Logga in

Och vinnaren i ventilationstävlingen är … ingen alls!

Publicerad
19 maj 2020, 16:20

Inget bidrag klarade alla tuffa krav i Bebos ventilationstävling. Men fyra bidrag uppmärksammas och går vidare mot final – att installeras och testas i full skala.

Nu är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus, Bebos tävling ”Ventilation i energieffektiva flerbostadshus” avklarad.

Bakgrunden är att byggtekniken gjort stora framsteg för energieffektivare och lufttätare bostadshus. Installationerna står för en allt större andel av energianvändningen.


Per Kempe. Foto: Jan FredrikssonLäs också om andra som har tänkt till: Så faller avloppet rätt

– Det handlar om problem som funnits i över tio års tid. Vi hoppas att vi snart ska få ordning på problematiken, sa Per Kempe, Projektengagemang, som tillsammans med Karin Lindström, WSP, presenterade resultaten på ett webbinarium.

Tävlingen bestod av två delar:

Del A: Ersättningsluft vid spiskåpeforcering.

Del B: Samlings-/fördelningslådor. 

I del A söktes lösningar för att tillföra mer luft när luftflödet i spiskåpan ökas. Problemet är annars att undertrycket kan bli för stort i lufttäta bostäder. Stora undertryck kan hindra människor med nedsatt kraft från att öppna ytterdörren och utrymma, särskilt i samband med brand.

”Vi använder fortfarande samma typ av installationsteknik i många sammanhang, med delvis dålig förståelse hur systemen inverkar på helheten.”

Karin Lindström 

Enligt juryns bedömningar levde inget bidrag upp till alla tävlingskrav. Däremot bedömdes tre bidrag ha möjlighet att uppfylla dem:

  • Ett litet system med uteluftsdon som installeras i köket. Donet styrs från med elmotor med signal från spiskåpan. Tilluften förvärms av radiator. Inlämnat av Didrik Aurenius.
  • Balanseringsenhet Casa CHB som kompenserar för ökat flöde i spiskåpan. Systemet är inlämnat av Swegon och bygger på företagets vanliga ventilationskomponenter.
  • Ersättningsluft via spiskåpan med koaxialkanal. Ersättningsluften leds på utsidan av spiskåpan evakueringsluft och förvärms. Idén från teknikkonsulten PQR Consult är patentsökt och bedömdes som mest nytänkande av juryn.

I del B söktes standardiserade och kostnadseffektiva lösningar med bra förutsättningar för luftflödesmätning, rationell injustering och uppfyller krav på bland annat lufttäthet, brand och ljudkrav. I denna var det bara ett bidrag som togs upp av juryn:

  • En modullösning inlämnad av Didrik Aurenius. Huvudmodulen innehåller injusterings- och brandgasspjäll och en andra har ljuddämpande funktion.

Karin Lindström. Foto: WSP– Vi använder fortfarande samma typ av installationsteknik i många sammanhang, med delvis dålig förståelse hur systemen inverkar på helheten, säger Karin Lindström som upplever att väldigt få i byggbranschen förstår ventilationens och luftflödesbalansens betydelse. 

Som exempel tar hon upp tryckbalanser och fuktrisker i klimatskärmen och värme.

Nu vill de gå vidare med steg två – påbörja diskussion med tävlande och fastighetsägare kring vad som behöver utveckla vidare i lösningarna för att de ska bli riktigt intressanta. Och om det finns några byggnader för testinstallationer.

Om det finns intresse kommer finansiering att sökas hos Energimyndighetens i september inom forskningsprogrammet E2B2.

Alla bidrag kommer att presenteras hos Bebo.

FAKTA

”Ventilation i energieffektiva flerbostadshus”

Huvudman för tävlingen var Svensk Ventilation. Tävlingsbidragen har granskats av Britta Permats och Erik Österlund på Svensk Ventilation. Göran Werner, Per Kempe samt Karin Lindström representanter för BeBo. Dessutom har tekniska specialisterna Tomas Fagergren, Brandskyddslaget, Svein Ruud, Rise, Olle Nevenius, OVK-specialist, samt Andreas Novak från WSP deltagit. Medverkande fastighetsägare är Svenska Bostäder, Vätterhem, Stena Fastigheter, Uppsalahem och KFast.