energimätning, brandlarm, passagesystem, nödljus och belysning.
  • Systemet ska förenkla larmhantering och energiuppföljning för köpcentrumbolaget Citycons driftpersonal.