Logga in

Första steget mot hållbara städer i Sverige

Publicerad
13 feb 2015, 14:23

Den första delrapporten ”Plattform för hållbar stadsutveckling – tillsammans för ett bättre liv i staden” har nu lämnats till regeringen. En av utgångspunkterna för plattformen är det nationella miljömålet God bebyggd miljö.

För ett år sen fick myndigheterna Boverket (samordnare), Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Tillväxtverket och Trafikverket i uppdrag av regeringen att bilda en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling.

Nu är således den första delrapporten om plattformen klar och överlämnad till regeringen.

Plattformen ska bidra till samverkan över sektorsgränser, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte. Plattformen ska även stödja de regionala strukturfondsprogrammens arbete med hållbar stadsutveckling.

Förutom att etablera myndighetssamverkan har bland annat följande aktiviteter genomförts: målgruppsanalys, extern kommunikation samt arbete med en webbplats och processtöd för regionala strukturfondsprogram.

Utöver detta har fyra fokusområden tagits fram som beskriver förutsättningar för att en mer hållbar stadsutveckling ska kunna komma till stånd:

  • Människan i centrum.
  • Kunskapsutveckling.
  • Samverkan.
  • Ekonomiska förutsättningar.

I december 2014 genomfördes ett konvent kring de fyra fokusområdena där deltagarna bland annat efterfrågade konkreta problemlösningar inom ramen för plattformen. Många av deltagarna pekade på möjligheten för staten att nu ta en ledande roll inom hållbar stadsutveckling.

Plattformens arbete fortsätter och årliga rapporter ska lämnas in till Regeringskansliet. En digital mötesplats för hållbara städer är också på gång.