Logga in

Fönstervädring kan slå ut ventilation

Publicerad
13 feb 2018, 12:45

Att sova med öppet fönster ger mycket stora konsekvenser i lägenheter med frånluftsventilation. Det framgår av en ny undersökning.

Vad händer när sovrumsdörren är stängd? Och hur fungerar ventilationen när fönstret står på glänt? Det är frågor som Svensk Ventilation låtit Bengt Bergqvist, Energianalys, låtit undersöka.

Han har mätt ventilationsflöden och koldioxidhalter i två lägenheter: En med frånluftsventilation och värmeåtervinning med värmepump, FX, och en med från- och tilluft med återvinning, FTX.Bengt Bergqvist Foto: Jan Fredriksson

– Framför allt är FX-system väldigt känsliga för fönstervädring. Det bygger på att alla vet om att de inte får sova med öppet fönster. Det måste vara stängt annars kommer andra rum att drabbas, säger Bengt Bergqvist.

Enligt hans undersökning försämras ventilationen drastiskt i ett rum om fönstret i ett annat rum i lägenheten står öppet. Om dörren till det fönstervädrade rummet också är öppen kan ventilationen helt slås ut i övriga rum med stängda dörrar.

Läs mer: Sakernas internet ger bättre klimat i medeltida kyrkor

En annan aspekt är energiprestandan. I senaste Boverkets byggregler, BBR, infördes primärenergifaktorn 1,6 för elenergi.

– Efter 1 januari 2019 blir det svårt att klara framtida energikrav, säger Bengt Bergqvist.

Just nu är också fjärrvärmen billigare än el vilket försämrar kostnadskalkylen för FX-systemet. Trots det är inte lönsamheten bäst med FTX-system om endast energikostnaden tas med.

Enligt undersökningen blir komforten lidande med FX-systemet. Tilluften tas in genom tilluftsdon bakom radiatorer. Det kräver mycket stor radiatoreffekt för att golvet inte ska bli kraftigt nedkylt. Mätningarna visar att returtemperaturen på radiatorkretsen kan sjunka ned mot 10 °C vid nollgradigt utomhus.

– Allt talar för FTX, det är förstahandsvalet. Det blir bättre komfort, det måste vara drägligt inomhus. Det är bara om det inte möjligt med FTX som man ska välja FX, säger Bengt Bergqvist.

Läs mer: Satsning på inomhusmiljö

Resultaten presenterades vid en fullsatt lunchträff anordnad av Svensk Ventilation tillsammans med Energi & Miljötekniska föreningen. En fullständig rapport är utlovad senare under året.