Logga in

Så slutade energimatchen

Publicerad
6 dec 2018, 08:50

FTX eller FX? Vilket system är energisnålast? Och vilket sparar mest pengar? Nu finns svaren.

I ett aktuellt examensarbete vid Mälardalens högskola jämförs från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, FTX, med frånluftsventilation och frånluftvärmepump, FX.

I arbetet har studenterna Daron Qader och Mariam Bel Fdhila beräknat energianvändningen och värmeåtervinning i ett renoverat flerfamiljshus. Huset har tre våningar, är uppvärmt med fjärrvärme och var ursprungligen frånluftsventilerat. Beräkningar är gjorda för orterna Ystad, Örebro, Stockholm och Kiruna.

Det visar att FX-system minskar mängden köpt energi mer än FTX, och på kort tid kan FX-system vara billigare. På lång sikt är FTX-system mer lönsamt eftersom el är dyrare än fjärrvärme och att FTX-systemets tekniska livslängd bedöms vara längre.

Läs mer: Fönstervädring kan slå ut ventilation

FX-systemets värmeåtervinnande fördelar är störst i varmare klimat. I Kirunas kalla klimat är värmebehovet ungefär lika stort med de jämförda systemen eftersom temperaturskillnaden över värmeväxlaren i FTX-systemet är större. FX-systemet arbetar med konstant temperaturskillnad.

Examensarbetet är en teoretisk studie av den byggnad som tidigare undersöks i Bebo-projektet ”Ett hus, fem möjligheter”. Ventilationssystemens betydelse för inneklimatet har inte undersökts.

Läs hela examensarbetet här.