Därför får IUC:s vd gå

Publicerad: 31 maj 2018 Text: Klas Sörbo

Ordföranden i IUC, Installatörernas Utbildningscentrum, kommenterar varför vd Marcus Andersson hastigt fått lämna sitt uppdrag.

Marcus Andersson har nyligen slutat som vd för IUC efter knappt fem år på posten. Ekonomichef Malin Arklöv har blivit tillförordnad vd.

Läs mer: Marcus Andersson ny vd på IUC

Bakgrunden till att Marcus Andersson fått lämna sitt uppdrag är planerna på en sammanslagning med ett annat utbildningsföretag, uppger IUC:s styrelseordförande Per Wilhelmsson.

– Vi har haft en diskussion om vilket ledarskap vi ser kommer behövas för att genomföra den sammanslagning som styrelsen hoppas kommer bli verklighet från och med 2019. Vi kom då fram till att Marcus kompetensprofil inte helt stämmer med den vi önskar se i den rollen. I valet mellan att vänta med att entlediga Marcus tills att alla beslut avseende sammanslagningen är tagna eller att entlediga honom omgående valde vi det senare, kommenterar han.

Läs mer: Nobben för branschens utbildningar

– Styrelsen i IUC ser ett stort behov av att utveckla verksamheten för att möta våra kunders skriande behov av kompetenta medarbetare. För att åstadkomma den förändring vi ser som nödvändig jobbar vi med ett scenario där samgående med ett annat utbildningsföretag är vårt huvudspår, förklarar Per Wilhelmsson.

Hösten 2017 offentliggjordes planerna på att bilda ett nytt utbildningsföretag genom att slå ihop IUC i Katrineholm och EUU i Nyköping. Efter att frågan utretts beräknades då att ett beslut skulle kunna fattas senast i maj. 

Fler nyheter