Logga in

Komplicerad renovering av medborgarnas hus

Publicerad
5 maj 2020, 07:00

I flera år har det anrika Medborgarhuset på Södermalm i Stockholm dolts av byggställningar och väderskydd. Men nu är det komplicerade renoveringsarbetet snart över och invånarna ska åter kunna berika kropp och själ.

Det faller ett fantastiskt ljus från de höga fönstren över de vattenfyllda bassängerna. De är driftsatta och funktionskontrollerade i väntan på provbaden som ska göras i maj.

Det är kort tid kvar tills renoveringen av den 80-åriga byggnaden ska vara klar. Snart ska Stockholms Stad ta över och det råder febril verksamhet för att fixa alla detaljer.

Mikael Ichu. Foto: Daniel Roos– Vi har slutbesiktning i slutet av maj, så då ska vi vara klara med byggandet. Förvaltningarna tillträder i juli, säger Mikael Ichu, som är projektledare och har följt projektet sedan starten 2017.

Medborgarhuset är långt ifrån ett traditionellt renoveringsprojekt. I stort sett de enda byggnadsdelar som har behållits är de antikvariskt märkta fasaderna.

– Det är ett komplext hus, inte en vanlig kontorsbyggnad. Det hållbara är att vi lagt en hel del resurser på att bevara stora delar av huset till eftervärlden. När huset byggdes satsades det väldigt mycket på hög kvalitet. Och det är mycket som har hållit – marmorgolv, väggar, tak och en hel del konstverk, det har vi försökt bevara eller med små medel försökt återställa, säger Mikael Ichu.

I gymet, en trappa ned, är det trångt under taket med alla rektangulära ventilationskanaler. Foto: Daniel Roos

Djupt under bassängerna, ungefär tio meter under gatunivå, finns badets reningsanläggning. Utrymmet har skapats genom att riva ut den gamla bassängkonstruktionen och spräcka berget under, att spränga i den känsliga miljön var omöjligt. Att det fanns berg så nära byggnaden var en överraskning.

– Att bygga ett bad inuti en befintlig byggnad är en enorm utmaning med tanke på klimatskärmen. Den ska hålla tätt, vara väl ventilerat och det ska vara rätt korrosionsklasser, säger Mikael Ichu.

Det gamla badet hade orsakat en hel del skador på fastigheten. Men det fanns andra överraskningar som doldes i huset. Till exempel visade det sig att bjälklagen var fuktskadade och det ingjutna stålbalkarna var sönderrostade.Katarina Morin, rörmärkare på Knivsta VVS-Isolering, ser till att ledningarna får rätt märkning. Foto: Daniel Roos

– Vi blev tvungna att bila ned allting och bygga upp på nytt, säger Mikael Ichu. Vi hade inte några relationshandlingar så vi visste inte riktigt hur stommen såg ut. Vi fick riva först för att konstatera saker och ting.

”Boomen har inte kommit”

Badets nya omklädningsrum har retroaktig färgsättning på kakel och klinker. Och just allmänhetens intresse för omklädningsrummen är ett exempel på vilket engagemang Medborgarhuset renoveringen väcker.

– Det är så stort intresse för badet. Tidigare har många har varit här dagligen och nu har det varit stängt länge. Folk mejlar och frågar om det går att reglera temperaturen i duscharna, berättar Mikael Ichu.

Badets omklädningsrum har tidstypisk färgsättning. Foto: Daniel Roos

Ett befintligt och unikt hus med många antikvariska ytor har också ställ tuffa krav på VVS-projekteringen.

Dan Kindberg.– Det ställs lite andra krav i dag jämfört med 1939 när huset uppfördes. Låga takhöjder har varit det stora problemet och att många ytor är antikvariska har gjort att vi inte har kunnat ta hål. Det har blivit ganska långa ledningsvägar för att komma fram med media dit vi ska, säger Dan Kindberg, Afry, som är uppdragsledare för VVS.

Medborgarhuset ska få 13 hyresgäster som alla har sina egna önskemål, allt från ett speciellt kakel till att väggar och tak ska målas i en särskild färgnyans.

– Var och en av de verksamheterna ställer höga krav på sina delar med avseende akustik, tillgänglighet, luft och klimat, säger Mikael Ichu.

Mikael Ichu visar att högst upp i huset finns ett nytt fläktrum med gott om utrymme för drift. Foto: Daniel Roos

På plan nio finns tre stora fläktrum med 17 ventilationsaggregat. Där fanns tidigare en krypvind men för att får plats med de moderna ventilationsaggregaten har det gamla taket rivits och ett nytt högre tak har byggts på. Det är indraget från fasaden för att inte synas från gatuplan.

Så får du störst energibesparing – och klarar budget

Värmen i badet återvinns. Foto: Daniel RoosFör att hålla nere energianvändningen finns flera VVS-tekniska lösningar. Ventilationssystemet är behovsstyrt och det finns värmeåtervinning även på restaurangernas frånluft. Husets varukyla värmer byggnadens golvvärme.

Badvattnet förvärms med värmepump som har badets frånluft som värmekälla. Och på badvattnet finns naturligtvis också värmeåtervinning. Duscharnas spillvatten i badet förvärmer tappvarmvattnet.

– Det finns alla verksamheter utom bostäder och det är så klart en utmaning, inte minst i att ta ut luftflöden i tidigt skede. Ofta visar det sig sedan att verksamheterna blir något annat än vad som tänkts från början, berättar Dan Kindberg.

En utmaning för installatörerna

Under projekteringstiden har det blivit fler kontor som har mer sammanfallande drifttider med restauranger. Från början skulle huset ha fler skollokaler.

Badet försörjs av egna aggregat i ventilationssystem med korrosivitetsklass C4 för att tåla den fuktiga luften. För att det inte ska bildas kondens på de höga fönsterpartierna i badet finns utblås både under och ovanför fönstren.

Mikael Forsströmsson, VVS-montör på Klimatrör, kopplar kylledningar i en restauranglokal. Foto: Daniel Roos

Renoveringsprojektet är upphandlat som en samverkansentreprenad med Peab som generalentreprenör. Mikael Ichu beskriver det som en utökad samverkansentreprenad.

– Det betyder att vi gått ned ett steg och har samverkan med installatörerna. Vi har tagit mycket hjälp av dem, framför allt så har de granskat projekteringen, säger han.

Ett exempel är att byta till cirkulära ventilationskanaler där det är möjligt i stället för rektangulära. I andra fall har installatörerna hittat billigare produkter med likvärdig funktion och kvalitet.

Han får medhålla av Dan Kindberg.

– Det har fungerat bra, vi har haft att göra med väldigt professionella människor så det har aldrig fallerat på kunskap någonstans. Det har varit stora problem som har behövt lösas med kompetent och duktig personal som verkligen bidragit till lösningar, säger Dan Kindberg.

En av de svåraste nötter att knäcka var ställverkets placering intill undercentralerna. Ledningarna för el, rör och ventilation fick dras runt omkring.

– Vi fick hitta ganska långa vägar runt för att komma fram till schakten. Det såg nästan omöjligt ut när vi först tittade på det, men jag tycker att vi fick till det väldigt bra. Det har förstås tagit många timmar av projektering men så är det med ett svårt projekt, säger Dan Kindberg.

Fastigheten är projekterad för att klassas Miljöbyggnad Silver. Fasaden har av förklarliga skäl inte kunnat isoleras. Däremot har fönstren kunnat bytas mot nya med låga U-värden och solavskärmning som ska minska värmebelastningen.

Även idrottshallen har fått ändamålsenliga ventilationsflöden trots de antikvariska önskemålen.

Idrottshallen är ett exempel där antikvariska krav jämkas med dagens ventilationsbehov. Foto: Daniel Roos

I huset finns flera stilhistoriska rum som nu återställs. De är indelade efter olika tidsepoker med detaljer som bevarats sedan 1700-talet. Men det kanske mest spektakulära rummet är Ljunglöfska salongen.

Ljunglöfska salongen ska återställas till sin forna glans. Foto: Daniel Roos

En konservator ska försiktigt renovera det till originalglans med ljuskrona, möbler och sammetstapeter – och förstås avsteg för sprinkler. Salongen är det enda rum som bevarats från snusfabrikör Knut Ljunglöfs våning på Sveavägen som revs 1939. Flera rum flyttades då till Medborgarhuset.

FAKTA

Medborgarhuset

Medborgarhuset från 1939 på Södermalm renoveras för att bli en mer attraktiv och tillgänglig mötesplats. Som tidigare ska inriktning vara ”kropp, själ och bildning”.

Enligt Stockholm stad ska det bli ”Ett hus för alla” som är inbjudande med nya entréer och där det går att röra sig mellan verksamheterna i huset.

Huset får en ny gemensam entré från Medborgarplatsen och nya entréer från Götgatan och tunnelbaneplan. Det blir även inre promenadstråk och fler allmänna ytor inne i byggnaden.

Stadens verksamheter kommer att tillgänglighetsanpassas och även i övrigt mer ändamålsenliga lokaler.

Biblioteket flyttar och får en ny entré från Götgatan med större barnavdelning och publika ytor. Även Kulturskolan får större lokaler för teaterverksamheten.

Medborgarhuset är ”blåklassat” enligt Stadsmuseets klassificering av kulturhistoriska byggnader och utvecklingen är gjord med varsamhet för kulturhistoriska värden.