”Ställ strängare krav på fastbränsleteknik”

Publicerad 23 feb 2016, 15:45

Pelletsförbundet vill skärpa tillsynen och kraven på fastbränsleanläggningar. ”Genom att förbättra kontrollen av installerad teknik och samtidigt införa ålderskrav på användandet av icke godkänd teknik skulle betydande miljöeffekter kunna uppnås”, skriver Pelletsförbundets koordinator, Bengt-Erik Löfgren, i en debattartikel i senaste numret av VVS-Forum (nr 2/2016). 

Pelletsförbundet vill också att en gammal panna som inte uppfyller kraven och som är äldre än 25–30 år beläggas med eldningsförbud, eller om det är möjligt, konverteras till pelletsvärme. Man konstaterar också att det inte är eldningen i sig som är det stora problemet utan det är bristfällig och omodern utrustning i kombination med olämpligt bränsle och ett felaktigt handhavande som orsakar de flesta problemen.

Man lovordar samtidigt Malmö stads nya regler som under sommarhalvåret innebär ett förbud mot trivseleldning och fastbränsleeldning i anläggningar som inte är miljögodkända, se även nedan.

Läs hela debattinlägget här.

Teckna en prenumeration här.