Logga in

Eldfängd konflikt om kaminer

Publicerad
13 feb 2020, 06:00

En av pelletskaminerna kunde inte installeras där kunden ville. Tvisten slutade i Allmänna reklamationsnämnden (Arn).

Hösten 2018 köpte ett par i Småland två pelletskaminer med skorstenspaket för totalt 45 000 kronor. Säljaren var ett brasvärmeföretag i Skåne.

Krav på vedspisar tas bort – men inte för de gamla kaminerna

Paret beställde även installation av kaminerna och bolaget förklarade att installationen inte ingick i det köpta paketet.

Bolaget har fortfarande inte fakturerat för installationen då man har kvar skorstensanslutningspaketet till den andra kaminen i huset.

Beställningen gjordes per telefon och paret uppgav i sin anmälan till Arn att de inte fick någon information om ångerrätten.

– Jag köpte varorna för att sänka elräkningarna och få det lite varmare inne, förklarade paret för nämnden och tillägger:

– Kaminerna levererades ganska snabbt och den ena kaminen, som står i ett annat hus, är färdigmonterad, utan bekymmer. Men min kamin, som jag hade velat ha installerad innan kylan slog till, är inte installerad utan står i hallen och samlar damm.

Hemmafixare installerade kamin fel – huset började brinna

Paret krävde hävning av köpet av den pelletskamin som inte installerats. De förklarade också att de inte längre ville ha något att göra med företaget ”på grund av dåligt bemötande och dålig service”.

Men företaget försvarade sig med att det inte var fackmässigt möjligt att placera den andra kaminen med skorsten rakt upp, där kunderna ville ha den. Paret hade inte heller varit överens.

De hade valt en plats där det inte gick att gå rakt upp med skorstenen, eftersom man då kommit upp i ett rum. I stället skulle skorstenen behöva gå ut genom ytterväggen och följa fasaden upp med väggen och sedan vinklas ut och upp.

Materialet i väggen var asbesthaltig eternit, vilket skulle försvåra exempelvis borrning och håltagning. Den här typen av arbeten ville inte brasvärmeföretaget utföra.

– Det var svårt att hitta en lösning då mannen i huset inte lyssnade på varför kaminen inte gick att placera där de önskade, sa företaget till nämnden.

Mannen hade också ringt och haft åsikter om installatören och krävde att någon som talade flytande svenska skulle komma.

Krav på utredning av trivseleldning i kamin

Bolaget ifrågasatte kravet, men skickade ändå ut en annan anställd, för att vara tillmötesgående.

Arn går helt på företagets linje och avslår parets krav. Paret har inte rätt att häva köpet, eftersom de inte kunnat bevisa att kaminen har något annat fel, enligt nämnden, som skriver vidare i sin rekommendation:

”Utredningen i ärendet ger inte stöd för bedömningen att den uteblivna installationen beror på något förhållande på bolagets sida.”